Tłumaczenia projektów i wniosków unijnych

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie tłumaczeń dokumentacji projektów unijnych, przygotowaliśmy dla naszych Klientów specjalną ofertę. Kierujemy ją do firm, jednostek administracji centralnej, samorządów, organizacji pożytku publicznego, placówek oświatowych i instytucji naukowych. Nasze usługi adresujemy również do stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych, które wnioskują o dofinansowanie realizowanych przez siebie przedsięwzięć ze środków pomocowych i funduszy celowych Unii Europejskiej. Chcąc świadczyć dla Państwa najwyższej jakości usługi translatorskie, nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami w zakresie środków europejskich. Ich wiedza i doświadczenie pozwala nam na przyjęcie zleceń obejmujących przełożenie wszelkiego rodzaju dokumentacji. Nie ogranicza nas ani forma pism, ani tematyka planowanych i realizowanych przedsięwzięć. Gwarantujemy rzetelność, poprawność i pełną skuteczność. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i nawiązania współpracy z naszym biurem tłumaczeń.

Przetłumaczymy dla Państwa każdy rodzaj projektowych dokumentów

Oferowana przez nas usługa translatorska dokumentów projektowych ma niezwykle szeroki zakres. Zajmujemy się wszelkiego rodzaju pismami redagowanymi na każdym etapie cyklu projektu, w tym obejmujących:

 • fazę planowania (kompleksowe przekłady dokumentacji aplikacyjnej – wniosków o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami),
 • inicjowanie projektu (tłumaczenie umów o dofinansowanie i ewentualnych aneksów, szczegółowych wytycznych, harmonogramu i budżetu projektu oraz zabezpieczeń projektu w postaci np. poręczeń i gwarancji bankowych),
 • realizację działań (bieżąca obsługa translatorska obiegu dokumentów, w tym przekłady wniosków o płatność, ewentualnych protokołów odbioru lub przekazania, faktur i innych dowodów zapłaty, gwarancji, certyfikatów, ewidencji księgowej oraz cyklicznych raportów rozliczeniowych),
 • podsumowanie i kontrolę projektu (tłumaczenia sprawozdań, materiałów ewaluacyjnych, raportów oraz informacji i zaleceń pokontrolnych).

Tematyka realizowanego przez Państwa projektu nie stanowi dla nas żadnych ograniczeń

W wykonywaniu przez nasze biuro tłumaczeń usług translatorskich nie ograniczamy się pod względem tematyki projektów. Zajmujemy się przekładami dokumentów wszelkich przedsięwzięć z zakresu:

 • inwestycji budowlanych i infrastruktury komunalnej,
 • renowacji zabytków, promocji lokalnych wyrobów i rewitalizacji,
 • badań, nauki i edukacji,
 • aktywizacji zawodowej i pomocy społecznej,
 • ochrony środowiska,
 • przedsiębiorczości i biznesu,
 • wielu innych dziedzin.
Jak można dostrzec, oferujemy Państwu kompleksowe przekłady dokumentacji związanej ze wszystkimi projektami unijnymi realizowanymi w ramach konkretnych Funduszy Europejskich. Nowością w naszej usłudze są tłumaczenia dokumentów dotyczących programów operacyjnych na lata 2014–2020, m.in. Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa.

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę

Oceń