Zespół tłumaczy przysięgłych języka angielskiego

tłumaczenia przysięgłe uwierzytelnioneJesteśmy zespołem pełnoetatowych tłumaczy przysięgłych języka angielskiego specjalizujących się w tłumaczeniach dokumentów urzędowych, administracyjnych, notarialnych i prawnych w kombinacji z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski. Oferowane przez nas usługi tłumacza przysięgłego wykonywane są przez tłumaczy-specjalistów, którzy zdali państwowy egzamin uprawniający do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Tłumacze przysięgli są wpisani na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz spełniają inne kryteria, o których mówi Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Cennik tłumaczeń przysięgłych z/na język angielski

Tłumaczenie przysięgłe Tryb normalny Tryp pilny
na polski z polskiego na polski z polskiego
język angielski od 34 PLN od 38 PLN od 70 PLN od 80 PLN

*Cena netto za 1 stronę rozliczeniową (1125 znaków ze spacjami) w tekście docelowym.
*Tryb pilny w zależności od dostępności terminów.

Zastanawiasz się, ile będzie kosztować tłumaczenie?
Prześlij tekst do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.

Ustawowo strona tłumaczenia przysięgłego

Przy tłumaczeniach uwierzytelnionych stosowana jest odmienna jednostka rozliczeniowa niż w przypadku tłumaczeń zwykłych. Za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) uznaje się 1125 znaków ze spacjami, zgodnie z ustawą określa się ją na podstawie tekstu docelowego. Dodatkowo każda nowa rozpoczęta strona jest liczona jako pełna jednostka. Co więcej, na rynku tłumaczeniowym normą jest używanie stawek, które są określone przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, mimo że odnoszą się one głównie do tłumaczeń wykonywanych bezpośrednio na zlecenie „sądu, prokuratora, policji oraz organów administracji publicznej”. Główne wyznaczniki tłumaczenia przysięgłego, czyli: konieczność zatrudnienia osoby z uprawnieniami, krótsza strona rozliczeniowa, a także wyższe stawki powodują, że są one znacznie droższe. Taka sytuacja w przypadku tłumaczeń zwykłych nie ma prawa zaistnieć. Tłumaczenia zwykłe zwykle są rozliczane za 1500 lub 1800 znaków ze spacjami albo za 250 słów.

Kwestii czasu wykonania usługi tłumaczenia nie reguluje żaden z przepisów. Tłumaczenia przysięgłe potrzebują, poza najwyższej klasy dokładnością translacji tekstu źródłowego, przetłumaczenia i scharakteryzowania pozostałych elementów, które są zawarte w dokumencie, m.in. podpisy, odręczne dopiski czy pieczątki. Ponadto należy umieścić tzw. znaki końca akapitu, wpisać tekst do repertorium, wydrukować go i opieczętować. Wszystko to powoduje wydłużenie czasu realizacji pracy. Wydrukowany tekst tłumaczenia przysięgłego, który jest opatrzony okrągłą pieczęcią i podpisem tłumacza posiada pełną moc prawną.

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę