W dniu 27.10.2013 r. został zatwierdzony przez państwa Unii Europejskiej pierwszy akt prawny, który daje wszystkim obywatelom, podejrzanym o przestępstwo lub aresztowanym, prawo do tłumaczenia ustnego oraz korzystania z usług prawniczych w języku ojczystym. Procedura ta ma obowiązywać w każdym sądzie w krajach UE. Komisja Europejska w 2010 r. złożyła propozycję projektu a Parlament Europejski i Rada Ministrów przyjęła go w okresie dziewięciu miesięcy.

Viviane Reding, która jest komisarzem UE ds. sprawiedliwości stwierdziła, że stworzenie pierwszego aktu prawnego, który ma zapewnić obywatelom uczciwy proces sądowy niezależnie od miejsca pobytu zatrzymanego, jest bardzo ważnym momentem dla sądownictwa wszystkich krajów UE. Powyższy akt, jest pierwszym z trzech aktów prawnych przedstawionych przez Komisję Europejską, która już w niedługim czasie przedstawi raport stwierdzający czy wszystkie kraje Unii Europejskiej należycie wywiązują się ze swoich zobowiązań prawnych.

W Krajach Unii Europejskiej co roku prowadzonych jest ponad 8 milionów postępowań karnych. W związku z tą sytuacją 09.03.2010 r. Komisja Europejska rozpoczęła starania o wprowadzenie w tych państwach, jednakowych przepisów w sprawie postępowań karnych, które miałyby zapewnić podejrzanym, we wszystkich postępowaniach karnych, prawo do korzystania z ustnych i pisemnych tłumaczeń. Parlament Europejski oraz kraje członkowskie, które miały trzy lata na przyjęcie przepisów, zatwierdziły ten wniosek.

Pierwszy akt prawny zapewnia podejrzanym obywatelom prawo do: porady prawnej, bycia przesłuchiwanym w ramach postępowania karnego, uczestnictwa w rozprawach itp. w języku ojczystym.

Powyższy akt zgodny jest ze standardami:

  • Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
  • Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  • Karty praw podstawowych Unii Europejskiej

Wszystkie koszty z tytułu tłumaczeń będzie ponosiło państwo na terenie, którego toczyć się będzie postępowanie karne.
Oczywiście może się też zdarzyć, że bez wspólnego porozumienia, w sprawie uczciwego postępowania karnego, sądy mogą robić trudności w przekazywaniu podejrzanych do kraju, w którym miałby odbywać się proces co w konsekwencji, może spowodować, że nie będzie przestrzegany europejski nakaz aresztowania.

 Zakres oferowanych przez nas tłumaczeń:

Dodaj komentarz