Rok 2014 będzie przełomowy w dziedzinie patentów. Od przyszłego roku w prawie całej Europie wszystkich wynalazców i wynalazki będzie obowiązywała jednolita ochrona patentowa. Wszelkie rozważania nad powstaniem wspólnego systemu patentowego trwały 30 lat i zostały zakończone we wtorek, kiedy to Parlament przyjął propozycję, która obniża koszty otrzymania patentu aż o 80%. Dodatkową zaletą przyjętego rozwiązania jest konkurencyjność w stosunku do patentów japońskich i amerykańskich. Posłowie nie zapomnieli o małych przedsiębiorstwach, które również mogą liczyć na obniżenie kosztów zgłaszania patentów, dzięki wprowadzonym do propozycji poprawkom.

Głosowanie nad projektem zajęło trzy tury, podczas których politycy zaakceptowali pakiet patentowy, który składa się z projektów ustanawiających jednolity system ochrony patentowej, zasad rozstrzygania sporów oraz tłumaczeń. Poniżej przedstawimy zarys tłumaczeń na które mogą się Państwo natknąć podczas składania aplikacji o przyznanie jednolitego patentu europejskiego.

Według wyliczeń Komisji Europejskiej jedną z zalet jednolitego patentu europejskiego jest redukcja wymagań dotyczących tłumaczeń.

Jaki jest nowy system?

Wprowadzony system jest tańszy, a także bardziej skuteczny w porównaniu do aktualnie obowiązujących zasad ochrony wynalazków zgłaszanych przez osoby fizyczne i firmy. Nowy system gwarantuje ochronę w dwudziestu pięciu krajach Unii Europejskiej, zmniejsza jej koszty, a także jest bardziej konkurencyjny dla wynalazców. Po jego wprowadzeniu średni koszt otrzymania ochrony patentowej zmaleje z aktualnych 36 tys. euro do 4725 euro (dane Komisji Europejskiej).

Przed przyznaniem patentu

Obowiązujące wymagania dotyczące tłumaczeń w fazie aplikowania są takie same, jak te obowiązujące obecnie dla Europejskich aplikacji patentowych.

Językami postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym są: angielski, francuski oraz niemiecki. Natomiast zgłoszenia można dokonać w dowolnym języku urzędowym państwa, czyli również w języku polskim. Następnie należy w określonym terminie dostarczyć tłumaczenie zgłoszenia w języku angielskim, albo francuskim lub niemieckim. Oznacza to, że nadchodzi pewien moment gdy tłumaczenia są nieuniknione: wtedy, gdy Europejskie Biuro Patentowe będzie podejmować decyzję o przyznaniu patentu dla wniosku obejmującego ochronę patentową na terenie 25 państw, które przystąpiły do systemu.

Pozostałe tłumaczenia mogą być potrzebne w zależności od sytuacji. Na przykład, może zaistnieć potrzeba przetłumaczenia tekstu wniosku na jeden z oficjalnych języków. Komunikacja z Europejskim Biurem Patentowym również odbywa się w jednym z oficjalnych języków. Prawdopodobnie, dowód pierwszeństwa oraz środek dowodowy z dokumentu będą potrzebowały przetłumaczenia.

Jeśli prace nad Państwa wnioskiem są prowadzone w jednym z oficjalnych języków, tłumaczenie zastrzeżeń będzie prawdopodobnie pierwszym i jedynym momentem podczas procedury, kiedy będą Państwo potrzebowali tłumaczenia.

Patent jednolity nie zmienia tego faktu, oraz podlega tym samym zasadom co regularny patent europejski. Jedyną zasadą, która może mieć wpływ na tłumaczenie jest fakt, że mogą Państwo uzyskać dodatkowy zwrot za koszty tłumaczenia.

Po przyznaniu patentu

Wszystko rozpocznie się od tzw. „okresu przejściowego” trwającego od co najmniej 6 do najwyżej 12 lat. Gdy patent zostanie już przyznany, przedsiębiorca nie będzie musiał go zatwierdzać w innych krajach i ponosić związanych z tym wysokich opłat (np. za tłumaczenia, opłaty administracyjne, obsługę rzeczników patentowych, publikacje itp.).

Jeśli Państwa patent potrzebuje ochrony w krajach, które nie podlegają jednolitemu patentowi europejskiemu, mogą Państwo uprawomocnić patent europejski tak, jak za obowiązywania starego systemu. Prawa wewnętrzne danych krajów określają kiedy potrzebne są tłumaczenia. Na przykład, jeśli chcą Państwo by patent był ważny w Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii, będą musieli Państwo dostarczyć tłumaczenie patentu w, odpowiednio, języku hiszpańskim i angielskim.

Kiedy zacznie działać nowy system patentowy?

Porozumienie ustanawiające trybunał patentowy zacznie obowiązywać 1 stycznia 2014 roku lub gdy minimum 13 państw stron porozumienia zatwierdzą go. Warunkiem koniecznym jest, aby wśród nich znalazły się Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Pozostałe dwa projekty legislacyjne mają wejść w życie 1 stycznia 2014 roku albo w chwili zatwierdzenia porozumienia międzynarodowego. Wprowadzanego systemu nie będą ratyfikowały Hiszpania i Włochy. Mimo to mogą one dołączyć do systemu w dowolnym czasie.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania jednolitego systemu patentowego zostaną opublikowane w osobnym artykule. Więcej na temat kosztów jednolitego patentu europejskiego znajdziecie Państwo tutaj.

Więcej na temat naszych usług powiązanych z tłumaczeniami technicznych i tłumaczeniem dokumentacji patentowej znajdziecie Państwo tutaj.

Dodaj komentarz