Międzynarodowe organizacje tłumaczy

Tłumacz ślęczący nad stertą słowników specjalistycznych, skrupulatnie pracujący nad każdym słowem, dokładający wszelkich starań aby jak najlepiej oddać sens oryginału w tłumaczeniu. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego praca wykracza daleko poza granice gabinetu, w którym dokonuje przekładu. W rzeczywistości profesjonaliści zajmujący się tłumaczeniami zrzeszają się w wiele organizacji, które zdecydowanie ułatwiają im współpracę i ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. 

Organizacje zrzeszające tłumaczy pisemnych i ustnych znaleźć możemy praktycznie w każdym z krajów. Większość z nich wchodzi dodatkowo w skład The Fédération Internationale des Traducteurs (ang. International Federation of Translators), która skupia w sobie ponad 100 profesjonalnych organizacji, reprezentowanych przez przeszło 80 000 tłumaczy różnych specjalizacji z 55 krajów.

Welcome to FIT

Pierwszą z organizacji międzynarodowych,jest już wyżej wspomniana FIT, której główna siedziba znajduje się w Paryżu. Dokument Translator’s Charter, zatwierdzony przez Kongres w Dubrovniku w 1963, a kolejno zaktualizowany w 1994, reguluje podstawowe prawa i obowiązki tłumaczy. Organizacja stawia sobie wiele celów, wśród których najważniejsze są: jednoczenie organizacji tłumaczy z różnych krajów, zbieranie, aktualizowanie i przekazywanie członkom potrzebnych i pożytecznych informacji, umocnienie więzi pomiędzy organizacjami, ciągłe dążenie do perfekcji oraz obrona pozycji tłumacza w społeczeństwie, poprzez podkreślanie jego statusu i ukazywanie jego pracy jako pełnowartościowej sztuki.

Kolejne organizacje międzynarodowe zrzeszające tłumaczy to:

  • AIIC – International Association of Conference Interpreters,
  • EULITA – European Legal Interpreters and Translators Association,
  • IAPTI – International Association of Professional Translators and Interpreters,
  • IMIA – International Medical Interpreters Association,
  • EUATC – European Union of Associations of Translation Companies,
  • ALC – The Association of Language Companies,
  • EAMT – European Association for Machine Translation.

Każda organizacja jest inna

Każda z organizacji zrzesza w sobie inne grono tłumaczy, specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach. Warto więc chociaż w kilku zdaniach opisać zakres ich działalności.

AIICInternational Association of Conference Interpreters to Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych, powstałe już w 1953, kiedy branża tłumaczeniowa dopiero zaczynała się rozwijać. Zrzesza ponad 2600 członków z przeszło 80 krajów, którzy jak sama nazwa wskazuje, zajmują się tłumaczeniami ustnymi. Oprócz podziału na regiony zamieszkania tłumaczy, Stowarzyszenie dzieli się również na działy funkcjonalne, takie jak: Dział umów, Dział sektora prywatnego oraz Komitet tłumaczy etatowych. AIIC nie tylko skupia się na tym, aby wiedza i doświadczenie specjalistów były na najwyższym poziomie, ale również troszczy się o wyposażenie konferencyjne i sprzęt do tłumaczenia symultanicznego.

EULITAEuropean Legal Interpreters and Translators Association zrzesza zarówno tłumaczy ustnych jak i pisemnych, specjalizujących się w przekładach z dziedziny prawa z terenów UE. W skład stowarzyszenia wchodzą dodatkowo organizacje z poszczególnych krajów. EULITA dąży do tego, aby powstawały krajowe i ogólnoeuropejskie rejestry wykwalifikowanych tłumaczy z dziedziny prawa, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na różnorodność i skomplikowaną budowę systemów prawnych w poszczególnych państwach.

IAPTIInternational Association of Professional Translators and Interpreters to stowarzyszenie, które zostało założone przez grupę profesjonalnych tłumaczy w Buenos Aires. Jest ono otwarte dla wszystkich zawodowych tłumaczy pisemnych i ustnych, z różnych krajów, którzy chcą do niego dołączyć. IAPTI skupia się na ciągłym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych Tłumaczy, zarówno poprzez organizację szkoleń, seminariów, kongresów czy różnego rodzaju spotkań, jak i wydawanie publikacji naukowych.

IMIAInternational Medical Interpreters Association to stowarzyszenie założone w 1986, w skład którego wchodzi ponad 2000 członków, wykonujących tłumaczenia medyczne w ponad 70 językach obcych. IMIA dąży do określenia wymagań edukacyjnych i kwalifikacji, które powinien posiadać tłumacz medyczny, tworzy standardy dotyczące prowadzenia praktyki zawodowej i norm tłumaczeniowych. Wspiera również badania nad problematyką przekładów z tego zakresu. Stowarzyszenie wydaje słowniki, leksykony, raporty oraz inne publikacje naukowe, a także organizuje konferencje i sympozja, które pomagają w ciągłym ulepszaniu tłumaczeń medycznych.

 EUATCEuropean Union of Associations of Translation Companies w przeciwieństwie do wyżej opisanych stowarzyszeń EUATC zrzesza nie tyle tłumaczy, co organizacje z różnych krajów, do których oni należą. Wbrew nazwie, do stowarzyszenia przynależeć mogą również kraje spoza terenów UE. Stawia ono przede wszystkim na jakość i ciągłe podnoszenie kwalifikacji, a także rozwój rynku tłumaczeniowego w Europie. Dodatkowo pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z branżą i stara się wzmocnić więzi pomiędzy poszczególnymi organizacjami i stowarzyszeniami.

ALCThe Association of Language Companies jest organizacją, której członkami są firmy świadczące usługi tłumaczeniowe, wykonujące lokalizację tekstu czy oferujące naukę języków obcych. Jak wiele z poprzednich stowarzyszeń, ALC dąży do ciągłego ulepszania jakości świadczonych usług, poprzez dostarczanie swoim członkom najnowszych informacji oraz narzędzi, które pomagają zachować najwyższą jakość.

EAMTEuropean Association for Machine Translation jest organizacją powstałą w Szwajcarii w 1991, typu non-protfit, zrzeszającą osoby specjalizujące się lub zainteresowane w tłumaczeniach automatycznych (ang. Machine Translation). Organizacja posiada również dwa oddziały siostrzane the Association for Machine Translation in the Americas (AMTA) oraz the Asia-Pacific Association for Machine Translation (AAMT) i razem z nimi organizuje różne warsztaty i konferencje związane z tematem, ale też zbiera informacje o ofertach i produktach firm, które często można dostać za darmo lub za niewielką cenę.

Zrzeszenia Tłumaczy w Polsce

Jak wspomnieliśmy na samym początku, każdy kraj posiada również swoje narodowe organizacje, do których należą tłumacze danych specjalności. Polska również nie pozostaje w tyle za innymi państwami. Najstarszą organizacją jest Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, które działa już od 1981. Jako jedyna zrzesza zarówno tłumaczy pisemnych jak i ustnych wszystkich specjalności: literackich, technicznych, publicystycznych i innych. Oprócz STP istnieją także takie organizacje, jak: Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury czy Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Oczywiście to nie wszystkie stowarzyszenia, które możemy znaleźć w naszym kraju, ale jest to temat na osobny artykuł.