tłumaczenia przysięgłeZawód tłumacza przysięgłego obecnie cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi nie tylko doskonale operować terminologią prawną, ale też perfekcyjnie władać zarówno formalnym językiem obcym, jak i własnym, ojczystym.

Tłumaczenia przysięgłe obejmują słownictwo branżowe w zależności od dokumentu, od aktów notarialnych, przez zaświadczenia medyczne, kończąc na dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Z racji dużej odpowiedzialności prawnej, praca takiego tłumacza wymaga skrupulatności i perfekcji. Dlatego powinien cechować się odpowiedzialnością, obowiązkowością, wysoką koncentracją z działaniu, a także umiejętnością pracy pod presją czasu, bowiem zazwyczaj klient potrzebuje tłumaczenie dokumentu na następny dzień, a nawet tego samego dnia. Zapotrzebowanie na tłumaczenia uwierzytelnione są bardzo duże. Realizuje się zlecenia osób indywidualnych, firm, korporacji, a także instytucji państwowych jak sądu, czy prokuratury.

Zawód tłumacza przysięgłego w Polsce może wykonywać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwo umyślne, skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra, a także, uzyskała wynik pozytywny z egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Wspomniany egzamin państwowy składa się z dwóch części :

  1. Egzamin pisemny
    Na część pisemną składają się dwa teksty do przetłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na polski. Czas trwania egzaminu to cztery godziny i do uzyskania jest 200 punktów.
  2. Egzamin ustny

Do tego etapu mogą podejść osoby z najwyższą liczbą punktów z egzaminu pisemnego, to znaczy powyżej 150 punktów. Termin egzaminu ustnego ustalany jest do siedmiu dni od części pisemnej egzaminu.
Egzamin przed komisją państwową sprawdza umiejętności tłumaczenia pism sądowych, urzędowych oraz pism prawniczych.

Chcę zdać egzamin na tłumacza przysięgłego – gdzie się zgłosić?

Osoba chcąca podejść do egzaminu na tłumacza przysięgłego musi wysłać wniosek na adres Ministerstwa Sprawiedliwości. Koszt egzaminu to 800 PLN. Termin egzaminu wyznacza przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej biorąc pod uwagę ilość złożonych wniosków. Egzamin pisemny pod okiem Komisji pisze maksymalnie od dwóch do pięciu osób.

Osoba, która otrzyma uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, musi złożyć ślubowanie i następnie zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Zostaje wydane także przez Ministra świadectwo potwierdzające uprawnienia.

Źródło:
Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dn. 25/11/2004

 
Oceń