zwolnienie lekarskieZwolnienie lekarskie powinno być wydane na formularzu ZUS ZLA przez lekarza, który podpisał umowę z ZUS-em – tak mówią przepisy. Co w sytuacji, gdy do choroby bądź wypadku dojdzie w trakcie zagranicznych wakacji? Czy zaświadczenie wydane w języku obcym uprawnia do pobierania zasiłku chorobowego w Polsce?

Sytuacje bywają różne – weźmy przykład Rafała, który na co dzień przemierza polskie drogi samochodem firmy kurierskiej. Rafał wyjechał z narzeczoną na wyczekiwany urlop do Tunezji, którym niestety nie dane mu było długo się nacieszyć. Bywa, że niefortunne postawienie stopy skutkuje skręceniem stawu skokowego – tak było i w tym przypadku, w trakcie spaceru alejkami jednego ze słonecznych bajkowych ogrodów. Z kolei Ilona, pracownica jednego z londyńskich banków, w trakcie urlopu spędzanego w domu rodzinnym w Bochni, zachorowała na zapalenie gardła. I o ile w jej przypadku powszechną praktyką jest dostarczanie do angielskiego pracodawcy polskiego L4 (na życzenie przetłumaczonego w zwykły, nie przysięgły, sposób), to Rafał powinien dostarczyć szefowi przekład przysięgły wystawionego mu w Tunezji zwolnienia.

Co zawsze powinno zawierać zagraniczne L4?

– nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko lekarza,
– datę wystawienia,
– podpis wystawiającego,
– początkową oraz końcową datę niezdolności do pracy.

Tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe?

Gdyby Rafał spędzał urlop w Grecji czy we Włoszech, nie musiałby zlecać tłumaczenia przysięgłego swojego zwolnienia. Dlaczego? Zwolnienia chorobowe wystawione w krajach Unii Europejskiej, krajach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, krajach będących stroną umów międzynarodowych z zakresu ubezpieczenia społecznego, a także L4 wystawione w Szwajcarii, wedle przepisów prawa nie wymagają tłumaczenia na język polski. Z kolei zwolnienia wystawione we wszystkich innych państwach muszą być przełożone przez osobę upoważnioną, tj. tłumacza przysięgłego.

W jakim wypadku zwolnienie chorobowe może być przetłumaczone w procesie tzw. zwykłego przekładu?

Wtedy, gdy zażyczy sobie tego pracodawca, który nie zna języka wystawionego L4. Tłumaczenia zwykłego swojego zwolnienia może dokonać również Ilona – dla bezpieczeństwa powinna jednak najpierw wysłać skanem lub faksem polskie zaświadczenie do swojego pracodawcy, a następnie w formie pocztowej oryginał i, jeśli okaże się potrzebne, tłumaczenie. Dostarczenie L4 powinno mieć miejsce w ciągu 7 dni od daty wystawienia – a jeżeli to zwolnienie zagraniczne, tydzień jest również maksymalnym czasem przedłożenia jego przekładu. W wyjątkowej sytuacji pracownik może złożyć pisemne oświadczenie, w którym wyjaśni, dlaczego nie dołączył do oryginalnego L4 tłumaczenia. I jeśli dostarczy je w krótkim czasie, zasiłek chorobowy nie zostanie obniżony od 8. dnia niezdolności do pracy.

W przypadku niedostarczenia pracodawcy wystawionego zagranicą L4 bądź przedłożenia jedynie oryginału bez koniecznego tłumaczenia, nie ma podstawy prawnej, by móc wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy.

Koszty tłumaczenia zagranicznego L4

Kto ponosi koszty tłumaczenia zwolnienia chorobowego? Kwestii tej nie regulują przepisy. W praktyce przyjmuje się jednak rozwiązanie: jeżeli pracownik został wysłany w zagraniczną delegację, za przekład L4 płaci pracodawca. Jeżeli natomiast wyjechał z własnej inicjatywy: na urlop, w odwiedziny, w sprawie własnego biznesu – to on (jak Rafał z powyższego przykładu) ponosi koszt tłumaczenia zwolnienia. Ile kosztuje taki przekład? Ceny dyktuje rynek. Najwięcej zapłacą Ci, którzy wypoczywali m.in. w państwach arabskojęzycznych, a także w Chinach, Japonii i innych państwach Dalekiego Wschodu. Może warto przekonać zagranicznego lekarza, by wystawił L4 po angielsku? Poza tym dodatkowym kosztem jest zawsze zlecenie tłumaczenia przysięgłego.

Mimo że zawartą w powyższych akapitach wiedzę niewielu urlopowiczów pragnie wykorzystać w praktyce, w razie choroby czy wypadku zagranicą warto znać swoje prawa i obowiązki względem polskiego pracodawcy. A po najlepsze tłumaczenia w atrakcyjnej cenie zwrócić się w odpowiednie miejsce!

Dodaj komentarz