Tłumaczenia poświadczone we wszystkich językach europejskich

tłumacz przysięgłyWykonujemy pisemne tłumaczenia poświadczone (pot. przysięgłe, uwierzytelnione), zapewniając wysoką jakość tłumaczenia, terminową realizację zleceń, absolutną poufność dokumentów i konkurencyjne ceny.

Ekspresowa wycena i łatwy proces składania zamówień

Zlecenie tłumaczenia można złożyć drogą e-mailową, za pomocą formularza lub przez telefon. Po otrzymaniu od Państwa tekstu przeznaczonego do tłumaczenia określimy termin i koszt realizacji zlecenia. Wykonujemy bezpłatną wycenę na podstawie przesłanych przez Klienta tekstów źródłowych. Po akceptacji oferty i złożeniu zamówienia przystępujemy do realizacji zlecenia.
tłumacz przysięgły, tłumaczenia przysięgłe
Priorytetem pracy naszego biura są najwyższej jakości tłumaczenia wykonywane przez profesjonalnych tłumaczy dla naszych Klientów. Bardzo często nasi Klienci potrzebują tłumaczeń poświadczonych, które są wymagane w urzędach, przez pracodawców czy lekarzy. Tłumaczymy teksty zwykłe i specjalistyczne, wśród których możemy wyróżnić dziedziny takie jak: medycyna, prawo, technika, IT, biologia, chemia, farmacja, itp.

Umowy i licencje

 • umowy o pracę
 • umowy agencyjne
 • umowy licencyjne
 • umowy handlowe
 • umowy kredytowe
 • umowy spółek
 • umowy leasingu
 • umowy użyczenia
 • umowy faktoringu

Dokumenty urzędowe

 • akty urodzenia
 • akty małżeństwa
 • poręczenia
 • pełnomocnictwa
 • akty notarialne
 • opinie prawne
 • certyfikaty
 • dyplomy
 • świadectwa

Dokumenty finansowe

 • faktury
 • sprawozdania finansowe
 • wyciągi bankowe
 • analizy finansowe
 • opinie biegłego rewidenta
 • raporty ESMA
 • opinie podatkowe

Dokumenty sądowe

 • pozwy
 • odpowiedzi na pozew
 • wyroki
 • orzeczenia sądu
 • opinie prawne
 • akty prawne
 • ustawy
 • pozwolenia

Cennik tłumaczeń przysięgłych (uwierzytelnionych)

Grupa językowa na j. polski z j. polskiego
I grupa językowa
angielski, niemiecki, rosyjski
od 34 PLN od 38 PLN
II grupa językowa
białoruski, czeski, francuski,
hiszpański, słowacki, ukraiński, włoski
od 49 PLN od 54 PLN
III grupa językowa
bułgarski, chorwacki, litewski, łotewski,
niderlandzki, flamandzki, portugalski,
rumuński, serbski, węgierski
od 64 PLN od 69 PLN
IV grupa językowa
arabski, duński, grecki, norweski,
słoweński, szwedzki, turecki
od 64 PLN od 69 PLN
V grupa językowa
chiński, japoński, koreański, wietnamski
od 120 PLN od 150 PLN
*Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków wraz ze spacjami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości). Ilość znaków naliczana jest w oparciu o tekst źródłowy. Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

Jak zamówić tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe)?

W celu szybkiego przeliczenia kosztów tłumaczenia mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny tłumaczenia. Dokumenty do bezpłatnej wyceny można przesłać wypełniając formularz bezpłatnej wyceny. W odpowiedzi określimy termin i koszt realizacji zlecenia. Przy większych zamówieniach zawsze udzielamy rabatów.

Zastanawiasz się, ile będzie kosztować tłumaczenie?
Prześlij tekst do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.

 • Dane osobowe przekazywane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie do kontaktu z Państwem w celu ustalenia szczegółów zlecenia i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Repertorium tłumacza przysięgłego

Przekład uwierzytelniony (przysięgły) to tłumaczenie, które jest wykonywane tylko i wyłącznie przez tłumacza przysięgłego, który jest wpisany na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumaczenie takie jest zawsze opatrzone okrągłą pieczęcią tłumacza, która w otoku zawiera imię i nazwisko tłumacza przysięgłego, a w środku język, który tłumaczy oraz jego pozycję na liście tłumaczy. Wykonujemy tłumaczenia umów i oświadczeń, świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń, aktów notarialnych, pełnomocnictw, upoważnień oraz innych dokumentów.

Stawki wynagrodzeń tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia przysięgłe a właściwie tłumaczenia uwierzytelnione, to tłumaczenia wykonywane przez tłumaczy mających odpowiednie uprawnienia Ministra Sprawiedliwości regulowane ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku, która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku. Jedna strona obliczeniowa tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) zawiera – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości – 1125 znaków, wliczając spacje. Teksty są wyceniane indywidualnie, w zależności od języka, rodzaju tekstu, jego objętości i czasu realizacji.
 • Zawsze staramy się sprostać wszystkim oczekiwaniom, jednakże nie z każdego języka w Polsce mamy tłumacza przysięgłego. Otóż nie ma takiego tłumacza z języka estońskiego, irlandzkiego, kazachskiego i islandzkiego. W każdym innym przypadku będziemy mogli pomóc Państwu zrealizować przekład uwierzytelniony .

Jak odebrać oryginał tłumaczenia?

Oferujemy Państwu dwie możliwości odbioru wykonanego tłumaczenia: 1. Osobiście w siedzibie naszego biura 2. Przesyłką kurierską lub pocztową. Zapraszamy do kontaktu poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście w biurze. Wszelkie dane znajdą Państwo w zakładce Kontakt

 • Przesyłka kurierska: Dokumenty do przetłumaczenia można również przesłać i otrzymać przesyłką pocztową lub kurierską. Sposób ten uwalnia nas od konieczności osobistej wizyty w siedzibie naszego biura tłumaczeń. Więcej na temat realizacji tłumaczeń przysięgłych online.
 • Odwiedzając nasze biuro tłumaczeń.
 • Teksty przeznaczone do tłumaczenia przysięgłego powinny zostać dostarczone w oryginale, jeżeli zostanie dostarczona kopia lub skan, tłumacz jest obowiązany umieścić informację, że tłumaczył z kopii.

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie tłumaczeń przysięgłych (poświadczonych, uwierzytelnionych)

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły jest zawodem zaufania publicznego. Osoba na tym stanowisku musi biegle posługiwać się co najmniej dwoma językami, ojczystym oraz obcym. Tłumacz przysięgły bierze pełną odpowiedzialność za tłumaczony przez siebie tekst. Oznacza to, że za wszelkie straty, które wynikną z niedokładnego przetłumaczenia dokumentu zostanie pociągnięta osoba tłumacząca. 

Duża odpowiedzialność, która spoczywa na barkach tłumacza przysięgłego powoduje konieczność potwierdzenia swoich umiejętności podczas specjalnego egzaminu przeprowadzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest to więc zawód regulowany.

Kompetencje tłumacza sprawdzane są na podstawie tłumaczeń pisemnych oraz tłumaczeń ze słuchu. Zaliczenie obu powoduje wpisanie osoby na oficjalną listę tłumaczy oraz wydanie indywidualnej pieczęci. 

Jakie uprawnienia posiada tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły zajmuje się tłumaczeniem dokumentów dla form, osób prywatnych oraz sądów i instytucji administracyjnych. 
Zakres uprawnień tłumacza przysięgłego:

– sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka obcego na język polski i odwrotnie, 
– sprawdzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka obcego na język polski i odwrotnie,
– sporządzanie poświadczonych odpisów pism w języku obcym oraz sprawdzanie poświadczeń przygotowanych przez inne osoby, 
– dokonywanie tłumaczenia ustnego.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe)?

Tłumaczenie uwierzytelnione potocznie zwane przysięgłym jest wymagane kiedy dane pismo ma być dostarczone do państwowych instytucji takich jak sądy i urzędy. Pisma przełożone przez tłumacza przysięgłego są wpisywane do specjalnego dziennika, wraz z opisem dokumentu. Znajduje się w nim między innymi informacja o tłumaczeniu z oryginału bądź kopii oraz opis wszelkich podpisów i pieczątek na dokumencie. 
Do najczęściej tłumaczonych dokumentów należą te potwierdzające stan cywilny, to znaczy akty urodzenia, małżeństwa oraz zgonu, a także dowody osobiste. Często tłumaczy się również testamenty, dowody rejestracyjne, dokumentację medyczną, zaświadczenia o wykształceniu oraz faktury. Wiele instytucji wymaga również tłumaczenia uwierzytelnionego podczas przystępowania do przetargu. 

Co to są stawki urzędowe za czynności tłumacza przysięgłego?

Stawki urzędowe tłumaczy przysięgłych są określane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Nie dotyczą one tłumaczy języka migowego oraz tłumaczeń na podstawie sposobów komunikacji innej niż werbalna. 

Aktualnie obowiązujące taryfikatory:
– wynagrodzenie za stronę tłumaczenia pisemnego,
– wynagrodzenie za wykonanie dodatkowych kopii poświadczonych tłumaczeń,
– wynagrodzenie za godzinę tłumaczenia ustnego,
– wynagrodzenie za tłumaczenie w godzinach nocnych. 

Kiedy stosuje się stawki urzędowe, a kiedy wolnorynkowe?

Tłumacz przysięgły jest zobligowany do wykonania tłumaczenia na żądanie  na żądanie sądu, prokuratora, policji oraz organów administracji publicznej. Wykonuje wtedy tłumaczenia poświadczone. W takich przypadkach wynagrodzenie tłumacza jest wypłacane zgodnie z obowiązującym taryfikatorem. 

Wykonywanie tłumaczeń niepoświadczonych zależy od indywidualnych umów z klientem i nie ma określonych wytycznych takiego wynagrodzenia. 

Co wpływa na cenę tłumaczenia?

Cena tłumaczenia uwierzytelnionego obejmuje przełożenie tekstu dokumentu, jego dokładny opis oraz wypisanie danych sporządzającego tłumacza.

W skład opisu dokumentu wchodzą między innymi:
– opis pieczęci na dokumencie,
– opis znaków wodnych, 
– informacja o korzystaniu z oryginału lub kopii, 
– cechy papieru.

Należy również pamiętać, że w cenie jest odpowiedzialność tłumacza za sporządzony dokument. Wszelkie straty urzędu lub klienta spowodowane niedokładnym tłumaczeniem podlegają odszkodowaniu. 

Czy można tłumaczyć tylko część dokumentu?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości nic nie stai na przeszkodzie, aby przetłumaczyć tylko część dokumentu. Takie działanie każdorazowo musi być opatrzone adnotacją, że tłumaczeniem objęta jest jedynie część całości z uwzględnieniem, które punkty zostały przełożone. 

Jaka jest wielkość standardowej strony rozliczeniowej tłumaczenia poświadczonego?

Standardowa strona tłumaczenia poświadczonego składa się z 1125 zzs (znaków ze spacjami). Wzorcowa strona zbudowana jest z 25 linii, a każda z nich zawiera 45 znaków. Z powodu dużych trudności w takim rozmieszczeniu znaków w praktyce stosuje się tylko zasady co do ich ilości. 

Czy tłumaczenie poświadczone znaczy to samo co przysięgłe?

Pojęć tłumaczenia poświadczonego oraz przysięgłego możemy używać zamiennie. W praktyce oznacza to, że tłumacz ponosi taką sama odpowiedzialność niezależnie od tego, jakiej nazwy aktualnie będzie używać. 

Tłumaczenie dokumentów. Potrzebna jest kopia czy oryginał?

Dokumenty najlepiej jest tłumaczyć z oryginału. Klient zyskuje wtedy pewność, że zostanie on zaakceptowany przez instytucje, do której jest przedkładany. Jeżeli nie ma innej możliwości można również dokonywać tłumaczeń z kopii poświadczonych lub w ostateczności niepoświadczonych. Nie ma wtedy jednak gwarancji, że tłumaczenie zostanie przyjęte. W przypadku dokonywania tłumaczenia z nieoryginalnego dokumentu, do tekstu zostanie załączona informacja o tym fakcie.

Tłumaczenie ze skanu, kopii lub odpisu a kwestie prawne

Wiele tłumaczy dokonując przekładu prosi o dostarczenie oryginału dokumentu lub możliwość do jego wglądu. Wynika to z kwestii prawnych. Tłumaczenie z kopii dokumentu wymaga sporządzenia stosownej adnotacji, a wartość takiego tłumaczenia może być niższa. 
Powyższy zapis wynika z art. 18 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, który jasno określa obowiązki tłumacza w tej kwestii. Każdy dokument musi posiadać informacje, na podstawie jakiego źródła został sporządzony. 

Jak wygląda tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego?

Każde sporządzone tłumaczenie poświadczone musi zawierać szereg elementów. Składa się na nie opis dokumentu, jego treść, dane tłumacza, numer w repertorium oraz typ dokumentu. Każde tłumaczenie zawiera również indywidualną pieczęć oraz podpis.  

W repetytorium znajdują się między innymi:
– data przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu,
– dane zlecającego
– opis dokumentu, 
– rodzaj wykonanej czynności,
– liczba stron i egzemplarzy, 
– język dokumentu, 
– zakres oraz czas wykonywania tłumaczenia, 
– wysokość wynagrodzenia.

Kolor tuszu pieczęci i podpisu tłumacza przysięgłego

Z uwagi na konieczność łatwego odróżnienia oryginału tłumaczenia od jego kopii, tłumacz powinien używać tuszu w kolorze innym niż czarny. Dozwolone są wszelkie inne kolory. Dokładnie taka sama zasada obowiązuje jeżeli chodzi o kolor pieczęci.

Czym są tłumaczenia poświadczone elektronicznie?

Tłumaczenia poświadczone elektronicznie wykonywane są w przypadku dokumentów w formie elektronicznej. Tłumacz nie musi posiadać wtedy drukowanego dokumentu, a całość potwierdzana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Tłumaczenia poświadczone elektronicznie — jak wygląda?

Tłumaczenie poświadczone dostarczone w formie elektronicznej jest dokumentem zabezpieczonym podpisem kwalifikowanym. Zwykle dołącza się do niego skan dokumentu źródłowego, który ma za zadanie poświadczyć zgodność z oryginałem. Należy mieć na uwadze, że wydrukowany z takiego pliku dokument nie ma mocy prawnej i stanowi odpis.

Tłumaczenia poświadczone elektronicznie — kwestie prawne i ograniczenia

Pod względem prawnym nie ma żadnych ograniczeń w przedkładaniu tłumaczeń elektronicznych. Niestety praktyka pokazuje, że wiele instytucji nadal ma obiekcje podczas przyjmowania tego typu dokumentów. W przypadku trudności z akceptacją dokumentu prawo stoi po stronie petenta, jednak wiąże się to z opóźnieniami w złożeniu go. Jeżeli czas gra kluczową rolę, najlepiej jest każdorazowo zapytać danego urzędu o możliwość złożenia dokumentu w wersji elektronicznej.

Zalety i wady podpisu kwalifikowanego

Podpis kwalifikowany ma taka sama moc jak podpis własnoręczny.  Jego uzyskanie wymaga uzyskania certyfikatu. Jego wydawanie jest określone przez rozporządzenie wydane przez Parlament i Radę Unii Europejskiej. Pozwala on na określenie tożsamości podpisującego oraz pozwala na powiązanie danego dokumentu z podpisem. Dzięki temu zyskujemy bezpieczeństwo oraz unikamy możliwości nieautoryzowanych zmian w tekście.

Główne zalety podpisu elektronicznego:
·       wysoki stopień bezpieczeństwa dokumentu podpisanego elektronicznie,
·       szybsze dostarczenie dokumentu,
·       brak konieczności składowania dokumentacji papierowej,
·       możliwość zastosowania go w większości sytuacji,
·       podpis ważny jest w całej Unii Europejskiej.

Podpis kwalifikowany jest użyteczną formą podpisu, która ułatwia codzienne przesyłanie dokumentów i danych. Niektórzy zauważają jednak, że koszty związane z jego utrzymaniem są dość wysokie, a samo jego używanie wymaga dodatkowego oprogramowania, co może sprawiać trudności osobom niezaznajomionym z techniką komputerową.

Tłumaczenie przysięgłe z języka obcego na język obcy — kwestie prawne i ograniczenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości nie ma możliwości dokonywania tłumaczeń z jednego języka obcego na inny język obcy. Wynika to z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, która jasno wskazuje, że w jego kompetencji leży tylko przekładanie dokumentów z języka ojczystego na obcy i odwrotnie.

Jedyną możliwością przetłumaczenia dokumentów z języka obcego na język obcy jest więc tłumaczenie dwuetapowe. Tłumacz najpierw dokonuje tłumaczenia na polski, a dopiero później na język obcy. Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

5/5 - szybkość ładowania