tłumaczenia chemiczne

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że niemal co piąte polskie przedsiębiorstwo przemysłowe osiągnęło w latach 2012–2014 status podmiotu aktywnego innowacyjnie. Pod względem poszczególnych gałęzi przemysłu w działalności innowacyjnej dominowały przede wszystkim dwie grupy: firmy farmaceutyczne (45,6% udziału w obrębie gospodarki przemysłowej) i przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją chemikaliów i wyrobów chemicznych (38,9% udziału w przemyśle).

Chemia – branża strategiczna dla całej gospodarki

Przemysł chemiczny jest uważany za sektor strategiczny z tego powodu, że stanowi podstawową bazę surowcową dla wszystkich gałęzi gospodarki. Szacuje się, że około 70% produktów wytworzonych w jego obrębie trafia do innych działów przemysłu – przede wszystkim do sektora rolno-spożywczego, maszynowego, metalowego, elektrotechnicznego, motoryzacyjnego, budowlanego i tekstylno-odzieżowego. Tym samym jedno miejsce pracy w branży chemicznej generuje od 2 do nawet 8 miejsc pracy w innych gałęziach gospodarki.

Niesłabnący trend rozwoju polskich przedsiębiorstw chemicznych

Polskie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przemysłu chemicznego są z roku na rok coraz bardziej innowacyjne. Świadczy o tym rosnąca liczba firm, które otwierają się na rynki zagraniczne, podbijając je poprzez eksport przede wszystkim właśnie nowatorskich produktów, jakie wytworzyły. Innowacje są obecnie jednym z najskuteczniejszych narzędzi pozwalających zwiększyć konkurencyjność i przyczyniających się do nadążenia za dynamicznym procesem globalizacji rynku chemicznego.

Tendencję rozwoju polskiej chemii potwierdzają również firmy strategicznie współpracujące i obsługujące przedsiębiorstwa produkujące tworzywa sztuczne i chemikalia. W naszym biurze w ciągu kilku ostatnich lat odnotowujemy zwiększone zapotrzebowanie na tłumaczenia specjalistyczne dla przemysłu chemicznego. Ostatnio na topie są przede wszystkim przekłady raportów zawierających wyniki badań laboratoryjnych, dokumentacji patentowej, artykułów do zagranicznych czasopism branżowych i załączników do wniosków o granty na badania. Nasi wykwalifikowani tłumacze mają okazję współpracować zarówno z małymi firmami, jak również dużymi koncernami, które ulokowały swoje siedziby, laboratoria i linie produkcyjne w Polsce. Dostrzegamy, że łączy ich jedno: wzrost konkurencyjności, dążenie do innowacyjności i postawienie na rozwój.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą tłumaczeń tekstów naukowych i specjalistycznych dla branży chemicznej.
Oceń