pisownia języka chińskiego

Najczęściej zadawane pytania chińskie pismo: znaki tradycyjne i uproszczone

Język chiński składa się z podobnych, lecz wzajemnie niezrozumiałych odmian. Ze względu na tę samą metodę pisania znaków, literaturę i historię kultury możemy wyróżnić osiem odmian chińskiego w języku mówionym tzw. fāngyá, czyli dialekty. Różnice w języku chińskim (głównie w wymowie i słownictwie) są podobnie do różnic między językiem francuskim, hiszpańskim i włoskim. W każdym odłamie języka chińskiego występują dialekty. Język mandaryński może być podzielony na kilka dialektów: północny, południowy i południowo-zachodni. Każdy z nich jest w mniejszym lub większym stopniu wzajemnie rozumiany.

Pomimo tak znacznego zróżnicowania językowego, ludzie mieszkający w Chinach lub na Tajwanie, nie posługujący się językiem mandaryńskim jako swoim pierwszym językiem, zrozumieją podstawowe słowa i będą w stanie się porozumieć. Jednak mieszkańcy Hong Kongu i Makao mają w zwyczaju komunikować się w języku angielskim. Niewiele osób posługuje się językiem mandaryńskim.

Czym jest tłumaczenie na język chiński tradycyjny?

Jest to tłumaczenie na chiński tradycyjny leksykon. W dzisiejszych czasach tradycyjna wersja języka chińskiego używana jest przez media oraz w oficjalnych publikacjach na Tajwanie, w Makao oraz Hong Kongu.

Czym jest tłumaczenie na język chiński uproszczony?

Jest to tłumaczenie na uproszczony leksykon języka chińskiego. Uproszczona wersja języka chińskiego powstała z myślą o udoskonaleniu umiejętności czytania i pisania przez populację przy użyciu uproszczonych znaków z zredukowaną liczbą kresek, które oddaje to samo znaczenie. Chiński uproszczony jest używany w Chinach kontynentalnych oraz Singapurze. W tych rejonach chiński tradycyjny używany jest podczas oficjalnych uroczystości.
Planujemy wprowadzić tłumaczenie SAP. Nasi odbiorcy podchodzą z Chin, Tajwanu oraz Hong Kongu. Jaką odmianę języka chińskiego powinniśmy użyć podczas lokalizowania produktu? Jakie są różnice?

Najlepszym wyjściem będzie przetłumaczenie zarówno na chiński tradycyjny jak i na jego uproszczoną wersję. Należy mieć na uwadze, że chiński tradycyjny i uproszczony to nie są dwa różne języki. Różnice występują w zapisie glifów, znaków, słownictwie oraz gramatyce. Język chiński w Chinach i na Tajwanie rozwijał się niezależnie przez 50 lat. Stąd różnice pomiędzy tymi dwoma odmianami.

Jaki wpływ mają te dwie odmiany na inżynierię oraz lokalizację?

Do komputerów zostały wprowadzone dwa systemy kodujące, które  odpowiadają za wyświetlanie chińskich znaków. Znaki tradycyjne są wykorzystywane przez kod „Big5”, a uproszczone przez „GB”. Powyższe różnice w kodowaniu mogą mieć wpływ na proces lokalizacji.

Potrzebuję przetłumaczyć dokument na język mandaryński i prawdopodobnie na kantoński. Co powinienem zrobić?

Przetłumaczenie dokumentu na mandaryński lub kantoński jest niemożliwe, ponieważ są to dialekty mówione. Poniższa tabelka przedstawia jakie formy językowe używane są na rynku chińskim:

Rynek Język mówiony Język pisany
Chiny mandaryński Chiński uproszczony
Hong Kong kantoński Chiński tradycyjny
Tajwan kantoński Chiński tradycyjny
Singapur mandaryński Chiński uproszczony
Materiał należy przetłumaczyć zgodnie z językiem pisanym używanym przez grupę docelową.
Pracujemy nad lokalizacją projektu e-learningowego na Tajwanie i w Hong Kongu. Czy ze względu na podobną formę języka chińskiego używanego na Tajwanie do tej w Hong Kongu możliwe jest utworzenie tylko jednej wersji dla obu grup docelowych?

Stworzenie tylko jednej wersji zarówno dla odbiorców na Tajwanie jak i w Hong Kongu jest możliwe pod warunkiem, że pierwsza wersja zostanie stworzona w języku tajwańskim, a następnie edytowana i dostosowana do odbiorców w Hong Kongu.

Jak ukształtowały się różnice pomiędzy chińskim tradycyjnym a uproszczonym?

W latach 50. Komunistyczna Partia Chin wdrożyła program upraszczania chińskich znaków, które uznawane były za zbyt skomplikowane. Rząd miał na celu podniesienie umiejętności pisania i czytania, wykształcenie ludzi, którzy będą mieli wpływ na społeczno-ekonomiczny rozwój. Uproszczona wersja języka chińskiego używana jest w Chinach kontynentalnych i Singapurze, natomiast tradycyjna na Tajwanie, w Hong Kongu oraz w krajach zamorskich.

Jakie są główne różnice pomiędzy językiem chińskim tradycyjnym a uproszczonym?

1. Chiński uproszczony składa się z uproszczonych znaków

Angielski  Chiński tradycyjny Chiński uproszczony
Znak  身體  身体
Zmiana  變化  变化
Powód  因為.  因为
2.  Różnice zawierają się również w słownictwie. Chiński tradycyjny i Chiński uproszczony mogą wyrażać ten sam zamysł w różny sposób
Angielski  Chiński tradycyjny  Chiński uproszczony
Software  軟體  软件
Motor  機車  摩托车
Policjant  警員  警察
Dotyczy to głównie stosunkowo nowych słów i pojęć. Ze względu na niezależny rozwój języka w Chinach i na Tajwanie przez ponad 50 lat, różnice pomiędzy dwoma odmianami przejawiają się w słownictwie oraz gramatyce.
Czy można używać chińskiego uproszczonego podczas negocjacji z rynkiem na Tajwanie i w Hong Kongu?
Nie.
Czy można automatycznie przekonwertować chiński tradycyjny na uproszczony? I odwrotnie?

Tak i nie. Istnieje wiele programów, które automatycznie konwertują chiński tradycyjny na uproszczony (i odwrotnie), lecz nie wszystkie znaki zostają przetłumaczone poprawnie. Warto poradzić się kogoś kto sprawdzi tłumaczenie.

  • Przeczytaj kilka wskazówek dotyczących tłumaczeń dla firm zainteresowanych eksportem na rynek chiński. Czytaj więcej
  • Więcej na temat tłumaczeń z zakresu ochrony własności przemysłowej patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe Czytaj więcej
  • Tłumaczenia z zakresu medycyny i farmacji. Czytaj więcej
  • Informacje dotyczące oferowanych przez nas tłumaczeń języka chińskiego. Czytaj więcej

Profesjonalne tłumaczenia

 Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123

Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 
Zamów wycenę

Oceń post

Dodaj komentarz