Tłumaczenia konferencji onlineSytuacja epidemiologiczna, jaka ma miejsce w ostatnim czasie odbiła swoje piętno na wielu branżach. Przestano organizować nowe wydarzenia kulturalne i odwołano te już wcześniej zaplanowane. Z czasem rozwiązaniem okazało się realizowanie konferencji i szkoleń przy użyciu Internetu. W dalszym ciągu uczestnicy mogą przyswajać nową wiedzę, jednak w bezpieczny, nie wymagający bezpośredniego kontaktu sposób. Swoją pracę na tryb online przeorganizować muszę zarówno organizatorzy, jak i tłumacze konferencyjni. Przed jakimi wyzwaniami stają? Jak sprawnie zorganizować tę współpracę?

Czym jest zdalne tłumaczenie konferencyjne?

Zdalnie przeprowadzane konferencje czy wydarzenia dają znacznie większe możliwości jeśli chodzi o uczestniczących w nich gości specjalnych. Przez Internet możemy łączyć się ze specjalistami z całego świata. Przekazana przez nich wiedza będzie zróżnicowana i inspirująca chociażby ze względu na aspekt kulturowy. Istotne jest jednak dobre zrozumienie przekazu. Płynny przepływ informacji zapewni tłumacz konferencyjny. Jak wygląda jego praca w formie zdalnej? Co do standardów, nie różni się ona zbytnio od tradycyjnego udziału w konferencji. Tłumacze w dalszym ciągu pracują w dwu lub trzyosobowych grupach i wykonują swój zawód z należytą precyzją. Ważne są zmiany oraz przerwy w pracy ponieważ tłumaczenie zdalne to dodatkowy czynnik wywołujący stres i rozpraszający uwagę.

Jak cały proces wygląda w praktyce?

Nie jest tajemnicą, że możliwość tłumaczenia zdalnego funkcjonuje już od dawna. Branża jednak znacznie zwiększyła swoje działania w okresie pandemii. Jedną z popularnych metod takiej pracy jest tzw. “hub tłumaczeniowy”. Zadanie wykonywane jest w profesjonalnej kabinie ze sprzętem konferencyjnym. To w niej znajdują się tłumacze a przekaz odbywa się przez specjalnie skonstruowaną w tym celu platformę. Możliwe jest w ten sposób tłumaczenie na kilka języków. Innym skutecznym rozwiązaniem są działania podejmowane w tzw. “cyfrowej chmurze”. W tym przypadku tłumacze nie muszą przebywać w jednym pomieszczeniu. Wiąże się to z dodatkowymi wymogami, takimi jak organizacja sprzętu i miejsca do pracy. Problemem może okazać się także brak szybkiego dostępu do wsparcia technicznego.

Wyzwania, jakie stają przed organizatorem spotkania – o co należy zadbać?

Rola organizatora w przypadku konferencji z tłumaczeniem zdalnym jest niezwykle istotna. Musi on wybrać platformę, przy pomocy której odbędzie się cały proces. Powinien także zadbać o odpowiednie zabezpieczenie i kodowanie danych, a także wziąć pod uwagę kwestię RODO i ochronę praw autorskich. Ważnym elementem przygotowań jest przeprowadzenie szkolenia z obsługi platformy. Muszą je odbyć tłumacze, pracownicy techniczni, jak i inne osoby współpracujące przy organizacji wydarzenia. Warto zawczasu przygotować rozwiązanie na wypadek awarii sprzętu czy zakłóceń połączenia. Należy zadbać o dźwięk i jakość prezentowanych materiałów. Organizator może wykonać te wszystkie zadania samodzielnie lub z pomocą pracowników wybranej przez siebie platformy do tłumaczeń zdalnych.

Zdalne tłumaczenia konferencyjne – co to oznacza dla tłumacza?

Praca tłumacza przebiegająca w sposób zdalny to znaczne obciążenie psychiczne. Trzeba być skoncentrowanym nie tylko na mówcy i zrozumieniu tego, co chce przekazać ale także na komunikacji ze współpracownikiem i obsłudze sprzętu. Atutem jest jednak fakt, że czynniki te znajdują swoje odzwierciedlenie w wynagrodzeniu. Jeśli tłumaczenie nie będzie odbywać się w kabinie, a w innym miejscu, wykonawca musi zorganizować swój sprzęt i miejsce do pracy. Należy zadbać o ciszę i jakość połączenia z Internetem. Ważne, aby w tłumaczeniu konferencji nie przeszkadzała rodzina, czy osoby trzecie. Wymaga się profesjonalnego podejścia, tak jak odbywa się to w przypadku tłumaczeń stacjonarnych. Przed wydarzeniem tłumacz powinien odbyć specjalistyczne szkolenie z obsługi platformy i przebiegu spotkania. Czas na nie poświęcony wlicza się do wynagrodzenia i czasu pracy.

Organizacja zdalnego tłumaczenia początkowo może wydawać się skomplikowana. Jednak zatrudnienie profesjonalisty, który zapewni płynną komunikację uczestników z prelegentami jest niezwykle cenne. Pozwoli na spełnienie jednego z głównych celów, jakie przyświecają konferencjom i szkoleniom – przekaże wiedzę w sposób zrozumiały, tak aby uczestnicy mogli z niej w pełni skorzystać.