Czy tłumaczenie uwierzytelnione wykonane przez tłumacza zaprzysiężonego w innym kraju jest ważne w Polsce?

tekst poświadczony przez tłumacza przysiegłegoAby odpowiedzieć na to pytanie, czy tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) wykonane przez tłumacza zaprzysiężonego w innym kraju jest ważne w Polsce, należy przytoczyć sprawozdanie o zawodzie tłumacza, wydane przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej.
  • Według niego: wszelkie tłumaczenia poświadczone dokumentów przeznaczonych na użytek obrotu prawnego w Polsce powinny zostać sporządzone przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce.
W praktyce rozporządzenie to weszło w życie już dawno. Osoba, której dokument był przetłumaczony przez tłumacza, który nabył swe uprawnienia za granicą (przykładowo we Francji czy Niemczech), jest odsyłana przez polskie sądy oraz urzędy do polskiego tłumacza, zaprzysiężonego w naszym kraju. Ten z kolei ma za zadanie postawić pieczątkę i potwierdzić zgodność wykonanego tłumaczenia.

Sugeruje się jednak, że w przypadku dokumentów, które nie zostały dostarczone w formie elektronicznej, należy tłumaczenie wykonać ponownie, według zasad obowiązujących przy dokonywaniu tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych). Ta sytuacja jednak generuje dodatkowe koszty i budzi niezadowolenie u osób, które wydały niemałą kwotę na tłumaczenie za granicą (przykładowo tłumaczenie w USA są znacznie droższe od tych w Polsce).

Warto jednak nadmienić, że w innych państwach, np. we Francji, tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) z innych krajów (np. z Polski) są uznawane i w pełni akceptowane. W Niemczech z kolei, zależy to w dużej mierze od określonego landu. Niektóre z nich także żądają, aby tłumaczenie były wykonane przez przysięgłego tłumacza z danego regionu. Decydując się na tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe), które ma być przedstawione w danym państwie, dobrze jest poznać obowiązujące w nim prawo dotyczące tych przekładów .

Bardzo istotne jest więc rozpowszechnienie tej wiedzy zarówno u klientów, jak i samych tłumaczy. W sytuacjach, które budzą wątpliwość, należy poradzić się osób wiarygodnych albo sięgnąć do stosownych dokumentów. Ci, którzy są tego nieświadomi, chcąc zaoszczędzić swój czas i pieniądze – zlecają tłumaczenie za granicą, w praktyce okazuje się jednak, że tracą podwójnie.

Oceń

Dodaj komentarz