Specjalistyczne tłumaczenia medyczne języka francuskiegoWśród osób z branży tłumaczeniowej funkcjonuje spora grupa osób, która uważa, że tłumaczenie tekstów medycznych jest najbardziej wymagającą i trudną sztuką. Rzeczywiście, do tego typu tekstów nie wystarcza nawet doskonała znajomość języka źródłowego i francuskiego, ale potrzebna jest spora dawka wiedzy specjalistycznej i… odpowiedzialność. Stawka bowiem jest wysoka – od jakości przekładu zależy zdrowie czy nawet życie pacjenta. I co ciekawe, także możliwość zdobycia pracy we Francji.

W naszym społeczeństwie cenimy profesję lekarzy, gdyż wiemy, że ich praca podparta jest wieloletnią nauką na studiach medycznych, praktyką w placówkach zdrowia, a także sporą dawką wiedzy specjalistycznej zdobytej po studiach ogólnych. Przekłada się to na specyfikę języka środowiska lekarskiego, które posługuje się swoistą terminologią określającą wiele klinicznych przypadków. Wiele tekstów medycznych opiera się na szczegółowych informacjach z zakresu anatomii, farmakologii, chemii, biologii, a nawet łaciny, której pozostałości cały czas funkcjonują w tym języku. Tym samym, tłumaczenie tekstów medycznych wyróżnia się swoistą specyfiką wymagającą skrupulatnej pracy i wszechstronnej wiedzy. Ze względu na specjalistyczny język, przekładem tego typu tekstów muszą zajmować się wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy posiadają zdolności lingwistyczne, ale również wykształcenie medyczne lub wykonują praktykę lekarską. Trwa spór, czy lepszymi tłumaczami tekstów medycznych są lekarze znający dobrze język obcy, czy filolodzy, którzy zdobyli wiedzę medyczną – kwestia jest  otwarta, niemniej jednak ważne jest doświadczenie, weryfikacja tłumaczeń przez ekspertów, analityczny umysł i odpowiedzialność za powierzony tekst.

Przekład specyfikacji instrumentów medycznych czy produktów farmaceutycznych, wyników badań klinicznych, podsumowań wyników laboratoryjnych i innych dokumentów musi być precyzyjny, tak aby oddać w pełni sens szczegółowych opracowań warunkujących dalsze leczenie pacjentów. W tego typu tekstach, tłumacz musi dbać o najwyższą dokładność terminologiczną i ściśle podążać za tokiem źródłowej wypowiedzi. Niezwykle istotne jest również, żeby tego typu tekst trafił do tłumacza, który specjalizuje się w konkretnej dziedzinie medycyny lub aby ostatecznie zweryfikował przekład tekstu z ekspertem, który będzie w stanie wyłapać wszelkie ewentualne merytoryczne nieścisłości. Tłumacz nierzadko dokonuje również przekładu ulotek i broszur informacyjnych, czy tekstów marketingowych, gdzie z kolei istotne jest takie ujęcie specjalistycznych terminów, by były one zrozumiałe i praktyczne dla odbiorców. Dobry tłumacz wie bowiem, że zanim dokona przekładu musi wziąć pod uwagę przeznaczenie danego tekstu i określić docelowe środowisko, tak by móc odpowiednio dostosować tekst.

Tłumaczenia z zakresu medycyny przydają się  firmom produkującym sprzęt i wyroby farmaceutyczne. Współpraca między polskimi i francuskimi przedsiębiorcami układa się dobrze. W 2014 rynek wyrobów medycznych zbliżył się do 7 mld zł i sukcesywnie rośnie o 5-8 proc. rocznie. Jednym z czynników wzrostu sprzedaży krajowych produktów stał się eksport, w tym z Francją, która jest jednym z trzech największych odbiorców. Francja jest również jednym z pięciu krajów na świecie, gdzie istnieje największe spożycie leków na świecie. Jak wynika z danych francuskich ekspertów przeciętny Francuz zużywa w ciągu roku 47 opakowań leków ( zarówno tych na receptę, jak i bez recepty), wydając na nie ponad 500 euro na osobę. Rozwój rynku medycznego i farmaceutycznego we Francji jest znaczny, co przejawia się licznymi kontaktami biznesowymi branżowych firm. Pośrednikiem rozmów i negocjacji staje się wówczas tłumacz, do którego zadań należy profesjonalny przekład różnorakich dokumentów wykorzystywanych zarówno wewnątrz firmy, jak i ostatecznie skierowanych do pacjenta.

Kompetentna pomoc tłumaczy, w tym przysięgłych, którzy mogą poświadczyć odpowiednie dokumenty, może być również potrzebna podczas rekrutacji na stanowiska medyczne we Francji. Według specjalistów badający rynek pracy w kraju nad Loarą, najłatwiej jest tam znaleźć pracę właśnie przedstawicielom zawodów medycznych. Legalne zatrudnienie mogą znaleźć pielęgniarki,  ratownicy medyczni oraz lekarze. Francja ma braki kadrowe w tych zawodach  – odpowiednie organy prognozują, że w ciągu najbliższych pięciu lat około 20 tys. francuskich lekarzy przejdzie na emeryturę. Dlatego liczba pracowników medycznych z zagranicznymi dyplomami lekarskimi sukcesywnie rośnie. Szacuje się, że w 2013 roku 9 proc. wszystkich lekarzy praktykujących we Francji to obcokrajowcy, a w latach 2008-2013 ich liczba wzrosła o 43 proc. i ten trend powinien rosnąć. W placówkach medycznych potrzebne są również osoby z sektora opiekuńczo. Brakuje opiekunów osób starszych i fizjoterapeutów w różnego typu przychodniach, klinikach, domach opieki społecznej i prywatnych przychodniach. Choć proces zdobycia legalnej pracy bywa sformalizowany i długi, to wiele osób uważa, że warto podjąć wysiłek by pracować we Francji.

Wiemy jak bardzo dla Ciebie, a tym samym dla nas, jest ważne bezbłędne i rzetelne tłumaczenie, dlatego nasze biuro zatrudnia wyłącznie doświadczonych profesjonalistów, którzy z chirurgiczną precyzją dokonają przekładów specjalistycznych tekstów medycznych z zakresu języka francuskiego. Dlatego jeżeli potrzebujesz kogoś, kto gwarantuje wysoką jakość przekładu pod względem językowym i merytorycznym – zgłoś się do nas.

Oceń