Tłumacze przysięgli nie są pracownikami sądów, prokuratury i Policji w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Wysokość wynagrodzenia w przypadku współpracy z instytucjami państwowymi określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Za tłumaczenie wykonane w dniu otrzymania zlecenia stawki w obu przypadkach podnoszą się o 50 procent kwoty bazowej. Z kolei za teksty specjalistyczne obowiązuje dopłata 25 procent. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym cennikiem przedstawiającym listę stawek sądowych, albo trafniej stawek urzędowych.

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
WYKONANE NA ŻĄDANIE SĄDU, PROKURATURY, POLICJI
ORAZ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Grupy językowe:

  1. język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski
  2. inny język europejski i język łaciński
  3. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim
  4. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami
Przykładowe stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego, wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131).
Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wyrażone są w PLN
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia na język polski (100%) z języka grupy.
23,00
24,77
30,07
33,61
za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)
46,00
49,54
60,14
67,22
za tłumaczenie tekstów:

  • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
  • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
  • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)
28,75
30,96
37,59
42,01
za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski sporządzonego przez inną osobę (50%)
11,50
12,38
15,03
16,80
 
Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia z języka polskiego (100%) na język grupy
30,07
35,38
40,69
49,54
 
za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)
60,14
70,76
81,38
99,08
 
za tłumaczenie tekstów:

  • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
  • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
  • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)
37,59
44,22
50,86
61,92
 
za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%)
15,03
17,69
20,34
24,77
 
za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę (30%)
9,02
10,61
12,21
14,86
 
Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (130%), na język grupy
39,09
45,99
52,90
64,40
 
Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza w postępowaniu przyspieszonym (200%), na język grupy
60,14
70,76
81,38
99,08

Ważna informacja

Powyższych stawek nie stosuje się (obligatoryjnie) do tłumaczeń wykonywanych na rzecz osób fizycznych i firm. Podobnie jak w przypadku innego rodzaju tłumaczeń, dużą rolę odgrywa tu język, z którego lub na który tłumaczymy dany tekst, jego objętość i specyfika. Najtańsze są obecnie przekłady na język angielski, a najdroższe na języki azjatyckie (chiński, japoński).
Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma ważnymi informacjami dotyczącymi tłumaczeń przysięgłych (uwierzytelnionych):

Profesjonalne tłumaczenia

 Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123

Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: biuro@123tlumacz.com

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 
Zamów wycenę