Tłumaczenia techniczne z zakresu optoelektroniki, optyki i fotoniki

Współczesna inżynieria rozwija się w ogromnym tempie. Jedną z najszybciej rozwijających się jest inżynieria fotoniczna. Jest to przykład dziedziny inżynierii bogatej w określenia branżowe, nazwy własne i skróty. Co jest potrzebne do szybkiego i, co najważniejsze, poprawnego przetłumaczenia tekstu technicznego z tej dziedziny?

Obecnie wyróżnić można ponad 30 branż na które dzieli się szeroko pojęta inżynieria. Często są one sobie tak odległe, że osoba pracująca w jednej branży nie jest w stanie zrozumieć tekstu technicznego napisanego przez osobę z innej branży, mimo, że obie te osoby są z zawodu inżynierami. Dystans jaki je dzieli można porównać do tego jaki dzieli lekarza psychiatrę od lekarza neonatologa – tytuł zawodowy ten sam, doświadczenie zupełnie inne.

Jedną z przeżywających obecnie rozkwit dziedzin jest inżynieria fotoniczna, która zajmuje się badaniem światła i jego wpływu na materię – czyli m.in. konstrukcją układów optycznych (np. mikroskopy, obiektywy), laserowych pomiarów w mikroskali, tomografią i holografią. Specyfika tej dziedziny wymaga od tłumacza rozległej wiedzy branżowej na temat którego dotyczy tekst.

Tłumaczenia dokumentacji, publikacji, instrukcji, raportów

Przekładane teksty z inżynierii fotonicznej i optyki można podzielić na dwie kategorie: (1) teksty formalne, których czytelnik posiada kwalifikacje (wykształcenie, doświadczenie) do zrozumienia treści – do tej kategorii zaliczają się m.in. publikacje naukowe, (2) teksty nieformalne, w których zakłada się, że osoba czytająca dany tekst może nie posiadać wiedzy na temat optyki i fotoniki, stąd konieczne jest takie przetłumaczenie dokumentu, aby był on przystępny – do tej kategorii zaliczają się np. instrukcje obsługi, raporty itp.

W przypadku artykułów naukowych szczególnie ważna jest poprawność językowa tłumaczenia. W przeciwnym razie artykuł nie sprosta restrykcyjnym wymogom recenzentów, którzy oceniają nie tylko to czy opisywany eksperyment ma sens, ale też czy jest opisany poprawnie językowo. O ile drobne błędy, np. interpunkcyjne nie są przeszkodą (zostaną jedynie wytknięte przez edytora), to poważniejsze niedociągnięcia będą skutkowały odrzuceniem publikacji.

Zarówno w sytuacji tłumaczenia publikacji naukowej jak i tekstu nieformalnego trzeba rozumieć merytorycznie treść. Jako przykład można podać przełożenie na język polski angielskiego wyrażenia „Fourier transform” oznaczającego specyficzną, choć w optyce bardzo popularną, operację matematyczną. Tłumacz musi wywnioskować z tekstu czy wyrażenie to oznacza w języku polskim „transformację Fouriera” – czyli operację matematyczną, czy może „transformatę Fouriera” – czyli wynik tej operacji. W języku angielskim nie ma tego rozróżnienia!

Specjalistyczne słownictwo i terminologia

Niezwykle ważna jest też znajomość wyrażeń branżowych, niespotykanych w innych dziedzinach inżynierii. Wiąże się to z wiedzą nie tylko związaną z poprawnością merytoryczną używanych wyrażeń, ale też z trendami językowymi. Przykładem może być nazwa algorytmu komputerowego wykorzystywanego w tomografii medycznej: „Projekcja Wsteczna”. Na język angielski można przełożyć to jako „Back Projection” ale także jako „Backprojection”. Mimo, że wciąż obie formy są spotykane, to w ostatnich latach widoczne jest odejście od formy „Backprojection”. Co więcej, inżynieria fotoniczna i optyka są bogate w skróty. Nazwę praktycznie każdej operacji matematycznej się skraca! O ile w przypadku tekstów formalnych skróty te są zawsze wyjaśnione przy pierwszym użyciu, to w tekstach mniej oficjalnych nie jest to już takie oczywiste. Inną kwestią jest to, że nawet rozwinięcie skrótu nie zawsze pomoże – bowiem co z tego, że poznamy to rozwinięcie, skoro będzie ono dla nas tak samo niezrozumiałe jak jego forma skrócona, np. PSF – Point Spread Function, czy CTF – Coherent Transfer Function. Przykłady można mnożyć.

Fotonika jest tylko jedną z wielu dziedzin inżynierii, a powyżej opisane uwagi dotyczą każdej z nich. I każda z nich będzie wymagała od autora rozległej wiedzy branżowej do poprawnego przetłumaczenia dokumentu technicznego. Skoro bowiem nauki ścisłe tworzą technologie o ogromnej precyzji, dlaczego miałyby tracić na nieprecyzyjnym przekładzie?

Sprawdź nasze referencje:

"Od stycznia 2015 roku pracownicy Zakładu Optoelektroniki i Sieci Teleinformatycznych znajdującego się w Instytucie Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej korzystają z usług Biura Tłumaczeń 123 Sp. z o.o.

Manuskrypty tłumaczone przez Biuro Tłumaczeń 123 zostały przyjęte do publikacji m.in. na łamach uznanego czasopisma branżowego z zakresu optyki stosowanej (Applied Optics, 2013 Impact Factor: 1.649) należącego do tzw. OSA - The Optical Society of America (Washington, USA).

W naszej opinii na uwagę zasługuje zarówno usługa tłumaczenia wykonywana przez Biuro Tłumaczeń 123, jak również tzw. korekta native speakera. Umożliwia nam ona zapewnienie najwyższej jakości tłumaczonego materiału i dostosowanie tłumaczenia technicznego pod względem językowym do światowych wymogów.

Zlecając Biuru Tłumaczeń 123 mamy pewność, że do specyfiki naszych manuskryptów zostanie dobrany tłumacz specjalizujący się w danej dziedzinie. Świadczy o tym zarówno posiadany przez Biuro Tłumaczeń 123 Sp. Z o.o. certyfikat jakości ISO 9001 jak również przyjęte do druku artykuły naukowe, tłumaczone i korygowane przez native speakera Biura Tłumaczeń 123."

Politechnika Lubelska

- Dr hab. inż. Piotr Kisała prof. PL.
Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
Zakład Optoelektroniki i Sieci Teleinformatycznych
Politechnika Lubelska

Naszym stałym Klientom oferujemy:

  • Atrakcyjne zniżki i dogodne warunki współpracy
  • Uproszczoną procedurę składania zleceń
  • Wyspecjalizowany zespół tłumaczy oraz dedykowanego opiekuna
  • Całodobową infolinię
  • Miesięczną fakturę zbiorczą

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę

Oceń