KONFERENCJE TŁUMACZY

Czy po 5 latach kształcenia wyższego absolwent filologii powinien decydować się na dodatkowy, spędzony w murach uczelni rok? Jeśli pragnie zyskać poszerzoną wiedzę (zwłaszcza tę praktyczną), nowe kompetencje, a w końcu specjalizację tłumaczeniową w konkretnej dziedzinie, jak najbardziej. Oto najciekawsze kierunki studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia, proponowane przez polskie uczelnie:

  • Uniwersytet Jagielloński zaprasza m.in. na Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych oraz Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Literatury – przyjęcie na każdy z kierunków warunkuje pomyślne przejście procedury rekrutacyjnej, która w przypadku pierwszego polega na zdaniu egzaminu wstępnego, drugiego – na dostarczeniu co najmniej 10 stron przekładu tekstów literackich i/lub humanistycznych. Najstarszy uniwersytet w Polsce oferuje zajęcia w kilku grupach językowych (angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski), zależnie od liczby chętnych.
  • Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu krok ku pracy w zawodzie wykonać mogą ci, którzy aspirują do wykonywania przekładu filmowego. Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego kształcą umiejętności w zakresie wykonywania tłumaczeń metodą dubbingu, napisów oraz wersji lektorskiej, a także przygotowywania przekładu dla osób z niepełnosprawnością słuchową czy wzrokową. UAM prowadzi także jedyne w Polsce (według spisu studiów podyplomowych TEPIS) Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego.
  • Uniwersytet Wrocławski prowadzi Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy kilku języków, m.in. niemieckiego, języków romańskich, rosyjskiego, a także rzadziej spotykanych ukraińskiego, czeskiego i serbskiego. Plan tych ostatnich można uznać za wyczerpujący – przyszli tłumacze praktykują bowiem przekłady pisemne, konsekutywne, umów handlowych, a vista[1], dokumentów sądowych, tekstów specjalistycznych, a przy tym poznają religię i kulturę krajów byłej Jugosławii.
  • Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim znaleźć można Podyplomowe studia w zakresie przekładu sądowego i prawniczego dla tłumaczy języka rosyjskiego, prowadzone przez lingwistów, rusycystów i prawników.
  • Uniwersytet Rzeszowski natomiast oferuje kształcenie na Studiach podyplomowych w kierunku „Doskonalenie sprawności translatorycznej z elementami stylistyki języka angielskiego”, przeznaczonych głównie dla absolwentów filologii angielskiej, nauczycieli angielskiego, pracowników urzędów i firm, a także osób, które przygotowują się do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Program obejmuje wiedzę teoretyczną z podstaw translatoryki, współczesnej stylistyki polskiego i angielskiego, kulturoznawstwa (różnic kulturowych w procesie tłumaczenia), a także praktyczną: przekład literacki, prawniczy, prasowy, tekstów medycznych oraz innych specjalistycznych.
  • By przygotować się do egzaminu, a następnie zawodu tłumacza przysięgłego, absolwenci filologii mogą wybrać ściślej ukierunkowane na ów cel studia, np. Studia podyplomowe przygotowujące do zawodu tłumacza przysięgłego języka angielskiego (lub niemieckiego) prowadzone w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie lub Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych przy Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie. Zajęcia na powyższych kierunkach obejmują różnorodne aspekty wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych.
  • W Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi można zapisać się na kierunek zgodny z „duchem czasu” – Tłumaczenie tekstów unijnych i biznesowych z języka angielskiego (lub niemieckiego) na język polski. Podyplomowe Studia Tłumaczeń Tekstów UE o specjalizacji anglistycznej, germanistycznej, iberystycznej oraz romanistycznej oferuje również Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi. Przeważającą część programu stanowią warsztaty tłumaczeniowe w zakresie tekstów specjalistycznych oraz złożonych struktur leksykalno-składniowych w języku polskim i obcym. Na wykładach studenci poznają teorię tłumaczenia oraz historię i funkcjonowanie Unii Europejskiej.
  • Nowoczesnym kierunkiem tłumaczeniowym może pochwalić się łódzka Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych. Prowadzone przez nią Studium Translatoryki Komputerowej zapoznaje z technologiami tłumaczeniowymi przy użyciu narzędzi typu Trados, Wordfast, Passolo czy MemQ. Absolwenci tego kierunku mają posiadać wiedzę, wystarczającą do tłumaczenia stron internetowych, zawartości oprogramowania, a także wykonywania wielu innych czynności, prowadzących do kulturowego dostosowania danych treści.
  • Wykonując na osi czasu długi krok wstecz, wracamy do tłumaczenia dokumentów wiekowych. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe o kierunku Tłumaczenie Akt Dawnych, gdzie studenci prócz zagadnień translatorycznych, poznają historię ziem polskich zaboru rosyjskiego lub niemieckiego i austriackiego, a także nazwy instytucji prawnych i urzędów w aspekcie historycznym.
By konkretna specjalizacja doczekała się otwarcia w roku akademickim, potrzebna jest dostateczna liczba chętnych (przeważnie ok. kilkunastu osób). Studia kosztują od 2000 PLN za semestr (trwają średnio 2 semestry), a zajęcia odbywają się w weekendy. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które posiadają już dyplom licencjacki lub magisterski.

[1] W trakcie wykonywania przekładu a vista tłumacz czyta tekst w danym języku i na bieżąco tworzy jego tłumaczenie ustne.