język hiszpański w Ameryce łacińskiejJęzyk ulega zmianie w miarę przemieszczania się. Gdy francuski dotarł do Kanady, przekształcił się w całkiem inny język, podobnie jak angielski, który przeszedł wiele modyfikacji, od czasu gdy zakrzewił się w Australii oraz w Stanach Zjednoczonych. Podobny fenomen dotknął również języka hiszpańskiego. Podczas kolonizacji przez Hiszpanię pewnych obszarów Ameryki Północnej, licznych terytoriów Ameryki Środkowej oraz Ameryki Południowej, język kolonizatorów stał się oddzielnym językiem, znacznie różniącym się od tamtejszego języka ojczystego. Oto kilka różnic pomiędzy językiem hiszpańskim używanym w Ameryce Łacińskiej i jego europejskim przodkiem.

Nie nazywamy go ‹‹hiszpańskim››

W Hiszpanii, Hiszpanie nazywają swój język ‹‹hiszpańskim››. Nic dziwnego, skoro ich francuscy oraz angielscy sąsiedzi, mówią odpowiednio ‹‹francuski ›› i ‹‹angielski››. Tymczasem, liczni mieszkańcy Ameryki Łacińskiej nazywają swój język językiem ‹‹kastylijskim››.

Różnica ta ma swoje źródło w Kastylii (region Hiszpanii), skąd pochodzili pierwsi kolonizatorzy. Kastylijski jest zatem dialektem, podobnie jak galijski i gaelicki w Wielkiej Brytanii, pomimo że angielski pozostaje językiem dominującym. W ten sam sposób, hiszpański uznaje się za język dominujący w Hiszpanii, a galicyjski i kataloński są po prostu innymi wariantami właściwego hiszpańskiego w niektórych regionach.

Język pod wpływem amerykańskim

Hiszpania, jako kraj europejski, ogromną część współczesnego słownictwa odziedziczyła z brytyjskiej terminologii technicznej. Podczas gdy w języku hiszpańskim używanym w Europie słowo ‹‹computer›› (komputer) tłumaczy się na ‹‹ordenator››, w hiszpańskim w Ameryce Łacińskiej, to samo słowo przetłumaczymy jako  ‹‹computadora››. Europejczycy zaakceptowali powszechnie termin ‹‹mobile phone››, a Hiszpanie przekształcili go w ‹‹teléfono movil ››. Jeśli chodzi o kraje Ameryki Łacińskiej, bezpośrednich konsumentów amerykańskich mediów, gdzie społeczeństwo używa ‹‹cellular phone››, słowo ‹‹cellular›› stało się głównym określeniem tego rodzaju codziennej technologii.

Używanie staroświeckich form gramatycznych

Język, który rozwija się w odseparowaniu, jest zmuszony ewoluować w inny sposób niż język, z którego pierwotnie się wywodził. W niektórych przypadkach mamy jednak do czynienia z odwrotną sytuacją. Zmienia się język ojczysty, podczas gdy język, zwany kolonialnym, nie ulega modyfikacji. Z taką sytuacją mamy do czynienia w języku kastylijskim, którego pierwotne formy i reguły gramatyczne pozostały niezmienione w Ameryce Łacińskiej, natomiast całkowicie ewoluowały w Europie.

Na przykład w Hiszpanii, język ewoluował do tego stopnia, że formy zaimkowe typu ‹‹voseo››, używane w formie grzecznościowej, zostały uznane za staroświeckie. W niektórych krajach Ameryki Łacińskiej, w szczególności w Argentynie, ale także w Urugwaju, zaimek  ‹‹vos›› używany jest tak powszechnie, że niektóre osoby hiszpańskojęzyczne z Europy, po usłyszeniu Latynosów z Ameryki Łacińskiej, zaczynają używać form zaimkowych, nieużywanych w Hiszpanii od przeszło 150 lat.

Jednak ogólnie rzecz biorąc, różnice pomiędzy językiem hiszpańskim w Europie i Ameryce Latyńskiej są na tyle małe, że komunikacja w dalszym ciągu jest możliwa. Co prawda w niektórych momentach akcenty, gramatyka oraz słownictwo mogą być pewnym utrudnieniem w zrozumieniu. Jednak niewielki wysiłek oraz trochę cierpliwości są kluczem do sukcesu w pokonaniu tych barier językowych oraz w komunikacji niepozbawionej sensu. Podobnie jak anglofoni, którzy zmagają się w zrozumieniu różnic między akcentem w języku angielskim mówionym w Machesterze i Teksasie.

Najlepszym sposobem, aby upewnić się, że wasz przekaz zostanie poprawnie odebrany przez osoby hiszpańskojęzyczne, zarówno te pochodzące z Europy, jak i z Ameryki Łacińskiej, jest powierzenie waszego materiału przekazu specjalistom. Nasze usługi tłumaczeniowe obejmują szeroki wachlarz potrzeb komunikaty prasowe, sprzedaż detaliczna, tworzenie przedsiębiorstw, itd. ). Skontaktujcie się z nami abyśmy mogli pomóc wam znaleźć rozwiązanie najbardziej odpowiadające waszym potrzebom.

Oceń