Tłumaczenia z zakresu inżynierii wodno-lądowej

Podejmowana przez nas stała współpraca z ekspertami wykwalifikowanymi w wielorakich dziedzinach sprawia, że możemy Państwu zaoferować szeroką gamę tłumaczeń specjalistycznych. Zlecenia tego typu powierzamy zawsze tłumaczom posiadającym wykształcenie nie tylko lingwistyczne, ale również techniczne. Dzięki temu zyskujecie Państwo gwarancję, że wykonywane przez nas przekłady są najwyższej jakości. Jest tak również w przypadku tłumaczeń z zakresu inżynierii wodnej i lądowej, które to realizują dla Państwa najlepsi specjaliści z tej dziedziny. Zapewniamy kompleksową obsługę translatorską między wykonawcami, a inwestorami (zarówno prywatnymi, jak i instytucjonalnymi). Dbając o niekwestionowaną poprawność naszych tłumaczeń, na każdym etapie naszej pracy konsultujemy się ze znawcami branży – projektantami, architektami, konstruktorami i pracownikami wyższych uczelni technicznych.

Skuteczność oparta na doświadczeniu i znajomości branży

Współpraca z ekspertami wykwalifikowanymi w zakresie inżynierii wodno-lądowej przynosi wymierne korzyści zarówno dla naszych Klientów i naszego biura. Każde zlecenie realizuje dla Państwa starannie dobrany przez nas specjalista posiadający wiedzę w przedmiocie danego przekładu. Kadra kompetentnych tłumaczy pozwala nam zaoferować wszelkiego rodzaju przekłady związane z:

 • budynkami mieszkalnymi, biurowymi, handlowo-usługowymi, przemysłowymi, magazynowymi oraz obiektami użyteczności publicznej,
 • infrastrukturą transportu ­– autostradami i ulicami, drogami szynowymi, lotniskowymi, mostami, wiaduktami, estakadami, tunelami, nadziemnymi i podziemnymi przejściami, portami, przystaniami, kanałami żeglownymi oraz zaporami wodnymi
 • rurociągami, liniami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi,
 • budowlami dla górnictwa i kopalnictwa, elektrowniami, zakładami chemicznymi i przemysłu ciężkiego.

Tłumaczenia dokumentacji projektowej, analiz i specyfikacji technicznych

W ramach obsługi tłumaczeniowej z zakresu inżynierii wodno-lądowej proponujemy Państwu rzetelne przekłady szeregu specjalistycznych dokumentów. Zajmujemy się przede wszystkim tłumaczeniem:

 • wniosków o zezwolenia na realizację inwestycji,
 • pozwoleń na budowę lub rozbiórkę wydawanych przez organy administracji publicznej,
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • projektów budowlanych stanowiących załączniki do pozwoleń na budowę,
 • dzienników budów, oświadczeń kierowników budów o zgodności wykonania robót z normami budowlanymi, protokołów badań i sprawdzeń oraz inwentaryzacji geodezyjnych,
 • wszelkich ekspertyz, stanowisk i opinii organów nadzoru budowlanego i instytucji pokrewnych,
 • dokumentów poświadczających oddanie obiektu do użytkowania,
 • zaświadczeń potwierdzających uprawnienia budowlane.

Kompleksowe usługi tłumaczeń tekstów technicznych i specjalistycznych

Oferowane przez nas tłumaczenia z zakresu inżynierii wodnej i lądowej mają w pełni kompleksowy charakter. W każdym przypadku dostosowujemy się do potrzeb naszych Klientów, wykonując czy to przekłady pisemne różnorakich dokumentów i specyfikacji, czy to tłumaczenia ustne na etapie projektowania, wznoszenie i utrzymania obiektów budowlanych. Mamy świadomość, jak istotne w tej dziedzinie są unormowania prawne poszczególnych państw, a nawet lokalnych samorządów. Gwarantujemy pełen profesjonalizm i każdorazowe uwzględnianie wytycznych prawa wodnego i budowlanego. Warto dodać, że obok specjalistycznych dokumentów, tłumaczymy również poradnikowe artykuły branżowe i teksty naukowe dotyczące inżynierii lądowej i wodnej.

Zastanawiasz się, ile będzie kosztować tłumaczenie?
Prześlij tekst do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.

Dla stałych Klientów – stałe rabaty! Zapraszamy do przesłania swojego tekstu, wycena jest bezpłatna!

Naszym stałym Klientom oferujemy:

 • Atrakcyjne zniżki i dogodne warunki współpracy
 • Uproszczoną procedurę składania zleceń
 • Wyspecjalizowany zespół tłumaczy oraz dedykowanego opiekuna
 • Całodobową infolinię
 • Miesięczną fakturę zbiorczą

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę

 

Tłumaczenia budowlane

Budownictwo jest dziedziną nadrzędną zarówno nad inżynierią wodną, jak i lądową. W zakresie jego zainteresowań leży przede wszystkim wznoszenie nowych obiektów budowlanych a dodatkowo modernizacja, konserwacja, przebudowa, odbudowa i rozbiórka już istniejących budynków. Nie sposób wyobrazić sobie pełnego wykorzystania możliwości niesionych przez inżynierię wodno-lądową, gdyby nie zastosowanie nie tylko teorii budownictwa, ale co najważniejsze, praktycznych technik stosowanych od stuleci. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, zapewniamy kompleksowe tłumaczenia z zakresu przemysłu budowlanego, które realizują nasi wysoce wykwalifikowani lingwiści. Oferujemy Państwu wyłącznie przekłady najwyższej jakości, które ułatwią przejście przez wszelkie procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozwój inwestycji. Sprawdź szczegółową ofertę tłumaczeń budowlanych.

Geodezja i kartografia

Geodezja jest nauką zajmującą się pozyskiwaniem pomiarów lądowych na powierzchni Ziemi. Z kolei w zakresie zainteresowań kartografii leżą mapy i plany – ich tworzenie, modelowanie, edytowanie oraz opracowywanie możliwości płynących z wykorzystania ich treści. Obecni geodeci i kartografowie korzystają z tak zaawansowanych technologii przemysłu informatycznego i elektronicznego, że zbadanie i opisanie wielowymiarowej rzeczywistości ziemskiego globu nie stanowi już dla nich wyzwania. Obie te dyscypliny naukowe mają kluczowy wpływ na inżynierię wodno-lądową. Przy ich zastosowaniu możliwe jest wytyczanie miejsc budowli, zagospodarowywanie przestrzeni, a także inne działania istotne z punktu widzenia inżynierii. Zdając sobie sprawę z kluczowej funkcji zarówno geodezji, jak i kartografii w Państwa codziennej pracy, do naszej oferty wprowadziliśmy przekłady translatorskie dedykowane tym właśnie naukom. Dyplomowani lingwiści, posiadający dodatkowe wykształcenie w kierunku nauk technicznych i inżynierii, dokonają dla Państwa profesjonalnych tłumaczeń. Sprawdź szczegółową ofertę tłumaczeń z zakresu geodezji i kartografii.

Dokumentacja projektów unijnych

Inżynieria wodno-lądowa zajmuje się między innymi takimi obiektami, jak: infrastruktura transportu, kompleksowe budownictwo na terenach przemysłowych, linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, rurociągi. Jest dziedziną, której celem jest kształtowanie naturalnej przestrzeni, umożliwiającej człowiekowi swobodne egzystowanie w niej. Okazuje się, że wkład tej nauki w realizację codziennych potrzeb społeczeństwa został doceniony przez władze Unii Europejskiej. Fakt ten bezpośrednio przełożył się na większe niż dotychczas dotacje na działalność tego typu. Chcąc skorzystać z subsydiów, jakie proponuje Unia Europejska, musimy jednak stawić czoła całej koniecznej do pozyskania dofinansowania procedurze. Związana jest ona z całą masą dokumentacji. Chcąc oszczędzić Państwu trudu i tak już włożonego w zredagowanie treści dokumentów w języku polskim, oferujemy ich kompleksowe tłumaczenie na dowolny język obcy. Najlepsi w branży lingwiści, którzy na co dzień mają do czynienia z wnioskami unijnymi, przygotują dla Państwa rzetelne i pozbawione błędów przekłady, które uzyskają pozytywny wynik komisji i pomogą Państwu otrzymać dotację. Sprawdź szczegółową ofertę tłumaczeń wniosków i projektów unijnych.

Przemysł kolejowy

Przemysł kolejowy jest ostatnimi czasy prężnie rozwijającą się gałęzią zarówno polskiej, jak i międzynarodowej gospodarki. Dziedzina ta specjalizuje się przede wszystkim w transporcie pasażerskim i towarowym, a także w działalności związanej z całą infrastrukturą transportu kolejowego. Nie dziwi więc bezpośredni związek kolejarstwa z inżynierią wodno-lądową. Aktualnie nasz kraj jest jednym z najbardziej wpływowych w dziedzinie przemysłu kolejowego. Ogromny potencjał rodzimych przedsiębiorstw coraz częściej doceniają zagraniczni kontrahenci, którzy z większą niż do tej pory częstotliwością realizują swoje zamówienia właśnie w polskich firmach z branży kolejarskiej. Wiedząc jak istotne w kontaktach biznesowych jest stwarzanie najlepszego podłoża komunikacyjnego, oferujemy Państwu fachowe tłumaczenia z zakresu przemysłu kolejowego, które dedykowane są inżynierii wodno-lądowej. Podejmując z nami współpracę w niedalekiej przyszłości będziecie mogli Państwo cieszyć się pokaźnym gronem międzynarodowych klientów. Sprawdź szczegółową ofertę tłumaczeń dedykowanych przemysłowi kolejowemu.