Norma dokumentacyjna PN-EN 82079-1

Norma dokumentacyjna  PN-EN 82079-1 została przyjęta przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2013 roku, a kolejno opublikowana w języku polskim 3 września 2014 roku. Norma ta jest pierwszą z grupy, tzw. „norm dokumentacyjnych” opracowanych w  International Electrotechnical Commission (IEC) i przyjmowanych na poziomie europejskim.

Pełna nazwa dokumentu brzmi: Norma Dokumentacyjna PN-EN 82079-1 Przygotowanie instrukcji użytkowania ‒Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji ‒Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe.

Czego dotyczy Norma PN-EN 82079-1?

Norma dokumentacyjna PN-EN 82079-1 dotyczy procesu zarządzania dokumentacją techniczną, w szerokim tego słowa znaczeniu. W sposób szczególny skupia się ona na instrukcji obsługi, inaczej zwanej instrukcją użytkowania. Opisuje nie tylko sposób jej tworzenia, ale również zawartość oraz wszelkie elementy, które wynikają ze względów bezpieczeństwa i obowiązku informacyjnego. Dodatkowo Norma określa także wytyczne, które należy spełnić przy opracowaniu dokumentacji technicznej, mając na uwadze proces lokalizacji, który może mieć miejsce w przyszłości.

Do kogo jest skierowana Norma PN-EN 82079-1?

Dokument ten jest wyjątkowy zarówno pod względem grupy osób, do której jest skierowany, jak i rodzaju produktów, których dotyczą informacje w nim zawarte. Norma PN-EN 82079-1 należy do „norm dokumentacyjnych”, która skierowana jest do wszystkich podmiotów działających w zakresie tworzenia instrukcji obsługi, a więc: dostawców, producentów, autorów dokumentacji technicznej, autorów ilustracji technicznych, projektantów oprogramowania, tłumaczy, redaktorów technicznych, koordynatorów projektów, menedżerów i wszystkich innych osób, które biorą udział w pisaniu, redagowaniu i przygotowywaniu dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, opisów produktów i tym podobnych. Odniesienie do tej grupy osób, ma zapewnić większe bezpieczeństwo potencjalnym użytkownikom produktów.

Norma określa więc zasady dotyczące zarówno produktów niewielkich, z których korzystamy na co dzień (np. RTV, AGD), jak i tych, z którymi przeciętny konsument nie ma styczności, a wśród nich: uzbrojenia, instalacje technologiczne, fabryki gotowe do użytku, elektrownie i wiele innych.

Co znajdziemy w treści Normy PN-EN 82079-1?

Norma zawiera różnego rodzaju pojęcia i terminy, których łącznie w całym dokumencie jest 43. Znajdziemy tutaj wiele kluczowych definicji, takich jak: symbol graficzny, szkoda, konsument, konsekwencja, klient, użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Oczywiście to tylko niewielki wycinek wiedzy, którą możemy uzyskać, dzięki zapoznaniu się z treścią Normy. Dokument definiuje również jedno z najważniejszych pojęć z tego zakresu, a mianowicie produkt , wyróżniając produkty takie jak: elektroniczne, elektromechaniczne, elektryczne, mechaniczne i inne.

Dzięki wszystkim informacjom zawartym w Normie, odgrywa ona także kluczową rolę, określając zasady wykonywania i kompetencje zupełnie nowego zawodu na naszym rynku, a mianowicie – autora dokumentacji technicznej. Dlatego każdy, kto w jakikolwiek sposób bierze udział, czy to w tworzeniu, czy w tłumaczeniu ww. dokumentacji technicznej, powinien zapoznać się z treścią Normy PN-EN 82079-1.