W ubiegłym roku zarejestrowanych było w Polsce przeszło 1,8 mln niewielkich firm, w których zatrudnienie znalazło maksymalnie 9 osób. Przychody wspomnianych mikroprzedsiębiorstw osiągnęły poziom 884,2 mld złotych, a ich łączny wynik finansowy wyniósł 108,5 mld złotych. W porównaniu do poprzednich lat zauważa się stały i systematyczny rozwój omawianego sektora. Wzrost liczby małych przedsiębiorstw i ich coraz lepsza kondycja ekonomiczna wynika z różnych czynników — m.in. przedsiębiorczości, gotowości do podjęcia ryzyka, otwartości na innowacyjne rozwiązanie i wymiernej współpracy z fachowo wyspecjalizowanymi partnerami.

Małe przedsiębiorstwa coraz liczniejsze i coraz silniejsze finansowo

Ekspert Biura Tłumaczeń 123tłumacz.plNajnowsze dane przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny dowodzą, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba mikroprzedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce wzrosła z niespełna 1,7 mln do ponad 1,8 mln. W omawianym okresie 2009–2014 zauważa się więc w tym względzie niemal 10-procentowy wzrost, stosunkowo stały i systematyczny w poszczególnych latach (jedynie w 2013 roku liczba małych firm była niższa w porównaniu do roku poprzedniego).

Analiza danych GUS-owskich pokazuje, że obok wzrostu liczebności firm zatrudniających do 9 pracowników zauważa się również umocnienie tego rodzaju przedsiębiorstw pod względem finansowym. W 2014 roku łączne przychody w obrębie tych podmiotów wyniosły 884,2 mld złotych i były o 4 mld złotych wyższe niż rok wcześniej. W porównaniu natomiast do roku 2009, kiedy obroty osiągnęły poziom 738,1 mln złotych, odnotowuje się w tym względzie niemal 20-procentowy wzrost na przestrzeni 5 lat.

Wyniki finansowe, rozumiane jako różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania, stanowią kolejny dowód potwierdzający rozwój sektora mikroprzedsiębiorstw w Polsce. W 2009 roku wyniosły one 86,9 mln złotych, a w 2014 roku — 108,5 mln złotych. Oznacza to, że w ciągu połowy ostatniej dekady zyski z działalności małych firm wzrosły ogółem niemal o 25%. Największy udział w łącznych przychodach (43,7%) osiągnęły przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie handlu i naprawy samochodów.

Rośnie liczba osób pracujących w małych firmach

Wraz ze wzrostem liczby mikroprzedsiębiorstw rośnie również liczba ich pracowników – w porównaniu do 2013 roku liczba osób zatrudnionych w niewielkich firmach zwiększyła się o 128 tys. Ogółem w 2014 roku w małych firmach zatrudnienie znalazło przeszło 3,5 mln osób. Dla średnio ośmiu na dziesięciu spośród nich praca w mikroprzedsiębiorstwach była jedynym źródłem dochodu. Na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było nieco ponad 1,2 mln osób, co stanowi około 34,1% spośród wszystkich pracujących w małych firmach.

W przeliczeniu na jednego pracującego przychody mikroprzedsiębiorstw wyniosły w ostatnim roku 247,7 mln złotych i w porównaniu do roku 2013 były wyższe o 3,6 tys. złotych. Średnie wynagrodzenie netto osiągnęło wartość 2256,60 złotych. Najwyższe zarobki obserwuje się w firmach informatycznych i komunikacyjnych (3428,40 złotych) oraz nieruchomościowych (3007,60 złotych), a najniższe w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obrębie rolnictwa (1886,10 złotych).

Rozwój mikroprzedsiębiorstw z pomocą fachowo wyspecjalizowanych partnerów

Mikroprzedsiębiorstwa coraz częściej nawiązują współpracę z fachowo wyspecjalizowanymi partnerami. Ich właściciele dochodzą bowiem do przekonania, że korzystanie z usług agencji marketingowych, firm konsultingowych, czy też tłumaczeniowych przynosi wymierne korzyści w rozwoju ich biznesu, a poniesione koszty stosunkowo szybko się zwracają.

Małe firmy to obok klientów indywidualnych, korporacji i dużych koncernów dominująca grupa w gronie naszych zleceniodawców.

Oceń