Nowe stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego obowiązujące od października 2019 r. dla sądów, prokuratury, policji i organów administracji publicznej.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
W dniu 16 października 2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 1975. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Wspomniane stawki są sztywne i nie mogą być modyfikowane w drodze negocjacji między zlecającym organem a tłumaczem przysięgłym.

Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:

1) za stronę tłumaczenia na język polski:

a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 34,50 zł,
b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 37,16 zł,
c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 45,11 zł,
d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 50,42 zł;

2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 45,11 zł,
b) na inny język europejski i na język łaciński – 53,07 zł,
c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 61,04 zł,
d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 74,31 zł.”,

Powyższych stawek nie stosuje się (obligatoryjnie) do tłumaczeń wykonywanych na rzecz osób fizycznych i firm.

Profesjonalne tłumaczenia

 Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123

Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: biuro@123tlumacz.com

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 
Zamów wycenę