Wskaźnik eksportu w 2014 roku w świetle obrotów handlu zagranicznego według poszczególnych krajów

Wykres 1: Wskaźnik eksportu w 2014 roku w świetle obrotów handlu zagranicznego według poszczególnych krajów (w mld złotych)