Realizujemy złożone projekty tłumaczeniowe

Tego typu Projekty są przeprowadzane przez nas w oparciu o międzynarodowe normy dotyczące tłumaczeń jak również nasze doświadczenie i wiedzę. Generalnie, podane etapy pracy służą zaplanowaniu pracy nad projektem oraz sprawdzaniu jakości wykonywanej pracy na każdym etapie.
  • 1. Rozpoczęcie projektu

Menadżer Projektu (MP) jest wyznaczany do nadzorowania danego projektu na podstawie jego poprzednich doświadczeń, charakterystyki projektu oraz Klienta. W razie gdy mamy do czynienia z nowym Klientem, nowoczesną technologią lub gdy projekt wymaga dużych nakładów pracy, wyznaczony zostaje również Menadżer Nadzorujący. Menadżer Projektu jest odpowiedzialny za projekt w czasie, gdy trwają nad nim prace – tworzy on, kontroluje i dopasowuje rozkład pracy w czasie, dobiera specjalistów i lingwistów do zespołu tłumaczy, kontaktuje się z Klientem, decyduje o tym jakie procedury i narzędzia QA zostaną wykorzystane.
  • 2. Ewaluacja i Planowanie

Pierwotne zaplanowanie projektu, uwzględnienie wymagań i oczekiwań Klienta, ilość pracy i szacowany koszt są również wykonywane przez MP. Dokładne rozłożenie projektu w czasie, kolejne jego etapy, niezbędne źródła, narzędzia i procedury QA są wówczas określane i negocjowane.
  • 3. Pierwotne Przetwarzanie (w razie konieczności)

Przedłożone dokumenty są przetwarzane i, jeśli to konieczne, konwertowane do formatu używanego podczas tłumaczenia : tekst jest zaznaczany lub wycinany przy użyciu narzędzi CAT – podobnie rzecz się ma z tekstami modyfikowanymi narzędziami typu arttext, nagrania są transkrybowane itd.
  • 4. Tłumaczenie

Menadżer Projektu koordynuje pracę doświadczonych native-speakerów, dba o to, by używano specjalistycznej – wcześniej ustalonej – terminologii, pamięci tłumaczeniowych jak również wszelkich dostępnych materiałów odniesienia, zapewnia – wraz ze specjalistami IT – wsparcie techniczne oraz utrzymuje stały kontakt z Klientem oraz Ekspertami w danej dziedzinie aby odpowiedzieć na wszystkie zapytania i rozwiać wątpliwości.
  • 5. Edycja / Korekta

Menadżer Projektu koordynuje pracą profesjonalnego edytora / korektora, który jest native-speakerem. Do jego zadań należy m.in. sprawdzenie dokładności, poprawności, terminologii, stylistyki oraz zgodności tekstu z wymaganiami Klienta i odgórnymi zaleceniami. Wszystkie dodatkowe materiały oraz informacje zgromadzone podczas procesu tłumaczenia są przedstawiane korektorowi.
  • 6. Przetwarzanie końcowe (w razie konieczności)

W razie potrzeby, ostateczna wersja tłumaczenia jest przetwarzana na wymagane przez Państwa formaty i starannie porządkowana. Wszelkie poprawki są nadzorowane przez Menadżera Projektu.
  • 7. Ostateczna Kontrola Jakości

Jakość tłumaczenia jest sprawdzana zależnie od tego, jakiemu przetwarzaniu końcowemu poddany był dokument oraz w jakiej formie ma on ostatecznie być dostarczony do Klienta. Ostateczna kontrola jakości zawiera m.in. ponowne sprawdzenie poprawności językowej i zgodności materiału.
  • 8. Finalizacja projektu

Menadżer projektu zbiera wszystkie informacje i materiały od tłumaczy i pozostałych osób, które brały udział w przekładzie – również od Klienta. Takie działanie umożliwia mu późniejsze usprawnienie pracy zespołu dzięki Jego cennym wskazówkom i radom.

Wtedy, kiedy to tylko możliwe, staramy się również informować o aktualnym statusie zamówienia, wszystkich odbywających się spotkaniach zespołu pracującego nad jego realizacją oraz o wszelkich działaniach podjętych po zakończeniu prac – a wszystko to w takiej formie, która najbardziej odpowiada naszemu Klientowi.

Nasze podejście pozwala nam na usatysfakcjonowanie klienta pozostając otwartymi na Jego sugestie oraz zdolnymi do dostosowania naszej pracy do nowych lub zmieniających się potrzeb klienta – będąc niezmiennie ukierunkowanymi na osiągnięcie najlepszej Jakości.

Sprawdź również proces tłumaczenia dużych projektów tłumaczeniowych

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę

Oceń