Biznes bez granic

Działalność eksportowa jest jednym z podstawowych narzędzi wpływających na rozwój firmy. Kluczem do sukcesu w tym względzie okazuje się odpowiedni wybór kierunków w podboju zagranicznych rynków. Przed podjęciem decyzji, gdzie chcemy wysłać wyprodukowane przez nas produkty i zaprezentować oferowane przez nas usługi, należy przyjrzeć się danym popytowo-podażowym i przestudiować szereg wskaźników, głównie ekonomicznych. Ich dogłębna analiza pozwoli w konsekwencji na dostosowanie firmowej strony i bloga pod względem językowym, tak aby treści tam zawarte trafiły bezpośrednio do partnerów, kontrahentów, a wreszcie także do grupy docelowych klientów.
Zgodnie z najnowszymi danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny wartość eksportu w cenach bieżących wyniosła w 2014 roku niespełna 693,5 mld złotych, co oznacza wzrost o 7,0% w porównaniu do roku wcześniejszego. Wskaźnik wielkości importu w analogicznym okresie ukształtował się natomiast na poziomie nieco ponad 704,5 mld złotych i tym samym zwiększył się o 7,4% w odniesieniu do 2013  roku. Okazuje się zatem, że w obrębie wymiany handlowej saldo wyniosło pawie 11,1 mld złotych „na minusie”, co oznacza, że polskie firmy ogółem wydały więcej pieniędzy na zakup towarów z zagranicy, niż zyskały na sprzedaży swoich produktów.
Które rynki oferują największy potencjał
Analizując zobrazowane na powyższym wykresie wskaźniki dotyczące obrotów handlu zagranicznego z państwami wchodzącymi w skład Unii Europejskiej w 2014 roku dostrzega się co najmniej dwie właściwości:

  • saldo przyjęło wartość dodatnią i wyniosło niespełna 121 mld złotych – zyski ze sprzedaży polskich produktów do krajów UE w omawianym roku wyniosły bowiem przeszło 537 mld złotych, a na zakup towarów pochodzących z państw Wspólnoty Europejskiej przeznaczono nieco ponad 416 mld złotych,
  • wymiana handlowa z 27 krajami członkowskimi wyraźnie zdominowała kierunki eksportu, stanowiąc przeszło 77,5% wartości obrotów handlu zagranicznego ogółem.
Stosunkowo duże saldo ujemne ukształtowało się natomiast w obrębie działalności handlowej prowadzonej w 2014 roku z państwami rozwijającymi się, gdzie wartość importu była wyższa przeszło 2,6-krotnie od wartości eksportu. Na minusie pozostała również wymiana handlowa z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, tj. Albanią, Białorusią, Mołdawią, Rosją i Ukrainą (saldo w tej kategorii wyniosło w 2014 roku nieco ponad – 32,5 mld złotych).

Zastanawiając się nad kierunkiem podboju rynków zagranicznych, a w konsekwencji nad wersjami językowymi firmowej strony, warto przyjrzeć się wskaźnikom eksportu w świetle obrotów handlu zagranicznego według poszczególnych krajów za rok 2014. Niekwestionowanym liderem w tym zestawieniu są nasi zachodni sąsiedzi. Do Niemiec wysłano bowiem polskie produkty za łączną sumę 182,5 mld złotych, co stanowi nieco ponad 1/4 zysków z handlu zagranicznego ogółem.

W pierwszej piątce znalazły się ponadto następujące państwa:

  • Czechy – 44,8 mld złotych,
  • Wielka Brytania – 44,2 mld złotych,
  • Francja – 38,8 mld złotych,
  • Włochy – 31,5 mld złotych.
Innym, pomocnym wskaźnikiem w doborze rynku docelowego w zakresie działalności eksportowej są dane na temat głównych kierunków, z których importuje się towary do Polski. Wychodząc od analizy potencjału popytu na oferowane przez nas produkty, można zainteresować się szczególnie tymi państwami, które wiodą prym w zakresie źródła pochodzenia nabywanych przez Polskę dóbr. Nawiązanie współpracy z krajami wymienionymi w poniższej tabeli może przynieść wymierne zyski, a przy okazji również realnie wpłynąć na zbalansowanie wymiany handlowej.
Państwo Wartość importu w 2014 roku
Niemcy 155,2 mld złotych
Chińska Republika Ludowa 73,5 mld złotych
Federacja Rosyjska 72,7 mld złotych
Włochy 39,8 mld złotych
Holandia 26,6 mld złotych
Francja 26,4 mld złotych
Czechy 25,4 mld złotych
Wielka Brytania 18,2 mld złotych
Stany Zjednoczone 17,2 mld złotych
Belgia 17,0 mld złotych

Wybierając kierunek działalności eksportowej warto również prześledzić poniższy ranking, który wskazuje na udział danego państwa w światowym rynku sprzedaży online.

Wskaźnik udziału danego państwa w rynku sprzedaży online za rok 2014
W czasach nieskrępowanej wymiany w sieciach internetowych, analiza wyników tego zestawienia sprawia, że otrzymujemy możliwie najlepszą podpowiedź, pod jakie wersje językowe należy dostosować stronę firmową, aby zwiększyć zasięg potencjalnych klientów i kontrahentów. Przetłumaczenie witryny na języki: angielski, chiński, japoński, niemiecki, hindi i rosyjski pozwoli dotrzeć do 50% potencjalnych odbiorców internetowych naszej oferty.
Planujesz podbój zagranicznych rynków? Nie zapomnij o odpowiednim przetłumaczeniu strony. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tłumaczenia stron internetowych.