Wskaźnik importu w 2014 roku w świetle obrotów handlu zagranicznego według poszczególnych krajów

Wykres 2: Wskaźnik importu w 2014 roku w świetle obrotów handlu zagranicznego według poszczególnych krajów (w mld złotych)