Jakość i ocena tłumaczenia

W kwestii tłumaczeń rozumianych zarówno jako produkt, jak i zarządzanie procesem, temat jakości był zawsze sprawą nadrzędną. Zanim przedstawimy typy jakości, zastanówmy się najpierw, czym właściwie ona jest? Wiele podręczników do marketingu przedstawia ją dosyć często jako „stopień, w jakim produkt lub usługa spełnia potrzeby, oczekiwania i specyfikacje klientów”. Także literatura przekładoznawcza przykłada wagę do postaci translacji, która podlega normom tłumaczeniowym, m.in. niektórym konwencjonalnym oczekiwaniom wobec poprawności przekładu oraz jego jakości. Te reguły dają możliwość wystawienia opinii dotyczącej formy tłumaczeń. Zleceniodawcy przekładów nigdy nie mają jednakowych oczekiwań w stosunku do jakości, która jest zjawiskiem skalarnym.

Wśród typów tłumaczeń wymienia się:

  • draft quality – jakość robocza,
  • deliverable quality – tłumaczenie, które nie wymaga korekty, jest gotowe do wysłania klientowi,
  • publishable quality – najwyższa jakość tłumaczenia, które nadaje się do druku.

Wymóg najwyższej jakości nie jest życzeniem każdego klienta. Za standardową opcję na rynku uznaje się deliverable quality, którą gwarantują biura tłumaczeń oraz przede wszystkim współpracujący z nimi tłumacze. W przypadku publishable quality kwota za tłumaczenie może być wyższa z powodu dokonywania kolejnych korekt tekstu.

Ważna jest jakość, czas i dostępny budżet

Ważnym zagadnieniem na rynku tłumaczeń jest jakość przekładu w stosunku do okoliczności. Bywa, że oczekiwanie dotyczące dobrej jakości przekładu jest niewspółmierne z powodu różnych uwarunkowań. Na rynku tłumaczeniowym popularne jest angielskie powiedzenie: Quality, price, deadline – pick any two, które adekwatnie prezentuje zależność miedzy czasem, kosztem i jakością. To model określany mianem „żelaznego trójkąta” i mniej poetycko, „potrójnego ograniczenia”. Pewnikiem w tej branży jest informacja, że jakość jest kosztowna i czasochłonna.

Tłumaczenia ekspresowe dopasowane do konkretnego zlecenia

Największą trudnością dla tłumacza jest przekład w trybie pilnym i ekspresowym. W tych przypadkach autor przekładu pracuje pod presją czasu, wykonując translację nawet 15 stron w ciągu jednego dnia. W takiej sytuacji, głównym oczekiwaniem klienta jest czas wykonania usługi. Inne czynniki bazują na niższym poziomie, jednak jakość takiego przekładu powinna spełniać co najmniej dolne granice normy tłumaczeniowej. W przypadku tłumaczeń poświadczonych uwarunkowanie czasowe odgrywa mniejszą rolę, ponieważ tego typu zlecenia zwykle tłumaczone są w trybie zwykłym. Mimo wszystko tryb tłumaczenia nie ma wpływu na to, czy wybrany deadline umożliwia wykonanie pracy bez utraty jej jakości. W naszym biurze koordynator projektu jest odpowiedzialny za dobór właściwych tłumaczy zgodnie z wymaganiami Klienta, jak również za sprawny przepływ tłumaczeń oraz określenie czasu potrzebnego do realizacji zlecenia bez uszczerbku na jakości i spójności tłumaczenia. Przy tak złożonej strukturze oraz czynnikach współdziałających w procesie tłumaczenia, zarządzanie projektem wydaje się elementem kluczowym.

Dodaj komentarz