Weterynaria to dziedzina medycyny, która wciąż się rozwija. Naukowcy z całego świata odkryciami dzielą się na forum międzynarodowym, a na polskim rynku powstają placówki weterynaryjne o niespotykanych dotąd specjalizacjach. By wyniki najnowszych badań mogły pomagać na szeroką skalę, niezbędne są prawidłowo wykonane tłumaczenia.

Dzięki współpracy ze specjalistami w zakresie weterynarii, możemy zagwarantować merytoryczną poprawność każdego tłumaczenia. Przekłady z tej dziedziny nie należą do najłatwiejszych. Podobnie jak w przypadku medycyny ludzkiej, wiąże się z nimi odpowiedzialność – nieprawidłowo zinterpretowane wyniki badań czy charakterystyki leków mogą mieć wpływ na zdrowie i życie zwierząt. Zapewniamy, że przy wykonywaniu tego typu tłumaczeń korzystamy z pomocy naukowców i weterynarzy – to ludzie z wieloletnim doświadczeniem, którzy przywiązują uwagę do najdrobniejszego szczegółu.

Dokładność tłumaczeń

Wykonujemy tłumaczenia: oznakowań na opakowania leczniczych produktów weterynaryjnych, ich charakterystyk i ulotek, materiałów promocyjnych z zakresu weterynarii (broszur, katalogów, prasy firmowej), publikacji naukowych, kart szczepień zwierząt, książeczek zdrowia, umów adopcyjnych oraz elektronicznych kart pacjenta. Tłumaczymy różnego rodzaju badania, diagnostykę weterynaryjną, a także prace z zakresu stomatologii zwierzęcej – poddziedzina ta przybrała ostatnio na znaczeniu. Podejmiemy się również wykonania przekładu ustnego (następczego i równoczesnego) w trakcie trwania konferencji i sympozjów weterynaryjnych.

Tłumaczenia weterynaryjne i pokrewne

Wiedza na temat świata zwierzęcego wciąż się rozrasta. Jako istota myśląca człowiek bierze za „braci mniejszych” coraz większą odpowiedzialność. W dziedziny, których swoim zakresem nie dosięga weterynaria, wchodzi psychologia zwierzęca – specjalizacja wyodrębniona stosunkowo niedawno. W związku z tym w jej tematyce powstaje wiele prac, wyznaczających drogę przyszłym pokoleniom badaczy. To dzięki solidnym tłumaczeniom publikacje naukowe mogą wywrzeć międzynarodowy wpływ na postęp zwierzęcej psychologii.

Oferujemy również tłumaczenia z dziedziny zootechniki, pośrednio związanej z weterynarią. Konsultujemy się przy tym ze specjalistami z branży, przed którymi nie mają tajemnic takie tematy jak hodowla zwierząt, genetyka, rozród, żywienie czy ekonomika produkcji zwierzęcej. Kolejną, odbiegającą raczej w kosmetyczną stronę, a łączącą się pośrednio z weterynarią dziedziną, jest grooming. Salony pielęgnacyjne dla zwierząt powstają już w mniejszych miastach Polski. By rozpromować je wśród posiadaczy domowych pupili, niezbędne jest przekazanie potencjalnym klientom wartościowej wiedzy w temacie. Wykonujemy tłumaczenia opracowań najnowszych technik przyjaznego zwierzętom groomingu, a także trendów w tej dziedzinie.

Wiemy, jak ważne są szczegóły

Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z branży weterynarii, którzy zapoznani są z terminologią, a także specyfiką wykonywania tego przekładów. Tłumacz tej dziedziny powinien znać schemat, według którego konstruuje się m.in. charakterystykę produktu leczniczego weterynaryjnego, nie mogąc pominąć żadnej ze składowych. Zapewniamy dokładność oraz merytoryczną poprawność wykonywanego wieloetapowo tłumaczenia. Wiemy, że w dziedzinach medycyny nie ma miejsca na pomyłkę.

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę

Tłumaczenia publikacji naukowych

Weterynaria jest dziedziną zajmującą się chorobami i ochroną zdrowia zwierząt, a także higieną żywności pochodzenia zwierzęcego i zabezpieczaniem zdrowia ludzi przed schorzeniami odzwierzęcymi. Tak szeroki zakres zainteresowań tej dziedziny sprawia, że z roku na rok wzrasta dociekliwość naukowców i potrzeba publikowania najnowszych odkryć w formie wydawnictw naukowych. Chcąc pomóc Państwu w zaistnieniu na forum międzynarodowym, poszerzyliśmy naszą ofertę o translacje opracowań poświęconych medycynie weterynaryjnej. By zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych tłumaczeń, zatrudniamy w naszym biurze tylko najlepszych w branży i najbardziej doświadczonych lingwistów, dla których praca jest pasją. Osoby zajmujące się przekładem treści publikacji naukowych z zakresu weterynarii są ponadto dodatkowo wykształcone pod względem medycyny dedykowanej zwierzętom oraz innych nauk przyrodniczych. Sprawdź naszą ofertę tłumaczeń publikacji naukowych.

Tłumaczenia badań laboratoryjnych

Medycyna weterynaryjna jest nauką, w której zakresie zainteresowań leżą zwierzęta, ich choroby, a co za tym idzie, profilaktyka i leczenie. Jednak prócz tego, weterynaria zajmuje się także czynnikami, które bezpośrednio dotykają człowieka. Są to dwie, szczególnie ważne specjalizacje – choroby odzwierzęce i higiena produktów pochodzących od zwierząt. Sprawia to, że badania laboratoryjne z zakresu medycyny weterynaryjnej są nadzwyczaj istotne. Zdając sobie sprawę z tego jak ogromną wagę przykładają Państwo do bezpieczeństwa zarówno zwierząt, jak i ludzi, prowadząc diagnostykę laboratoryjną, chcemy w pewien sposób przyczynić się do niesienia pomocy w tym zakresie. Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom, wprowadzamy do naszej oferty kompleksowe i rzetelne translacje wszelkiej dokumentacji badań laboratoryjnych. Sprawdź naszą ofertę tłumaczeń dokumentacji badań laboratoryjnych.

Tłumaczenia naukowe biologia

Biologia jest dziedziną naukową zajmującą się formami i egzystencją organizmów żywych, ich budową, funkcjami, rozwojem oraz zależnościami występującymi między nimi a otaczającym ich środowiskiem. Jedną z dyscyplin, jakim biolodzy dedykują swoją działalność jest fauna, czyli ogół gatunków zwierząt z podziałem na grupy systematyczne, które egzystują w ściśle określonej przestrzeni i czasie. Biologia jest zatem bezpośrednio powiązana z medycyną weterynaryjną. Wiedząc, jak istotny wpływ mają na siebie obie te dziedziny, proponujemy Państwu specjalistyczne przekłady lingwistyczne dotyczące problematyki biologicznej odnoszącej się do weterynarii. Nasi wysoce kompetentni tłumacze, posiadają gruntowną wiedzę i wieloletnie doświadczenie nie tylko w zagadnieniach translatorskich, ale również w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych. Sprawia to, że specjalistyczna terminologia branżowa nie stanowi dla nich wyzwania, a przekłady są bezbłędne i profesjonalne. Sprawdź naszą ofertę tłumaczeń tekstów z zakresu biologii.

Tłumaczenia farmaceutyczne

W przypadku medycyny weterynaryjnej, podobnie, jak ludzkiej, zasób wiedzy i specjalistycznej nomenklatury jest niezwykle duży. Doskonale widoczne jest to w działalności farmaceutycznej, naszpikowanej fachową terminologią. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, potrzebują niekiedy leczenia farmakologicznego. Zrozumienie sposobu działania medykamentów, ich składu oraz całej dokumentacji farmaceutycznej wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy uzyskanej podczas studiów wyższych, ale przede wszystkim ciągłej jej aktualizacji. Zdając sobie sprawę z wagi zdrowia i życia zwierząt, które są przecież najlepszymi przyjaciółmi człowieka, w naszym zespole zatrudniamy tylko wykwalifikowanych lingwistów, którzy dodatkowo sprofilowani są na nauki medyczne, z naciskiem na weterynarię. Na co dzień współpracują oni z najlepszymi w branży lekarzami weterynarii i farmaceutami, z którymi konsultują poprawność przekładów. Wszystko to sprawia, że zlecając Nam tłumaczenia mogą być Państwo spokojni o zdrowie swoich czworonożnych podopiecznych. Sprawdź naszą ofertę tłumaczeń farmaceutycznych.