Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19 - koronawirus

W obliczu nieznanego wirusa dzielenie się i współpraca są najlepszym lekarstwem.

Zapraszamy tłumaczy i korektorów języka angielskiego, którzy chcieliby się włączyć w działania wolontaryjne i pomoc w opracowaniu – Podręcznika prewencji i leczenia COVID-19.

Wersja polska powstała z inicjatywy studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i została objęta patronatem Polskiej Federacji Szpitali. Dokument jest ciągle aktualizowany. Tłumaczenie zostało wykonane przez studentów kierunków medycznych w ramach pracy wolontariackiej. Tłumaczenie nie zostało poprawione przez profesjonalną korektę lub profesjonalnych tłumaczy języka angielskiego. Postanowiliśmy pomóc i was również zapraszamy do pomocy!

Chcesz pomóc? Zgłoś się: [email protected]

Udostępniamy i tym samym prosimy o rozpowszechnienie podręcznika prewencji i leczenia COVID-19 (wyd. The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine).

Więcej informacji: Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19

Wersję angielską można pobrać za darmo tutaj: https://www.alibabacloud.com/covid-19-global-medixchange

Oceń post