tłumaczenia przysięgłe uwierzytelnioneTłumacze przysięgli nie są pracownikami sądów, prokuratury i Policji w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Wysokość wynagrodzenia w przypadku współpracy z instytucjami państwowymi określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Za tłumaczenie wykonane w dniu otrzymania zlecenia stawki w obu przypadkach podnoszą się o 50 procent kwoty bazowej. Z kolei za teksty specjalistyczne obowiązuje dopłata 25 procent. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym cennikiem przedstawiającym listę stawek sądowych, albo trafniej stawek urzędowych.

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
WYKONANE NA ŻĄDANIE SĄDU, PROKURATURY, POLICJI
ORAZ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Grupy językowe:

  1. język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski
  2. inny język europejski i język łaciński
  3. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim
  4. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami

Nowe stawki wynagrodzeń tłumacza przysięgłego obowiązujące od października 2019 r.

W dniu 16 października 2019 r. opublikowane zostało Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 1975. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:

za stronę tłumaczenia na język polski:

a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 34,50 zł,
b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 37,16 zł, (np: duński, szwedzki, hiszpański, słowacki),
c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 45,11 zł, (np: islandzki),
d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 50,42 zł; (np: chiński, japoński, arabski).

za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 45,11 zł,
b) na inny język europejski i na język łaciński – 53,07 zł,
c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 61,04 zł,
d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 74,31 zł.”,

Stawki wynagrodzeń tłumacza przysięgłego obowiązujące do października 2019 r.

Przykładowe stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego, wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131).
Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia obowiązujące przed opublikowaniem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. (wyrażone są w PLN).
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia na język polski (100%) z języka grupy.
23,00
24,77
30,07
33,61
za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)
46,00
49,54
60,14
67,22
za tłumaczenie tekstów:

  • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
  • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
  • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)
28,75
30,96
37,59
42,01
za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski sporządzonego przez inną osobę (50%)
11,50
12,38
15,03
16,80
 
Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia z języka polskiego (100%) na język grupy
30,07
35,38
40,69
49,54
 
za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)
60,14
70,76
81,38
99,08
 
za tłumaczenie tekstów:

  • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
  • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
  • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)
37,59
44,22
50,86
61,92
 
za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%)
15,03
17,69
20,34
24,77
 
za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę (30%)
9,02
10,61
12,21
14,86
 
Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (130%), na język grupy
39,09
45,99
52,90
64,40
 
Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza w postępowaniu przyspieszonym (200%), na język grupy
60,14
70,76
81,38
99,08

Ważna informacja

Powyższych stawek nie stosuje się (obligatoryjnie) do tłumaczeń wykonywanych na rzecz osób fizycznych i firm. Podobnie jak w przypadku innego rodzaju tłumaczeń, dużą rolę odgrywa tu język, z którego lub na który tłumaczymy dany tekst, jego objętość i specyfika. Najtańsze są obecnie przekłady na język angielski, a najdroższe na języki azjatyckie (chiński, japoński).
Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma ważnymi informacjami dotyczącymi tłumaczeń przysięgłych (uwierzytelnionych):

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę

Oceń