Biuro Programu Kreatywna Europa ogłosiło konkurs na dofinansowanie tłumaczeń beletrystyki w dowolnym gatunku oraz promocję książek i ich autorów. Cały program podzielony został na dwie kategorie, w ramach których uzyskać można nawet 100 tysięcy euro dotacji (do 50% budżetu wydawniczego):

  • 1. projekty dwuletnie na tłumaczenia od 3 do 10 tytułów (czas trwania projektu: 2 lata);
  • 2. ramowe umowy o partnerstwie obejmujące przekład pakietów od 5 do 10 książek rocznie (czas trwania projektu: 3–4 lata).

Dofinansowane będą jedynie tłumaczenia pionierskie, tzn. tych pozycji książkowych, które nie zostały dotąd przełożone na jeden z języków urzędowych państw uczestniczących w Programie Kreatywna Europa. Zaliczają się do nich wszystkie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Turcja i Gruzja. W pakiecie kwalifikowanych języków znalazły się również łacina i starożytna greka. Warto dodać, że premiowane będą przekłady dzieł laureatów Europejskiej Nagrody Literackiej.

Wnioski o powyższe granty składać mogą obywatele wymienionych powyżej państw reprezentujący wydawców i wydawnictwa działające na rynku minimum 2 lata. Ogłoszenie naboru dla pierwszej kategorii będzie miało miejsce w listopadzie 2014 r., a dla drugiej kategorii w listopadzie 2016 r.

Dodaj komentarz