tłumaczenie wewnątrzjęzykowe
Zaczyna się od dylematu, kiedy użyć słowa „naród”, „kraj” , a kiedy „państwo”, aby z tego prostego powodu przerodzić się w konieczność korzystania z usług tłumaczeniowych nawet w kręgu osób mówiących jednym językiem. Powody, dla których korzysta się z tłumaczeń wewnątrzjęzykowych, są niezliczone.

Ograniczenia komunikacyjne użytkowników jednego języka

Poza problemem szczegółów technicznych i wyeliminowania możliwych dwuznaczności w procesie tłumaczenia, istnieje jeszcze kilka rodzajów języka używanych  w codziennym życiu,  które wywodzą się ze zwykłych pogawędek ze znajomymi, ale również wymagają podstawowych umiejętności tłumaczeniowych dla celów urzędowych, oficjalnych, handlu lub dziedzin prawa. Z czasem takie rodzaje języka zakorzeniły się w naszym systemie językowym, który wchłonął nasz język ojczysty. W wyniku tego młode pokolenia stoją pośrodku: mówią językiem ojczystym, który jednak został zniekształcony przez napływy kulturowe, podczas gdy autorytety sztywno obstają przy używaniu odmiany formalnej języka ojczystego.

Mięsień językowy

Nierzadkie są okoliczności, które wymagać będą utrzymania porozumienia między różnymi stronami mówiącymi tym samym językiem poprzez neutralne interwencje (szczególnie władz). Odpowiednie wyrażenie myśli przez strony konfliktu jest wymogiem wstępnym i może być wzmocnione przez siłę języka. Użycie odpowiedniej, raczej standardowej odmiany języka może pomóc rozwiązać  podobne trudności.

Zastosowanie tłumaczenia wewnątrzjęzykowego

Osiągnięcia wewnętrznego spokoju jest najważniejsze dla uzyskania przychylności odbiorcy, ale to nie wystarcza, jeśli kandydat nie posiada wystarczających umiejętności mówienia lub pisania, aby odpowiednio przekazać wiadomość. Jeszcze trudniejsze staje się to przy poszukiwaniu pracy w biurze, w sądzie albo publicznym wypowiadaniu się. Kiedy wypowiadają się osoby publiczne, czytają przemowy przygotowane w konkretnym celu: aby uniknąć problemów z pamięcią, ale także aby wiadomość przekazać odpowiednim językiem. Dlatego zostaje ona uprzednio przygotowana przez certyfikowanego tłumacza wewnątrzjęzykowego albo lingwistę, który potrafi główne punkty przemówienia ująć językiem, który trafi do docelowej grupy odbiorców.

Liczne wersje Pisma Świętego są doskonałym przykładem tłumaczenia wewnątrzjęzykowego. Wersje te regularnie są zmieniane przez językoznawców, aby przetłumaczyć je na bardziej zrozumiały żargon biorąc pod uwagę międzynarodowe statystyki umiejętności czytania. Dlatego w przypadku gdy wymagane jest użycie odpowiedniego języka, zalecane jest korzystanie z pomocy profesjonalnych biur tłumaczeń, aby przy tłumaczeniu osiągnąć maksymalną efektywność komunikacyjną.

Jeśli zatem tłumaczenie w obrębie jednego języka jest tak istotne, tym bardziej ważne jest tłumaczenie z języka obcego. Warto zauważyć, że wszystkie główne języki posiadają standardowe dialekty, które znane są tylko certyfikowanym tłumaczom, specjalistom w dziedzinach przekładu medycznego, przekładu prawnego i sądowego oraz przekładu tekstów ekonomicznych (dotyczy to również tłumaczy ustnych).

Projekty tłumaczeń wewnątrzjęzykowych dotyczą tłumaczeń książek, usług transkrypcji, informacji o przetargach, tworzeniu napisów do filmów, tłumaczenia stron internetowych, tłumaczeń patentów i wielu innych. Wszystkie najważniejsze języki światowe mogą być modyfikowane aby służyć wyższej sprawie.

Rozwiązania językowe

Duża w tym zasługa towarzystw językoznawczych, które przyczyniły się do ustanowienia lingua franca i rejestru językowego, aby krzewić efektywną komunikację pośród wielojęzycznych odbiorców w erze nieuniknionej i gwałtownej globalizacji oraz, w tym przypadku, pomóc użytkownikom jednego języka uniknąć niezręczności językowych oraz niejasnych wyrażeń w komunikacji z docelowymi odbiorcami i intelektualistami. Towarzystwa językoznawcze to autoryzowane grupy lingwistów i nauczycieli, którzy szkolą tłumaczy ustnych i pisemnych oraz kontrolują ich precyzję na poziomie języka, w którym się specjalizują. Wydają certyfikaty tłumaczy ustnych i pisemnych po odbyciu szkolenia, na ogół nie więcej niż w dwóch językach.
Nie byłoby możliwe odkrycie odpowiednich języków, gdyby nie badania  i odkrycia zaangażowanych językoznawców. Rozważmy następujące typy języka, które łatwo mogą ulec mylnej interpretacji, jeśli nie zostaną skorygowane przez profesjonalnych tłumaczy:
Dyglosja

Ten rodzaj języka ma dwie odmiany: formalną i nieformalną. To słownictwo określonego języka, złożone głównie ze skróconych form tworzonych podczas swobodnych interakcji.

Żargon

W tym przypadku jest to rozumiane jako dialekt sam w sobie, w stosunku do normy językowej (należy jednak pamiętać, że norma językowa to tylko dialekt bądź mieszanka dialektów, której udało się zdominować inne).

Język łamany

Jest to system komunikacji, który powstał przez pomieszanie dwóch języków, używany do komunikacji między ludźmi, których języki ojczyste różnią się.

Socjolekt

To rodzaj języka używany przez członków konkretnej klasy bądź grupy społecznej. Użycie go w wieloklasowym towarzystwie jest posunięciem ryzykownym.

Subjęzyk

Termin ten odnosi się do odmiany języka, która posiada swój własny zasób terminów i wyrażeń używanych przez określoną grupę ludzi lub przy omawianiu konkretnego tematu.

Argot

To język, który pierwotnie służył do ukrycia znaczenia rozmowy (często dotyczącego działalności kryminalnej); teraz termin ten odnosi się również luźno do swobodnego żargonu.

Litota

Zabieg ten polega na zastąpieniu wyrażenia określającego cechę czegoś wyrażeniem przeciwstawnym z przeczeniem, na przykład „niemały” zamiast „wielki”.

Prosty język

Łatwy do zrozumienia z uwagi na brak wyrażeń technicznych. Przez niektórych odbiorców specjalistycznych odbierany jako nieprofesjonalny.

Języki kreolskie

Kreol to bardziej zaawansowana forma języka łamanego, która powstaje z dwóch lub więcej odrębnych języków, aby stać się językiem ojczystym kolejnych pokoleń.

Gwara

„Gwara” odnosi się luźno do niestandardowej odmiany języka (jak języki kreolskie, język łamany czy dialekt), która kojarzy się ze społeczną niższością jej użytkowników wobec ludzi używających normy językowej.

Slang

Odmiana języka, której terminologia jest używana przez konkretne subkultury, zmiana znaczenia jest oparta na odrębności środowiskowej. Slangowe wyrażenia rozwinęły się z uwagi na chęć ukrycia znaczenia i wykluczenia z rozmowy rozmówców spoza kręgu subkultury.

Metonimia

To zabieg językowy, który polega na zastąpieniu określonego słowa lub frazy czymś bezpośrednio z nim związanym, na przykład „Biały Dom” w odniesieniu do Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Język migowy

Używanie języka migowego do komunikacji zamiast mówienia czy pisania.

Języki oparte na intonacji

Termin ten odnosi się do języków takich jak chiński, w których znaczenia niektórych słów różnią się w zależności od intonacji, z jaką zostały wypowiedziane.

Oceń