Tłumaczenia przysięgłe z dostawą do domu lub biura

tłumaczenia przysięgłe uwierzytelnioneDzięki kompleksowej obsłudze online mogą Państwo zamówić tłumaczenie przysięgłe praktycznie nie wychodząc z domu. Dokumenty do tłumaczenia mogą być dostarczone drogą e-mailową jako skan oryginału dokumentu, tradycyjną pocztą, lub osobiście do naszego biura. Gotowe tłumaczenie wysyłamy skanem, kurierem lub pocztą – za darmo!
 • Ważne: Tłumaczenie na podstawie skanów nosi adnotacje „tłumaczenie z kopii” aby uzyskać status tłumaczenia z oryginału musimy mieć wgląd do oryginalnych dokumentów.

Zastanawiasz się, ile będzie kosztować tłumaczenie?
Prześlij tekst do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.

W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno tłumaczenia zwykłe, jak i uwierzytelnione. Te drugie zwane są potocznie przysięgłymi. Wykonywane są bowiem przez tłumaczy przysięgłych, wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. W naszej ofercie znajdą Państwo tłumaczenia tekstów z takich branż jak: ubezpieczenia, marketing, zarządzanie personelem, medycyna, turystyka itd.

W naszej stałej ofercie znajdują się następujące języki:

 • angielski,
 • niemiecki,
 • rosyjski,
 • francuski,
 • czeski,
 • słowacki,
 • ukraiński,
 • hiszpański,
 • portugalski,
 • włoski,
 • niderlandzki,
 • duński,
 • serbski,
 • chorwacki,
 • norweski,
 • szwedzki,
 • fiński,
 • litewski,
 • łotewski,
 • estoński,
 • chiński,
 • japoński,
 • wietnamski
 • i inne.
Jeśli nie znajdą Państwo w naszej ofercie danego języka, prosimy o kontakt, a na pewno postaramy się pomóc.

Naszym stałym Klientom oferujemy:

 • Atrakcyjne zniżki i dogodne warunki współpracy
 • Uproszczoną procedurę składania zleceń
 • Wyspecjalizowany zespół tłumaczy oraz dedykowanego opiekuna
 • Całodobową infolinię
 • Miesięczną fakturę zbiorczą

Cennik tłumaczeń przysięgłych (uwierzytelnionych)

Grupa językowa na j. polski z j. polskiego
I grupa językowa
angielski, niemiecki, rosyjski
od 34 PLN od 38 PLN
II grupa językowa
białoruski, czeski, francuski,
hiszpański, słowacki, ukraiński, włoski
od 49 PLN od 54 PLN
III grupa językowa
bułgarski, chorwacki, litewski, łotewski,
niderlandzki, flamandzki, portugalski,
rumuński, serbski, węgierski
od 64 PLN od 69 PLN
IV grupa językowa
arabski, duński, grecki, norweski,
słoweński, szwedzki, turecki
od 64 PLN od 69 PLN
V grupa językowa
chiński, japoński, koreański, wietnamski
od 120 PLN od 150 PLN
*Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków wraz ze spacjami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości). Ilość znaków naliczana jest w oparciu o tekst źródłowy. Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.
Tłumaczenie przysięgłe w postaci wydruku opatrzonego pieczęcią, datą, numerem repertorium odsyłamy do klienta pocztą listem poleconym priorytetowym lub kurierem na adres wskazany przez zleceniodawcę.Na życzenie klienta przesyłamy skan tłumaczenia przysięgłego przed nadaniem dokumentu pocztą kurierską. Zawsze każde wykonywane przez nas tłumaczenie może być odebrane w naszym biurze. Oryginał tłumaczenia dostarczamy za darmo – bez żadnych opłat i prowizji.

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego?

Zgodnie z rozporządzeniem, strona przeliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków ze spacjami, rozmieszczonych w 25 linijkach po 45 znaków każda. Ponieważ jednak dzielenie każdego dokumentu na linijki zawierające po 45 znaków w praktyce jest niezmiernie utrudnione, a w wielu przypadkach właściwie niemożliwe, odstąpiono od tego obowiązku, poprzestając na liczbie znaków, czyli 1125 ze spacjami na stronę.

Tłumaczenie dokumentów. Potrzebna jest kopia czy oryginał?

Co do zasady tłumacz dokonuje przekładu z dokumentu oryginalnego. Taki przekład nie wymaga dodatkowych adnotacji. Istnieje możliwość dokonywania tłumaczeń z kopii poświadczonych (dokumenty pieczętowane „za zgodność z oryginałem” i sygnowane podpisem urzędnika bądź innej uprawnionej osoby), a także z kopii niepoświadczonych. Za każdym razem jednak tłumacz w nagłówku dokumentu zamieści odpowiednią adnotację.

Jako źródła tłumaczeń należy zatem wskazać trzy grupy dokumentów:
– oryginały;
– kopie poświadczone;
– kopie niepoświadczone.

Trzeba pamiętać o tym, że kopie poświadczone, mimo, iż są potwierdzone w odpowiedni sposób, mogą nie zostać zaakceptowane przez instytucję, do której trafia ich tłumaczenie. Natomiast kopie niepoświadczone są najsłabszą formą źródła tłumaczenia.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Co do zasady wszystkie dokumenty, które posiadają moc prawną, wymagają tłumaczenia przysięgłego. Należą do nich dokumenty i akta sądowe, umowy handlowe, kontrakty. Tłumacz przysięgły, podejmujący się wykonania zlecenia, powinien znać dziedzinę i słownictwo specjalistyczne, której dotyczy dany dokument. Jego obowiązkiem jest dokładne przełożenie treści. Niedopuszczalna jest własna interpretacja czy jakiekolwiek uzupełnianie. Tłumacze przysięgli specjalizują się w określonych dziedzinach.

Tłumaczenia poświadczonego wymagają wszelkie dokumenty, które maja być złożone w urzędowych instytucjach. Należą do nich przede wszystkim:

– dokumenty stanu cywilnego (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, dowody osobiste);
– testamenty;
– dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia szkół wyższych oraz kursów, świadectwa szkolne, zaświadczenia o statusie studenta);
– dokumenty rejestracyjne pojazdów;
– odpisy rejestracyjne i ewidencyjne firm (KRS oraz inne rejestry urzędowe);
– faktury i dowody zakupu i sprzedaży;
– dokumentacja medyczna;
– akty notarialne;
– umowy (najmu, zakupu itd.).

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły to zawód regulowany. Oznacza to, że osoba, która zamierza zajmować się zawodowo tłumaczeniami musi najpierw zdać państwowy egzamin zawodowy. Egzaminy organizuje i przeprowadza w Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości. Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej.

Cześć pisemna trwa cztery godziny i polega na tłumaczeniu czterech tekstów:
– dwóch z języka polskiego na język obcy, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym
– dwóch z języka obcego na język polski, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym.

W części ustnej egzaminu kandydat tłumaczy:
– a vista – dwa teksty w formie pisemnej z języka obcego na język polski (jeden z tekstów jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym);
– konsekutywnie – dwa teksty są odczytywane lub odtwarzane (jeden z tekstów jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym), kandydat tłumaczy je z języka polskiego na język obcy.

W tłumaczeniu a vista przysługują dwie minuty na zapoznanie się z tekstem. Natomiast w trakcie tłumaczenia konsekutywnego można robić notatki.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu tłumacz zostaje wpisany na ministerialną listę tłumaczy przysięgłych oraz otrzymuje pieczęć. Pieczęć wydawana jest przez Mennicę Państwową. Znajduje się na niej imię i nazwisko tłumacza, język, na jaki lub z jakiego wykonywane jest tłumaczenie oraz numer tłumacza zgodny z listą polskich tłumaczy przysięgłych.

Jakie uprawnienia posiada tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły; po uzyskaniu wpisu na listę polskich tłumaczy przysięgłych; ma prawo do:
– dokonywania przekładów dokumentów procesowych, urzędowych i innych z języka obcego i na język obcy;
– uwierzytelniania odpisów dokumentów;
– poświadczania odpisów oraz tłumaczeń, które zostały wykonane przez inne osoby.

Co oznaczają stawki urzędowe dla tłumaczy przysięgłych?

Stawki urzędowe oznaczają maksymalne kwoty, jakie może pobierać tłumacz przysięgły za czynności wykonywane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej. Wysokość wynagrodzenia ustala w rozporządzeniu Minister Sprawiedliwości. Obecnie obowiązujące stawki wynagrodzenia za stronę tłumaczenia pisemnego; za sporządzenie dodatkowych egzemplarzy poświadczonych tłumaczeń; za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza ustnego oraz za pracę tłumacza w godzinach nocnych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1975). Powyższych stawek nie stosuje się (obligatoryjnie) do tłumaczeń wykonywanych na rzecz osób fizycznych i firm.

Czy można tłumaczyć tylko część dokumentu?

W treści ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego nie ma zakazu tłumaczenia części dokumentu. Niemniej jednak taki przekład musi być oznaczony przez tłumacza dodatkową adnotacją, np.: „na życzenie klienta dokonano tłumaczenia trzeciego i piątego paragrafu umowy“. Tłumaczenie wskazanej części dokumentu nie ma wpływu na stawki urzędowe (jeżeli są stosowane).

Czy tłumaczenie poświadczone znaczy to samo co przysięgłe?

Pojęcia te oznaczają to samo. Każde tłumaczenie przysięgłe jest tłumaczeniem poświadczonym i odwrotnie. Tłumacz podpisując się na dokumencie i przystawiając indywidualną pieczęć potwierdza zgodność treści oraz przyjmuje odpowiedzialność za ewentualne błędy. Osoba, która zleciła tłumaczenie, w przypadku konsekwencji niewłaściwego przełożenia z języka obcego lub na język obcy może przed sądem dochodzić od tłumacza odszkodowania.

Tłumaczenie ze skanu, kopii lub odpisu a kwestie prawne

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego: „Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo”. Innymi słowy tłumacz ma obowiązek zaznaczyć na tłumaczeniu, jeżeli dokonuje przekładu z dokumentu innego, niż oryginał.

Jak wygląda tłumaczenie dokumentu poświadczone przez tłumacza przysięgłego?

Obok przekładu samej treści dokumentu, tłumacz umieszcza również wszystkie potrzebne elementy, do których należy opis dokumentu (stan papieru, czytelność tekstu, źródło tłumaczenia czyli czy pochodzi z oryginału, kopii itd., cechy pieczęci, znaki wodne). W stopce tłumacz zamieszcza swoje dane, numer w repertorium oraz typ dokumentu. Tłumaczenie musi zostać opieczętowane indywidualną pieczęcią tłumacza oraz podpisane własnoręcznie.

Kolor tuszu pieczęci i podpisu tłumacza przysięgłego

Obok przekładu samej treści dokumentu, tłumacz umieszcza również wszystkie potrzebne elementy, do których należy opis dokumentu (stan papieru, czytelność tekstu, źródło tłumaczenia czyli czy pochodzi z oryginału, kopii itd., cechy pieczęci, znaki wodne). W stopce tłumacz zamieszcza swoje dane, numer w repertorium oraz typ dokumentu. Tłumaczenie musi zostać opieczętowane indywidualną pieczęcią tłumacza oraz podpisane własnoręcznie.

Czym są tłumaczenia poświadczone elektronicznie?

Nie zawsze tłumacz ma do czynienia z papierową wersją dokumentu. Klienci mogą zwrócić się z prośbą o przetłumaczenie dokumentu, który ma wyłącznie formę elektroniczną. W takiej sytuacji dokonany przekład tłumacz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego: „tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej”. Zatem taki dokument podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego ma taką samą ważność, jak dokument papierowy. Istotne jednak jest, że ważność ową dokument zachowuje jedynie w wersji elektronicznej. Wydrukowanie bowiem takiego dokumentu pozbawia go ochrony wynikającej z podpisu elektronicznego.

Tłumaczenia poświadczone elektronicznie – jak wygląda?

Tłumaczenie poświadczone elektronicznie jest plikiem, który jest zabezpieczony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formuła poświadczająca umieszczona jest na końcu dokumentu. Zgodnie z Kodeksem zawodowym tłumaczy przysięgłych: „W przypadku tłumaczeń opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym zaleca się do tłumaczenia dokumentu niebędącego oryginałem dołączyć skan dokumentu źródłowego, stwierdzić w formule poświadczającej zgodność tłumaczenia z załączonym odpisem, a następnie opatrzyć całość kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z § 25 ust. 4.” (§ 62 ust. 2).

Tłumaczenie przysięgłe z języka obcego na język obcy

Może zdarzyć się, że klient będzie potrzebować tłumaczenia dokumentu z języka obcego na język inny niż język polski. W obecnym stanie prawnym takie tłumaczenie bezpośrednie jest niemożliwe, nawet jeżeli tłumacz przysięgły posiada potwierdzoną oficjalnie znajomość obu języków, na które i z których miałby dokonać takiego tłumaczenia. W ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, w art. 13 jest zapisane: „Tłumacz przysięgły jest uprawniony do: 1) sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby(…).” Stąd wyraźnie wynika brak możliwości dokonywania tłumaczeń bezpośrednio z i na języki obce, z pominięciem języka polskiego. Zatem takie tłumaczenie będzie możliwe wyłącznie dwuetapowo: najpierw na przykład z języka angielskiego na język polski i następnie z języka polskiego na język niemiecki. Taka procedura znacznie wydłuża samo tłumaczenie i niestety powoduje wzrost jego kosztów. Ale innej możliwości po prostu prawo nie przewiduje.

 

5/5 - szybkość ładowania