Specjalistyczne tłumaczenia techniczne są ważną grupą tłumaczeń, które wymagają zarówno doskonałej znajomości języka, jak i odpowiedniej terminologii z wielu branż technicznych. Rzetelność i dokładność przekładu jest podstawą powodzenia realizacji różnych projektów technicznych w Rosji i na terenach, gdzie używa się języka rosyjskiego.

Rosyjski partner

Relacje handlowe Rosji z Polski układają się dobrze mimo ostatnich wieści o nakładaniu embarga na polskie produkty.  Rosja obecnie jest szóstym największym partnerem eksportowym Polski. Według danych GUS od stycznia do maja 2014 roku polscy producenci wyeksportowali na ten rynek towary warte 2,88 mld euro. Na pierwszym miejscu w rankingu produktów najczęściej wysyłanych z Polski do Rosji znajdują się kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne – wartość eksportu tych produktów na Wschód wyniosła w 2013 roku 1,243 mld euro. Na drugim miejscu uplasowały się maszyny i urządzenia elektryczne, a na kolejnych pojazdy nieszynowe oraz tworzywa sztuczne i wytworzone z nich artykuły. Za wschodnią granicę Polska wysyła też sporo wyrobów stalowych, mebli i części samochodowych. Jesteśmy też wiodącym eksporterem aparatury nadawczej do radiofonii i telewizji, radiotelefonii, aparatury radarowej. Polska zajmuje także dość wysoką pozycję w rosyjskiej wymianie handlowej z zagranicą. Nasz kraj jest dla Rosji piątym partnerem handlowym spośród krajów Unii Europejskiej. Z Rosji sprowadza się do Polski głównie surowce mineralne (w tym ropę i gaz ziemny), wyroby przemysłu chemicznego, metalurgicznego oraz drewno i wyroby z drewna.

Rosja należy do największych światowych producentów surowców energetycznych – dominuje w wydobyciu ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i miedzi. Posiada także największe zagłębia węglowe i jest bogata w różnorodne złoża surowców chemicznych. Rosja jest także największym po USA producentem energii elektrycznej i posiada rozbudowany przemysł chemiczny, tworzyw sztucznych, włókienniczy, elektromaszynowy i zbrojeniowy. Rozwinięta jest tutaj również produkcja maszyn ciężkich, maszyn rolniczych, taboru kolejowego, statków morskich czy podzespołów elektronicznych. Z tego powodu jest to atrakcyjny i strategiczny partner handlowy krajów środkowoeuropejskich, w tym Polski. Pośrednikiem w nawiązaniu kontaktów biznesowych staje się wówczas tłumacz, który może wspomagać procesy importu-eksportu i umożliwić dotarcie do przedstawicieli różnych branż.

Specyfika języka rosyjskiego

Warto też znać specyfikę języka rosyjskiego. Należy on do grupy języków wschodniosłowiańskich. Jest to bardzo melodyjny język, a to za sprawą intonacji w zdaniach. Raz w zdaniach następuje obniżenie tonu, raz jego podwyższenie – ogólnie w języku rosyjskim występuje aż siedem konstrukcji intonacyjnych. Zasady ich użycia sprawiają kłopoty osobom, które uczą się tego języka, jednak ich przestrzeganie jest ważne by mówić płynnie i poprawnie. W języku rosyjskim istotną rolę odgrywa również akcent, który pada na różne sylaby w obrębie wyrazu. Jest on dynamiczny i ruchomy – jego pozycja zmienia się w zależności od przypadku, osoby, liczby czy rodzaju. Wpływa to na niezwykłą muzykalność języka, ale jest też trudne do opanowania. Co ciekawe, zmiana akcentu wpływa również na znaczenie semantyczne słów – jego pozycja zmienia całkowicie sens wyrazu. Na przykład akcent na pierwszą sylabę w słowie замок sugeruje, że mamy do czynienia ze słowem zamek jako budynek, zaś akcent na ostatnią sylabę w замок oznacza, że chodzi o  zamek w drzwiach. Tak samo możemy pomylić wyraz мукa, który w zależności od pozycji akcentu znaczy mąka lub męka, czy bardzo popularny błąd, który popełnia każdy, kto zaczyna się uczyć języka rosyjskiego, to rozróżnienie akcentu w wyrazie писaть (jeśli na pierwszej sylabie, oznacza – pisać, jeżeli na ostatniej – siusiać). Tego typu niuanse językowe muszą być opanowane przez tłumacza – nierzadko mogą one doprowadzić do przykrych nieporozumień.

Co do języka mówionego, również brzmienie niektórych głosek w języku rosyjskim różni się od dźwięków w polskim. Przykładowo spółgłoska „l” (л) w rosyjskim jest wymawiana jako odpowiednik naszego „ł scenicznego”, a samogłoska „o” jest bardziej okrągła i wymaga innego ułożenia podczas mówienia. Te proste przykłady pokazują jak bardzo ważne jest poprawne akcentowanie wyrazów – świadczy nie tylko o dobrej znajomości języka, ale pozwala również na poprawną komunikację z rodzimymi użytkownikami języka rosyjskiego. Dlatego do oficjalnych rozmów z Rosjanami, warto angażować tłumaczy, którzy odznaczają się  dbałością o znaczenie i brzmienie każdego wyrazu.

Język rosyjski kojarzy się również  zupełnie z innymi znakami alfabetu, który wygląda zupełnie inaczej niż alfabet łaciński. Potocznie jest on nazywany cyrylicą, jednak poprawna wersja to grażdanka, czyli uproszczona wersja cyrlicy funkcjonująca od XVII wieku. Zawiera szereg liter, które odpowiadają nie tylko odpowiednim głoskom, ale także znaki odpowiadające samogłoskom jotowanym, na przykład – „е” (duża litera to „Е”) – to połączenie „i” oraz „e”, które czytamy jak „ie” – w środku wyrazu i jak „je” na początku wyrazu oraz po samogłosce. Również „Ё” i „ё” – to połączenie „i” oraz „o”, czyli „io” czytane w środku wyrazu po spółgłosce, a na początku wyrazu lub po samogłosce czytane jako „jo”.

Co ciekawe, istnieje również różny zapis liter grażdanki pisanych odręcznie, a pisanych maszynowo na komputerze. Przykładowo mała i wielka litera odpowiadająca głosce „de” odpowiada w piśmie odręcznym: „g”, „D”, a w zapisie maszynowym: „д”, „Д”. Szczególnie nauka ich zapisu i czytania przysparza wiele trudności obcokrajowcom, gdyż wiele liter jest podobnych do liter alfabetu łacińskiego, ale nie odpowiada im, a oznacza inne głoski. Na przykład „Н, н” to bynajmniej nie nasze „H, h”, ale „N, n”, czy z kolei „С, с” w rosyjskim odpowiada „S, s”. Również alfabet rosyjski posiada dwa znaki: „ь” to znak miękki, zaś „Ъ” to znak twardy.  Nie odpowiadają im żadne konkretne dźwięki, ale pełnią one w języku ważne role, na przykład znak miękki może zmiękczać poprzedzającą go spółgłoskę. Dlatego nie tylko trudno jest nauczyć się grażdanki, ale i poprawnie ją stosować w dalszym próbach pisania.

Technika tłumaczeń technicznych

Rzetelna praca tłumacza jest niezbędna i pomocna, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że wiele przedsiębiorców zauważa kilka trudności w dostępie do rosyjskiego rynku. Sam fakt wielkości terytorium Rosji (17 mln km2 i 143 mln mieszkańców) wpływa na złożoną strukturę administracyjną – kraj jest ten podzielony na kraje, obwody, okręgi i 2 wydzielone miasta: Moskwa i St. Petersburg. Każdy z wymienionych podmiotów federacji posiada rozbudowaną strukturę administracyjną, która przekłada się na często na długotrwałe i biurokratyczne procedury dotyczące podejmowania decyzji i uzyskania niezbędnych pozwoleń. Dlatego tak ważne jest dostarczenie, już na samym początku, fachowo przetłumaczonych dokumentów potrzebnych do zawarcia umów, specyfikacji technicznej, planów technicznych i technologicznych, dokumentacji inwestycyjnej i konstrukcyjnej. W Rosji występuje również duża zmienność i nieprzejrzystość aktów normatywnych oraz różna interpretacja przepisów prawnych w zależności od okręgów administracyjnych. Dlatego warto współpracować z tłumaczami, którzy, znając specyfikę rosyjskiego rynku są w stanie dostosować dokumenty do odpowiednich wymogów i norm krajowych.

Odpowiednie i solidne tłumaczenie dokumentacji technicznej jest podstawą do realizacji inwestycji, utrzymania obiektów w dobrym staniu technicznym czy do produkcji określonych wyrobów. Rzetelne tłumaczenie jest również niezbędne w postępowaniach przetargowych ograniczonych, jak i nieograniczonych – jakość przekładu wpływa na ogólny wizerunek firmy. Tłumaczenie techniczne często obejmuje też przekład instrukcji obsługi, a wiadomo, że to od tego, w jaki sposób ujęte zostaną konkretne polecenia i wskazania, zależy właściwe i bezpieczne użytkowanie wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. W specjalistycznych tekstach technicznych nie ma miejsca na popełnienie błędów – informacje muszą być przekazane w sposób konkretny i zrozumiały. W przeciwnym wypadku może to skutkować pomyłkami w obsłudze, produkcji czy eksploatacji danych wyrobów, a tym samym narazić przedsiębiorców na straty finansowe.

Dzisiaj branża techniczna ulega ciągłemu rozwojowi – istnieje obecnie szereg branż i gałęzi przemysłowych: przemysł paliwowo-energetyczny, metalurgiczny, chemiczny, samochodowy, kolejowy. Potrzebne są nierzadko tłumaczenia związane z hutnictwem, górnictwem, mechaniką, elektrotechniką czy automatyką. Z uwagi na fakt, że każda branża posługuje się specjalistyczną terminologią trzeba… po prostu zaangażować do tłumaczenia specjalistów, którzy znają specyfikę pracy każdej z branż, dzięki specjalizowaniu się w tłumaczeniach technicznych bądź dzięki umiejętnego wsparcia inżynierów, naukowców i praktyków.  Położenie nacisku na jakość przekładu i zgodność z oryginalnym tekstem jest kluczem do powodzenia różnych projektów technicznych i zdobycia rynku rosyjskojęzycznego. Na różnych etapach – od przygotowania procesu przetargowego do stworzenia instrukcji obsługi, odbiorca musi się zapoznać ze szczegółami naszych projektów, które powinny być oparte na płynnym, rzetelnym tłumaczeniu. Dlatego jeżeli Twoja firma potrzebuje dokładnego przekładu technicznego z zakresu języka rosyjskiego – zgłoś się do nas, a nie grozi Ci żadna usterka w tekście, a tym samym żadna usterka podczas pracy.

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę