Specyfika tłumaczenia tekstów technicznych

Przygotowywanie dokumentów technicznych na nowe rynki może stać się prawdziwą próbą sił – zwłaszcza, jeśli te treści dotyczą linii produktów lub różnych ich wersji – a to wszystko przy wciąż ograniczanej ilości czasu. Odpowiednia kombinacja przygotowania i współpracy z ekspertami nie tylko ułatwi ten proces, ale również pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Oto 10 naszych najlepszych wskazówek, które pozwolą Państwu uniknąć potknięć podczas tłumaczenia publikacji o charakterze technicznym. Wykorzystanie tego przewodnika stworzy bazę, na której Państwa firma będzie mogła polegać w sprawach dotyczących tłumaczeń technicznych.

Stosuj się do najlepszych zasad technicznego pisania, m.in

  • Używaj krótkich, jasnych zdań. Ogranicz użycie zdań podrzędnych. Zasada jednej myśli w zdaniu pomaga tłumaczom i podwyższa oszczędności wynikające z dopasowania tekstów w pamięciach tłumaczeniowych.
  • Unikaj idiomów, bardzo łatwo mogą zostać nieprawidłowo zinterpretowane.
  • Unikaj odniesień kulturowych, ponieważ ich znaczenie poza granicami kraju może ulegać zmianie.
  • Upewnij się, że stosowane symbole są uniwersalne. Nie zakładaj z góry, że dany symbol (np. znak stopu) ma takie samo znaczenie na wszystkich rynkach.

Używaj automatów.

Używaj automatów w dokumentach dotyczących spisów treści (TOC) i indeksów (IX), zestawień porównawczych, variables oraz wewnętrznych/zewnętrznych linków. Ponadto,  używaj arkuszy stylów aby móc wszystkie ewentualne aktualizacje lub zmiany rozmiarów zaaplikować automatycznie.

Przygotuj się na zwiększenie obszerności tekstu.

Większość języków jest większa od angielskiego o ok. 20%, pamiętaj więc o tym przygotowując do druku dokument, który zawiera grafikę lub wykresy. Weź również pod uwagę fakt, że może zajść potrzeba zmiany rozmiaru dokumentu (dokumenty w formacie listowym ze Stanów Zjednoczonych są zwykle konwertowane na pozostałych rynkach do formatu A4).

Dodawaj linki do grafik.

Kiedy to tylko możliwe, spróbuj podawać w dokumentach linki do grafik, zamiast je załączać. To ułatwia wymianę grafik w lokalizowanych wersjach i późniejsze aktualizacje. Zamieszczenie linku zmniejsza także rozmiar pliku, co ułatwia korzystanie z narzędzi tłumaczeniowych.

Zapewniaj edytowalne pliki źródłowe.

Zapewnianie edytowalnych/warstwowych plików (w tym obrazków), jest kluczowe dla sprawnego procesu lokalizacji projektów graficznych do drukowanych materiałów. Jeśli edytowalne pliki źródłowe nie są załączone, najprawdopodobniej przed lokalizacją będą one musiały zostać odtworzone, co może sprawić, że realizacja projektu będzie wymagała większych nakładów czasu i pieniędzy.

Kompresuj pliki.

Kompresuj wszystkie pliki, jeśli są przekazywane drogą elektroniczną (e-mail, FTP, CD/DVD, itp.). Kompresja pozwala chronić czcionki i przyspiesza czas transmisji plików podczas realizowania zamówień o krótkim czasie realizacji.

Zapewnij instrukcje.

Podczas przekazywania plików osobie odpowiedzialnej za tłumaczenia zdefiniuj zakres pracy, która musi zostać wykonana, narzędzia i ich wersje oraz pożądany efekt. Poinformuj ją także o wszystkim, co musi wiedzieć, by dostarczyć na końcu poprawną pracę, m.in. o formacie wyjściowym (PDF, HTML, typ obrazka itp.) i ustawieniach.

Zorganizuj wszystkie dostarczane pliki.

Dostarczane pliki powinny zawierać wszystkie pliki ważne dla kontynuowania prac nad tłumaczeniem i nie powinno w nich być plików nieistotnych bądź nieużytych. Poprawnie zorganizowana struktura folderów jest bardzo pomocna w efektywnej lokalizacji, ponieważ daje pewność, że niepotrzebne pliki nie ulegają przetworzeniu i, analogicznie, że żadne istotne pliki nie są pominięte. Chaotyczne struktury często opóźniają rozpoczęcie projektu i wpływają na pojawienie się błędów technicznych takich jak np. niedziałające linki, co spowodować może nagromadzenie się błędów.

Zaplanuj aktualizacje.

Zaplanuj aktualizacje wcześniej, by zminimalizować ponowne nakłady pracy, co wpływa na Twój harmonogram i budżet. Doświadczona osoba świadcząca usługi w zakresie tłumaczeń technicznych powinna być w stanie doradzić ci jak najlepiej i opłacalnie skoordynować aktualizacje.

Efektywne strategie lokalizacyjne dokumentów technicznych mogą być kluczowe dla spełnienia Państwa oczekiwań względem czasu wprowadzenia produktu na rynek, budżetu i jakości korporacji. Czy chcielibyście Państwo jeszcze bardziej ułatwić ten proces?

Wybrane tłumaczenia tekstów technicznych

Dodaj komentarz