Obowiązkowe tłumaczenia dokumentów księgowych

Masz firmę, która posiada filie za granicą? Zakładasz międzynarodowy biznes? Specjalizujesz się w imporcie lub eksporcie towarów? Jeżeli tak – uwaga! Wskutek zmian w przepisach ordynacji podatkowej możesz być zobowiązany do tłumaczenia dokumentów księgowych.

Nowelizacja przepisów zakłada, iż urzędy będą mogły wezwać podatnika do przetłumaczenia bilansów, raportów, sprawozdań oraz innych dokumentów księgowych, które zostały pierwotnie sporządzone w języku obcym, na język polski (wcześniej było to możliwe jedynie w przypadku postępowań prowadzonych przez organy kontroli skarbowej).

Biuro tłumaczeń czy biuro rachunkowe?

Koszty związane z przekładem poniesie strona postępowania. Jeżeli wskazane dokumenty firmowe nie zostaną dostarczone i zabraknie rzeczowej argumentacji, kara finansowa może wynieść nawet 2800 złotych. Aby jej uniknąć, przedsiębiorcy będą mieli dwa wyjścia – skorzystanie z usług biura tłumaczeń lub z pośrednictwa biura rachunkowego. Współpraca z zaufanym partnerem to nie tylko gwarancja uzyskania profesjonalnego, uwierzytelnionego tłumaczenia, ale również szansa na przyspieszenie całego procesu, ponadto polskie wersje dokumentów można wykorzystać ponownie. Biuro rachunkowe jako pośrednik z pewnością zażąda dodatkowych opłat, a jego odpowiedzialność za jakość przekładu nie jest oczywista.

Standardy tłumaczeń księgowych

Aby przetłumaczone faktury, wyciągi bankowe, rozliczenia, itp. były w pełni poprawne, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Tłumaczenia księgowości powinny charakteryzować się m.in. spójnością. Ujednolicenie słownictwa we wszystkich dokumentach danej firmy może okazać się niezwykle pomocne w przypadku kontaktów z Urzędem Skarbowym. Równie ważne jest zachowanie odpowiedniej terminologii, nazewnictwa z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, dbanie o poprawność danych (liczbowych, identyfikacyjnych, etc.). W przypadku firm działający na obszarze Unii Europejskiej tłumacz powinien znać i stosować się do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowych (IAS, IFRS).

Czy przedsiębiorcy powinni obawiać się zmian w ordynacji podatkowej? Niekoniecznie. Jak twierdzą specjaliści, nie chodzi o wprowadzenie nowego obowiązku, a jedynie rozszerzenie jego stosowania na organy niższej instancji, co finalnie może okazać się korzyścią dla podatnika, ponieważ ograniczy to liczę spraw kierowanych do organu kontroli i jednocześnie ułatwi standardową procedurę.