Jeśli przekazany przez Państwa projekt zawiera liczne, złożone dokumenty lub jest napisany w kilku językach – bądź jest zarówno złożony jak i wielojęzyczny – z chęcią podejmiemy się każdego wyzwania w zakresie usług tłumaczeniowych!

Duże projekty tłumaczenioweProces tłumaczenia złożonych dokumentów składa się z kilku etapów, lecz to właśnie z Państwa pomocą zadecydujemy które z nich są niezbędne, by osiągnąć satysfakcjonującą Państwa jakość tłumaczenia. Być może potrzebują Państwo tłumaczenia, edycji i korekty ostatecznej wersji niezwykle dokładnego projektu konstrukcji. Może ma to być standardowy, choć profesjonalny przekład na własny użytek – który chcieliby Państwo odebrać tak szybko, jak to tylko możliwe, bez względu na jego objętość.
1 Najpierw zbierzemy potrzebne materiały i ustalimy zakres projektu – wszystkie papierowe dokumenty zostaną zeskanowane i, w miarę możliwości, przekonwertowane do formatu umożliwiającego ich edycję. Słowa zawarte we wszystkich elektronicznych plikach zostaną policzone, a cały dokument sprawdzony pod kątem ewentualnych powtórzeń. Użycie narzędzi CAT podczas tego procesu pozwoli zredukować koszty i zapewnić ciągłość pracy nad projektem.
2 Do Państwa projektu przydzielony zostanie menadżer, z którym będziecie się Państwo mogli kontaktować w celu uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania oraz informacji o postępach. To właśnie on wybierze grupę tłumaczy, którzy będą pracować nad projektem oraz jednego, który będzie nadzorował ich pracę. W ten sposób możemy Państwa również zapewnić, że tylko native speakerzy z odpowiednią, rozległą wiedzą na dany temat pracują nad Państwa tłumaczeniem.
3 Po wspólnym ustaleniu głównych założeń projektu – co pomoże nam zrozumieć w jakim celu ma zostać ono wykonane i do jakich odbiorców ma trafić, oraz w ustaleniu terminu realizacji zamówienia, języków, na które mamy przełożyć tekst źródłowy oraz formatu w jakim ma ono zostać następnie do Państwa przesłane – stworzymy słowniczek specjalistycznych pojęć, które będą najczęściej używane, oraz ustalimy z Państwem główne zasady współpracy. Za to odpowiedzialny jest tłumacz nadzorujący pracę zespołu, którego zadaniem jest monitorowanie pojawiających się zapytań oraz ustalenie określonej terminologii, która będzie używana przez pozostałych tłumaczy. Wszystkie wątpliwości, które pojawią się na tym etapie, zostaną rozwiane w tej fazie projektu; dzięki temu możliwe będzie przekazanie naszym tłumaczom spójnego materiału nad którym będą mogli rozpocząć prace.
4 Menadżer zajmujący się Państwa projektem przydzieli odpowiednie fragmenty dokumentu odpowiedniemu tłumaczowi – zgodnie z jego / jej umiejętnościami i wiedzą – i zadba o to, by przełożony tekst został dostarczony na czas, z uwzględnieniem wszystkich wątpliwości i poprawek.
5 Po zakończeniu procesu tłumaczenia i korekcie, mogą Państwo dokonać jednego z dwóch wyborów. Przetłumaczony materiał może zostać przekazany do ponownej korekty, której dokona inny tłumacz z doświadczeniem podobnym temu, jakie posiada osoba, która dokonała poprawek po raz pierwszy lub zostanie zwrócony do menadżera projektu. Menadżer projektu zadba wówczas o to, by sprawdzono starannie formatowanie, numerowanie i rozkład dokumentu zanim zostanie on Państwu przekazany w ostatecznej formie.
Jeśli myślą Państwo o przetłumaczeniu złożonego, dużego projektu – już dziś możecie Państwo porozmawiać z jednym z naszych menadżerów projektu i sprawdzić, jak możemy Państwu pomóc.

Naszym stałym Klientom oferujemy:

  • Atrakcyjne zniżki i dogodne warunki współpracy
  • Uproszczoną procedurę składania zleceń
  • Wyspecjalizowany zespół tłumaczy oraz dedykowanego opiekuna
  • Całodobową infolinię
  • Miesięczną fakturę zbiorczą

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę