Bez wątpienia słyszeli Państwo o tłumaczeniach maszynowych oraz pamięciach tłumaczeniowych (TM – Translation Memory). Narzędzia te są niesamowitą pomocą podczas realizacji rozległych projektów, gdzie słowa wciąż się powtarzają – niezwykle pomocne jest przypomnienie, w jaki sposób takie samo słowo zostało przetłumaczone na poprzedniej stronie.

Pamięci Tłumaczeniowe są niezwykle pomocne w procesie „lokalizacji”, tłumaczenia serii instrukcji które są corocznie lub okresowo aktualizowane; występujące wówczas zmiany są niewielkie i wyrywkowe, zatem Państwa klienci z pewnością woleliby, by zamiast tłumaczenia całej instrukcji, dokonano przekładu wyłącznie zmienionych akapitów. Wtedy mogą Państwo przy pomocy Pamięci Tłumaczeniowej sprawdzić ile słów w danym tekście powtarza się, a ile wyrazów jest nowych.
Ale to tylko proste ułatwienia procesu tłumaczenia.

Możliwość osiągnięcia dobrego standardu tłumaczenia i interpretacji tekstu wyłącznie przy pomocy automatów jest równie prawdopodobne, co odtworzenie tekstów Szekspira przez bezmyślnie uderzające w klawiaturę małpy. A to dlatego, że język jest kreatywny – każdy użytkownik każdego z języków używa innych środków wyrazu – i tylko i wyłącznie kreatywnie myśląca istota jest w stanie odnaleźć ich poprawny odpowiednik w innym języku.

Więcej na temat jak powinno przebiegać profesjonalne tłumaczenie i dlaczego taniej nie znaczy lepiej znajdziecie tutaj

Dodaj komentarz