Amerykański system ochrony zdrowia i opieka zdrowotna

Stany Zjednoczone są liderem w dziedzinie ochrony zdrowia, jak również innowatorem w dziedzinie najnowszych terapii oraz diagnostyki. Szpitale, uniwersyteckie centra medyczne, kliniki oraz laboratoria w Stanach Zjednoczonych świadczą zaawansowaną technicznie opiekę medyczną, jak również są areną na której dokonuje się najważniejszych biomedycznych innowacji.

Stany Zjednoczone są największym rynkiem ochrony zdrowia na świecie, reprezentując również znaczącą część krajowej ekonomii. W 2010 roku przemysł ochrony zdrowia przyniósł ok. 1,75 biliona dolarów dochodu, dając pracę ponad 14 milionom osób, co stanowi 9% siły roboczej w kraju. Biuro ds. statystyk dotyczących pracy oszacowało, że wzrost w tym przemyśle stworzy ok. 3,2 miliona miejsc pracy w okresie od 2008 do 2018 roku. Przypuszczalnie to prace w sektorze domowej opieki zdrowotnej oraz diagnostyki laboratoryjnej będą wzrastać w największym tempie – nawet do 40% w ciągu następnych 10 lat.

Przemysł ten wspierany jest przez wyspecjalizowanych i doskonale wykształconych lekarzy, pielęgniarki oraz techników. Ponadto uzyskuje on wsparcie z prywatnego sektora ubezpieczeń, który daje pacjentom wybór w kwestii opieki medycznej. Powiązania pomiędzy przemysłem opieki medycznej oraz przemysłami biofarmaceutycznymi i sprzętu medycznego stanowią także dodatkowe źródło rozwoju i innowacji.

Podsektory

  • Uniwersyteckie centra medyczne: W Stanach Zjednoczonych znajduje się kilkaset szpitali uniwersyteckich, które świadczą wyspecjalizowaną opiekę kliniczną i jednocześnie są centrami szkoleniowymi dla przyszłych pracowników medycznych. Często oferują najnowsze i najbardziej zaawansowane terapie, jak również są ostoją dla lokalnych zgromadzeń zajmujących się naukami przyrodniczymi. Wiele szpitali uniwersyteckich wspiera programy badań naukowych, zasilane sumą ponad 20 miliardów dolarów rocznie przez Narodowy Instytut Zdrowia oraz fundusze pozyskane z międzynarodowej współpracy.
  • Opieka pielęgniarska i ośrodki opieki: W 2010 roku około 190 miliardów dolarów zostało przeznaczonych na opiekę pielęgniarską i całodobowe ośrodki opieki. W Stanach Zjednoczonych znajduje się około 16,000 ośrodków opieki z ponad 1,7 miliona łóżek, które są zapełnione w średnio 80%. W przypadku przemysłów takich jak ten, ośrodki działają zarówno jako organizacje dochodowe jak i non-profit.
  • Leczenie szpitalne: W 2010 roku łączny dochód szpitali przekroczył 809 miliarda dolarów. W Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 5 tysięcy szpitali, a ponad tysiąc z nich specjalizuje się w leczeniu określonych chorób lub terapii danego typu pacjenta.
  • Opieka ambulatoryjna: W 2010 roku przeznaczono ponad 750 miliardów dolarów na opiekę nad pacjentami niewymagającymi hospitalizacji, w tym opiekę lekarza i dentysty, jak również diagnostykę laboratoryjną.
Wszystkie te trendy prowadzą do zwiększania wydajności w sektorze ochrony zdrowia – co oznacza, że więcej pacjentów może korzystać z programu ochrony zdrowia gdzie wykorzystywany jest lepszy i szybszy sprzęt, pozwalający na wczesną diagnozę i leczenie chorób. Gdy szpitale rozwiążą problem nadmiernej papierowej dokumentacji, wydajność będzie nadal zwiększana dzięki błyskawicznemu dostępowi do wyników badań oraz kart pacjentów.

Stany Zjednoczone są wiodącym liderem w produkcji technologii medycznej oraz największym konsumentem tego przemysłu. Wartość rynku Stanów Zjednoczonych przekroczyła 110 miliardów w 2012 roku, stanowiąc 38% całego przemysłu technologii medycznej. Technologie te są kluczowym produktem eksportowym i, zgodnie z danymi Departamentu Handlu (DOC), były wycenione na ok. 44,2 miliarda dolarów w 2012 roku, co oznacza 7,2 – procentowy wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Dzięki nowym i innowacyjnym technologiom pojawiającym się na rynku, przemysł technologii medycznych w Stanach Zjednoczonych jest wysoce konkurencyjny i zorientowany na przyszły wzrost.

Aparatura medyczna i produkcja sprzętu medycznego

Wywodzące się ze Stanów przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją sprzętu medycznego są cenione na całym świecie za innowacyjne, nowoczesne produkty. Inwestycje w badania i rozwój sprzętu medycznego wzrosły więcej niż dwukrotnie od lat 90 ubiegłego wieku, a te same działania w sektorze krajowym przekraczają podwójnie średnią krajową dla wszystkich producentów w Stanach Zjednoczonych. Kraj ten posiada również konkurencyjną przewagę w niektórych przemysłach przynależących do przemysłu technologii medycznej – w tym mikroelektronice, telekomunikacji, produkcji narzędzi, biotechnologii oraz opracowywania oprogramowania.

Sektor sprzętu medycznego przynosi korzyści dzięki wykorzystaniu materiałów nowej generacji, procesów produkcji oraz technologii opracowanych w Stanach Zjednoczonych, takich jak nanotechnologia oraz systemy mikro-elektro-mechaniczne.

Podsektory

  • Sprzęt elektromedyczny:  To szeroki zakres urządzeń potrzebujących wszelkiego rodzaju zasilania jak rozruszniki serca, systemy monitorowania pacjenta, rezonans magnetyczny, sprzęty diagnostyki obrazowej (w tym wyposażenie informatyczne) oraz urządzenia ultrasonograficzne.
  • Aparaty do naświetlań: W tym aparaty rentgenowskie oraz pozostałe sprzęty diagnostyki obrazowej, jak również sprzęt pozwalający na wykonywanie tomografii komputerowej.
  • Narzędzia chirurgiczne i medyczne: W tym aparatura anestezjologiczna, sprzęt ortopedyczny i okulistyczny, urządzenia do transfuzji krwi, strzykawki, igły do iniekcji podskórnej oraz cewniki.
  • Urządzenia i zaopatrzenie chirurgiczne: W tym sztuczne stawy i kończyny, stenty, sprzęty ortopedyczne, odzież chirurgiczna, jednorazowe serwety chirurgiczne, urządzenia do hydroterapii, zestawy chirurgiczne, rękawiczki medyczne (chirurgiczne i diagnostyczne) oraz wózki inwalidzkie.
  • Sprzęt i zaopatrzenie stomatologiczne: W tym sprzęt, narzędzia oraz zapotrzebowanie wykorzystywane przez stomatologów, asystentów stomatologicznych oraz w laboratoriach. Konkretne produkty to m.in. drobne narzędzia stomatologiczne, masy wyciskowe, wiertła, amalgamaty, cementy stomatologiczne, sterylizatory oraz fotele dentystyczne.

Usługi tłumaczeniowe – medycyna i farmacjaOceń

Dodaj komentarz