Europejski patent opóźniony o co najmniej rok

Przeniesienie koncepcji amerykańskiego systemu patentowego do Europy okazało się przedsięwzięciem trudnym. Wbrew wcześniejszym planom Trybunał Patentowy nie zacznie działać w przyszłym roku. Proces ratyfikacji umowy przeprowadziły z sukcesem jedynie cztery państwa UE. Do współpracy nie przystąpiły również Hiszpania i Włochy, które nie chciały zgodzić się na trzyjęzyczny system patentu.

Prościej i taniej?

Aktualnie, gdy wynalazca stara się o patent, który będzie ważny w całej UE, powinien zgłosić wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium. W momencie otrzymania patentu należy potwierdzić go we wszystkich państwach Unii. Niestety, wiąże się to z dodatkowymi opłatami, w każdym kraju trzeba zapłacić za tłumaczenia, pracę rzeczników patentowych, itd. W efekcie koszt jednego patentu, który będzie obowiązywał w całej UE, to około 40 000 euro, a cena dziesięcioletniego utrzymania go to kwota następnych 28 000 euro.

Według wyliczeń Komisji Europejskiej jednolity patent europejski to wydatek niższy o 80%. Wniosek składa się wyłącznie do EPO, a ochrona będzie obowiązywać we wszystkich krajach UE, które ratyfikowały system. Wcześniejsze dodatkowe koszta i wizyty w innych urzędach będą teraz zbędne. Podobnie będzie z przedłużeniem patentu, tylko EPO będzie pobierać opłaty. W efekcie, jednolity patent to wydatek ok. 5500 euro, a jego utrzymanie przez okres 10 lat – ok. 7500 euro. Są to wyliczenia dla dużych firm, a małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wynalazcy mogą liczyć na niższe kwoty.

  • Członkowie Parlamentu wprowadzili do tekstu porozumienia zapisy, które zapewniają całkowity zwrot kosztów tłumaczeń dla małych i średnim firm, organizacji non-profit, uniwersytetów oraz publicznych placówek badawczych. Także należność za odnowienie ochrony została ustanowiona tak, aby wziąć pod uwagę perspektywę małych firm.

Ale czy to się opłaca?

Do tej pory można było zaobserwować znaczną różnicę w ilości składanych wniosków między Polską a innymi krajami UE. Niestety przedstawiają one nasz kraj jako rozwinięty technologicznie, jednak nie należy on do krajów wysoko zaawansowanych technologicznie. Jest to spowodowane małą ilością składanych wniosków dot. ochrony patentowej. Według danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w 2005 roku Polska złożyła 71 wniosków o ogólnoświatową ochronę w ramach międzynarodowego układu o współpracy patentowej (PCT). Dla porównania Węgry złożyły 129 wniosków, Hiszpania – 898, a Finlandia – ponad 1500. Według wyliczeń firmy doradczej Deloitte (koszt jednolitego patentu europejskiego) będzie dla Polski o 30 mld wyższy niż gdybyśmy wstrzymali się z jego implementacją.

Jak będzie można starać się o patent europejski?

Wynalazca będzie mógł złożyć wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego o objęcie jego wynalazku ochroną w 25 państwach, które należą do systemu. Dokumentację będzie można składać w jednym z trzech języków: angielskim, francuskim lub niemieckim.
Więcej na temat oferowanych przez nas usług powiązanych z tłumaczeniami technicznych i tłumaczeniem dokumentacji patentowej znajdziecie Państwo tutaj.

Dodaj komentarz