TłumaczeniaTłumacz czy biuro tłumaczeń kogo wybrać?

Tłumacz czy biuro tłumaczeńZazwyczaj jest tak, że jeśli jesteśmy zainteresowani profesjonalnym przetłumaczeniem jakiegoś dokumentu, kilku artykułów lub serii różnych tekstów, to siadamy przed komputerem, uruchamiamy przeglądarkę i szukamy ofert dotyczących usług translatorskich. W takim przypadku wybór odpowiedniego wykonawcy naszego zlecenia jest w istocie jedynym elementem, na który możemy mieć realny wpływ. W dużej mierze to bowiem od naszej decyzji zależy, czy efekt końcowy nas usatysfakcjonuje i tym samym czy otrzymamy wysokiej jakości tłumaczenie.

Analiza decyzyjna

Często jednak już na samym początku możemy popełnić błąd, wynikający z niezrozumienia mechanizmów rynku tłumaczeń. Dzieje się tak, ponieważ na pierwszy rzut oka, w gąszczu licznych stron internetowych i reklam, nie dostrzegamy fundamentalnej różnicy w zakresie profilu naszych potencjalnych zleceniobiorców. Warto więc wyjaśnić, że zasadniczo wyodrębnić można dwa rodzaje podmiotów oferujących usługi translatorskie – z jednej strony samodzielnych tłumaczy, a z drugiej biura tłumaczeń.
Kiedy więc zdecydować się na współpracę z tłumaczem? W jakich natomiast przypadkach wybrać biuro tłumaczeń? Cechy charakterystyczne obrazuje poniższe zestawienie.

Tłumacz

Biuro tłumaczeń

osoby wykonujące tłumaczenia

 • jedna osoba – wykwalifikowany tłumacz
 • osoba kompetentna co najwyżej w jednej dziedzinie
 • zespół profesjonalnych tłumaczy
 • kadra wyspecjalizowana w wielu branżach
 • współpraca i konsultacje z ekspertami

specyfika tłumaczonych tekstów

 • teksty zwykłe i typowe dokumenty np. notatki prasowe, korespondencja zwykła, proste opracowania i publikacje popularnonaukowe
 • artykuły o charakterze specjalistycznym
 • teksty zróżnicowane tematycznie
 • np. publikacje naukowe, medyczne, literackie, dokumentacja prawnicza i techniczna

charakter współpracy z klientem

 • najczęściej jednorazowa realizacja zlecenia
 • dłuższa współpraca jedynie w przypadku tekstów popularnych i o zawężonej tematyce
 •  współpraca długofalowa w ramach obsługi translatorskiej podmiotów specjalizujących się w konkretnej branży oraz mających zapotrzebowanie na tłumaczenie tekstów zróżnicowanych pod względem formy i tematyki

zakres prac nad tłumaczonym tekstem

 • proces tłumaczenia ograniczony do samodzielnego wykonania przekładu tekstu i odesłania przetłumaczonego tekstu klientowi
 •  tłumaczenie tekstu połączone w razie potrzeby z konsultacjami z ekspertami
 • „weryfikacja wewnętrzna” – sprawdzenie poprawności tłumaczenia przez osobę niezwiązaną z procesem tłumaczenia
 • korekta i redakcja językowa przetłumaczonego tekstu

koszty tłumaczenia

 • cena „czystego” tłumaczenia
 • cena pakietu prac nad tłumaczonym tekstem (tłumaczenie + usługi „okołotranslatorskie”)
Przytoczona tabela, zawierająca cechy charakteryzujące pracę tłumacza samodzielnego i biura tłumaczeń, może stać się drogowskazem przydatnym szczególnie na etapie wyboru podmiotu, któremu zlecimy przełożenie naszego tekstu.
Jeśli okaże się, że jeśli interesuje nas jednorazowy przekład kilku wpisów z bloga popularnonaukowego, warto skorzystać z usług tłumacza samodzielnego. Podobnie zaleca się postąpić w przypadku konieczności przetłumaczenia na własny użytek nieformalnej korespondencji. Drugą opcję – skorzystanie z usług biura tłumaczeń – wybrać należy przede wszystkim wtedy, kiedy mamy zapotrzebowanie na profesjonalne, w pełni poprawne i spełniające najwyższe standardy tłumaczenia. Zagwarantowanie wysokiej jakości, z zasady wpisanej w działalność translatorską tego rodzaju podmiotów, możliwe jest z kilku powodów.

 • Po pierwsze, nawet najbardziej „egzotyczna” forma i tematyka tekstu nie stanowi w tym przypadku większego problemu. Dzięki zatrudnieniu tłumaczy wykwalifikowanych dodatkowo w innych dziedzinach nauki i techniki, biura tłumaczeń mogą podjąć się chociażby przekładu wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wprowadzeniem na zagraniczny rynek komponentów paliwowych.
 • To potwierdza, że – po drugie – wybitni specjaliści nie mogą sobie pozwolić na prowadzenie własnej działalności tłumaczeniowej. Poszukiwanie i obsługa klientów pochłonęłaby bowiem zbyt dużo cennego ich czasu. Współpraca z biurami tłumaczeń daje im możliwość skoncentrowania się na istocie swojej pracy, co z kolei owocuje wysokowartościowymi przekładami.
 • Po trzecie, biura tłumaczeń nie ograniczają się jedynie do przekładania tekstów. Dzięki zatrudnieniu filologów, redaktorów i korektorów mogą w ramach opracowywania przyjętych zleceń zaoferować również usługi „okołotranslatorskie”. Służą one nadaniu odpowiedniej formy językowej przetłumaczonym tekstom. Co ciekawe, w tym zakresie można nawet uzyskać gwarancję gotowości do publikacji.

Dodaj komentarz