tłumacz przysięgły

Zamów wycenę

Zastanawiasz się, ile będzie kosztować tłumaczenie?

Prześlij tekst do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych języka estońskiego, kazachskiego, islandzkiego i irlandzkiego.

tłumaczenia przysięgłe uwierzytelnioneUwierzytelnienie (ang. Authentication) oznacza potwierdzenie zgodności informacji deklarowanych przez dany podmiot ze stanem faktycznym. Zasady uwierzytelniania dokumentów reguluje ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku (Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego). Są jednak języki, z którymi możemy mieć trudności z powodu pewnych ograniczeń.

W Polsce tłumacze języka estońskiego, kazachskiego, islandzkiego oraz irlandzkiego stanowią niewielkie grono, a problemem jest to, że wśród nich nie ma tłumaczy przysięgłych. Czy stosunki międzynarodowe nie generują zatem potrzeby wykonywania tłumaczeń przysięgłych? Co jeśli potrzebujemy uwierzytelnienia dokumentów sporządzonych w tych językach? Istnienie kilka sposobów ich poświadczenia.

Klauzula Apostille

Jednym ze sposobów jest uwierzytelnianie zagranicznego dokumentu urzędowego na mocy Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku. Odbywa się to poprzez opatrzenie go klauzulą Apostille. Na jej podstawie uwierzytelnia się pisma urzędowe i notarialne państw wchodzących w skład Konwencji, do której Polska przystąpiła 14 sierpnia 2005 roku. Obecnie w jej skład wchodzi aż 89 państw w tym również Estonia, Irlandia, Islandia oraz Kazachstan. Apostille wydawany jest na wniosek posiadacza dokumentu. Dodatkowo jeżeli potrzebujemy zalegalizować dokument dla państwa, które nie jest stroną konwencji, możemy to zrobić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Następnie musimy dokonać dodatkowej legalizacji w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym danego państwa akredytowanym na terytorium RP. Po tych czynnościach dokument może zostać przedłożony urzędom czy władzom innego Państwa.

Uwierzytelnianie przez ambasadę (konsula)

Każdy dokument w języku islandzkim może być uwierzytelniony przez Honorowego Konsula Generalnego, Pana Stanisława Laskowskiego, przy czym tekst musi zostać wcześniej przetłumaczony. Siedziba Honorowego Konsulatu Islandii mieści się w Sopocie i jest to jedyna placówka dyplomatyczna Islandii w Polsce.
Podobnie jest z językiem kazachskim. Konsul Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie jest w stanie uwierzytelnić każdy przetłumaczony dokument. Cena za poświadczenie uzależniona jest od objętości tekstu.
Ambasada Estonii w Polsce nie poświadcza tłumaczeń i stanowczo odmawia ich wykonywania, może to natomiast zrobić konsul Ambasady Polski w Tallinie. Tłumaczy on dokument, a następnie go uwierzytelnia. Przy czym ten sposób poświadczania wydłuża nieco sam proces, gdyż dokument musi zostać wysłany do Tallina.

Uwierzytelnienie notarialne

Kolejnym sposobem jest potwierdzenie zgodność tłumaczenia przez notariusza. Taki rodzaj poświadczenia nazywa się uwierzytelnieniem notarialnym. Tłumaczenia dokonuje wtedy osoba bez uprawnień tłumacza przysięgłego, a notariusz jako osoba zaufania publicznego poświadcza swoją pieczątką i podpisem zgodność z oryginałem. Niestety nie każdy tłumacz jest uprawniony do tłumaczenia dokumentów urzędowych. Często takie listy osób, mogących wykonać przekładu, posiadają ambasady. Tak jest chociażby w przypadku Estonii.Dzięki uregulowaniom prawnym oraz znajomości powyższych zasad, uzyskanie uwierzytelnionego dokumentu w mało popularnym języku jest możliwe bez większych problemów.
 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: