Dlaczego profesjonalnie przetłumaczona firmowa strona internetowa jest kluczowa do osiągnięcia sukcesu w eksporcie?

Nie ulega wątpliwości, że sprzedaż towarów, produktów i usług na rynkach zagranicznych to jedno z podstawowych narzędzi przyczyniających się do rozwoju firmy. Przed podjęciem decyzji o międzynarodowej ekspansji należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego jej kierunku, a w konsekwencji również dobór języków, na które przetłumaczona zostanie strona firmowa. Przyjęcie tego rodzaju przemyślanej strategii nie tylko znacząco uskuteczni proces eksportu, ale również pozwoli na efektywniejsze nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i partnerami biznesowymi.

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że eksport w cenach bieżących wyniósł w 2014 roku 693 mld 471 mln 600 tys. złotych. Porównując ten wskaźnik do poziomu importu (704 mld 567 mln 500 tys. złotych), dostrzec można, że saldo wyniosło 11 mld 95 mln 900 tys. złotych na minusie. Największe zyski przyniosła sprzedaż produktów i usług do krajów rozwiniętych (84,1% całościowej wartości eksportu), w tym przede wszystkim do państw wchodzących w skład Unii Europejskiej (przeszło 3/4 ogólnego poziomu obrotów handlu zagranicznego). Warto zauważyć, że w tej ostatniej grupie w 2014 roku odnotowano dodatnie saldo w wysokości 118 mld 784 mln 200 tys. złotych. Oznacza, że zyski ze sprzedaży polskich produktów i usług do 27 krajów członkowskich (537 mld 116 mln 300 tys. złotych) były o 29,1% większe w stosunku do kosztów poniesionych z tytułu zakupu towarów tam wyprodukowanych (416 mld 45 mln 200 tys. złotych).

 
2014 rok Eksport Import Saldo
ogółem 693 471 600 000 zł 704 567 500 000 zł – 11 095 900 000 zł
kraje rozwinięte 583 074 500 000 zł 464 290 300 000 zł + 118 784 200 000 zł
kraje rozwijające się 60 041 400 000 zł 157 352 700 000 zł – 97 311 300 000 zł
kraje Europy Środkowo-Wschodniej: Albania, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina 50 355 700 000 zł 82 924 500 000 zł – 32 568 800 000 zł
 
Podobnie, jak w latach wcześniejszych, tak też w 2014 roku najczęstszym kierunkiem eksportu były Niemcy (nieco ponad 1/4 całościowych zysków z handlu zagranicznego). Na drugim miejscu znalazły się Czechy, do których sprzedano produkty i usługi za łączną wartość 44 mld 844 mln 100 tys. złotych. Celem ekspansji na poszczególne rynki międzynarodowe były dalszej kolejności: Wielka Brytania, Francja, Włochy i Rosja, a pierwszą dziesiątkę docelowych państw jako najpopularniejszych odbiorców zamknęła Słowacja.
Wskaźnik eksportu w 2014 roku w świetle obrotów handlu zagranicznego według poszczególnych krajów

Wykres 1: Wskaźnik eksportu w 2014 roku w świetle obrotów handlu zagranicznego według poszczególnych krajów (w mld złotych)

Analiza powyższego wykresu stanowi wskazówkę do podjęcia decyzji, na jakie języki należałoby przetłumaczyć stronę firmową, aby zwiększyć potencjał przedsiębiorstwa związany z intensyfikacją handlu zagranicznego. W tym celu zaleca się także przyjrzenie się wskaźnikowi PKB per capita (produkt krajowy brutto danego państwa podzielony przez liczbę mieszkańców). Na pierwszym miejscu w zestawieniu opracowanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy znajduje się Luksemburg (119 488 $), a w dalszej części listy m.in. takie kraje, jak:

 • Szwecja (58 538 $),
 • Stany Zjednoczone (54 370 $),
 • Holandia (52 225 $),
 • Kanada (50 304 $),
 • Niemcy (47 774 $),
 • Belgia (47 682 $),
 • Rosja (12 718 $),
 • Chiny (7 571 $),
 • Indie (1 608 $).

Dodatkowo, poza trendami pokazującymi dominujące kierunki eksportu warto również wziąć pod uwagę rynki w pewnym sensie dotąd niedoceniane przez polskich przedsiębiorców. Można w tym celu przeanalizować najnowsze wskaźniki importu przedstawione przez GUS, a następnie podjąć działania zdążające do zrównoważenia wymiany handlowej z takimi państwami, jak: Chiny, Stany Zjednoczone, czy Belgia.

Wskaźnik importu w 2014 roku w świetle obrotów handlu zagranicznego według poszczególnych krajów

Wykres 2: Wskaźnik importu w 2014 roku w świetle obrotów handlu zagranicznego według poszczególnych krajów (w mld złotych)

Podejmując decyzję o kierunkach eksportu, a w konsekwencji również o wyborze odpowiednich wersji językowych strony firmowej, warto ponadto zwrócić uwagę na tzw. T–Index, który obrazuje udział danego kraju w rynku sprzedaży internetowej. Zgodnie z danymi z 2014 roku, na czele tego rankingu znalazły się Stany Zjednoczone (ze wskaźnikiem 19,4%), a za nimi:

 • Chiny (15,3%),
 • Japonia (5,2%),
 • Niemcy (4,1%),
 • Indie (3,5%)
 • i Rosja (3,4%).

Zgodnie z wynikami badań, przetłumaczenie witryny na języki używane wymienionych państwach (tj. na język angielski, chiński, japoński, niemiecki, hindi i rosyjski) pozwala dotrzeć średnio do połowy potencjalnych klientów, którzy prowadzą działalność konsumencką w przestrzeniach internetowych.