Mimo że programy partii rządzących w krajach demokratycznych ulegają dzisiaj pewnemu ujednoliceniu, na temat teorii politycznych powstaje wciąż wiele nowych materiałów. Politologia to w końcu dziedzina dynamiczna, dokonująca analiz stanu obecnego, a także poszukująca nowych rozwiązań dla dobra społeczności – często na arenie międzynarodowej.

Najważniejszą rzeczą w dziedzinie nauk politycznych jest dokładne zrozumienie słów i intencji tego, kto wypowiada się na dany temat. Dopracowane do najmniejszego szczegółu tłumaczenie pozwala politykom, jak i politologom, nawiązać nić porozumienia z reprezentantem innego kraju. Dostęp do najnowszych opracowań z dziedziny politologii należy się również społeczeństwu. Ważne, by obywatele bez wątpliwości interpretowali rozważania krążące wokół systemów politycznych. Wykonujemy tłumaczenia specjalistyczne z zakresu politologii i nauk politycznych, zarówno ustne (symultaniczne i konsekutywne), jak i pisemne wszelkiego rodzaju dokumentów.

Tłumaczenia ustne – przemowy, które porywają słuchaczy

Oferujemy tłumaczenia ustne w trakcie konferencji, spotkań naukowych, wykładów czy wizyt polityków zagranicznych. Wygłaszający przemówienia przywódcy to często osoby o wielkiej charyzmie: mają nietuzinkowy styl wypowiadania się i charakterystyczne powiedzenia – przełożenie sensu ich słów to wyzwanie, z którym chętnie się zmierzymy. Na wypowiedzi politologów składają się nie tylko analizy badań i referaty, w wielu wypadkach ich słowa niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny. Mówcy pragną zwrócić uwagę na konieczność zmian: zastąpienie jednych polityków innymi, przeprowadzenie licznych reform, a nawet obalenie aktualnego systemu politycznego. Przetłumaczone słowa mają za zadanie wzbudzanie emocji takich, jak pierwotne. Mamy na uwadze, iż profesjonalny tłumacz w pracy powinien wyzbyć się sympatii politycznych. Liczy się dla nas nie tylko dokładność tłumaczenia, ale również oddanie w pełni jego przekazu – łącznie z uczuciami, jakie na słuchaczy pragnie przelać osoba mówiąca.

Tłumaczenia pisemne – dokumenty z misją

Pisemnie tłumaczymy różnego rodzaju dokumenty – prace naukowe, artykuły, opracowania, materiały konferencyjne, literaturę popularnonaukową, a także statuty, traktaty i porozumienia. Publikacje naukowe z dziedziny politologii to nie tylko teoretyczne opracowania bazujące na historii polityki, ale również propozycje zmian w wielu dziedzinach zarządzania państwem. To dokumenty pełne pasji, w które piszący włożyli wiele pracy, a z których korzystają również politycy. Tłumaczenie tego typu publikacji niesie z sobą misję, którą chętnie będziemy wypełniać. By zagwarantować neutralność i obiektywizm tłumaczenia, pracujemy w złożonym ze specjalistów i tłumaczy zespole, a cały proces dzielimy na kilka etapów. Zaczynamy od dokładnego przełożenia publikacji, przechodząc do konsultacji ze specjalistami z dziedziny nauk politycznych, a kończąc na kilkukrotnym sprawdzeniu treści przez osoby „bezstronne”, niezwiązane z procesem. Merytoryczną poprawność tekstu konsultujemy z doświadczonymi politologami, którzy na swoim koncie mają niejedną znaczącą publikację. Efektem naszej pracy są wartościowe, dopracowane stylistycznie tłumaczenia.

Tłumaczenia specjalistyczne z dziedziny politologii i nauk politycznych wykonujemy:

  •  solidnie, dokładnie i terminowo,
  •  z poszanowaniem poglądów twórcy danego dokumentu,
  •  zwracając szczególną uwagę na merytoryczną poprawność tekstu.

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę

Oceń