Biuro Tłumaczeń 123 Sp. z o.o. biuro@123tlumacz.com +48 888 500 123 Certyfikat Jakości: PN-EN ISO 9001:2009
Ekspresowe tłumaczenia przysięgłe, techniczne i specjalistyczne
Zadzwoń do nas:+48 888 500 123

Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych

1 CEL POLITYKI

2 ŹRÓDŁA WYMAGAŃ

3 DOKUMENTY POWIĄZANE

4 ZAKRES STOSOWANIA

5 BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6 POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7 DEFINICJE

8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Kierownictwo
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Osoby upoważnione do przetwarzania danych

9 ZARZĄDZANIE OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 • Podstawowe zasady
 • Procedury postępowania z danymi osobowymi
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja osób upoważnionych
 • Zachowanie danych osobowych w tajemnicy
 • Znajomości regulacji wewnętrznych
 • Zgodność

10 ZARZĄDZANIE USŁUGAMI ZEWNĘTRZNYMI

 • Bezpieczeństwo usług zewnętrznych
 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych
 • Udostępnianie danych osobowych
 • Monitorowanie i przegląd usług strony trzeciej

11 BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE OBSZARÓW PRZETWARZANIA

 • Obszar przetwarzania
 • Bezpieczeństwo środowiskowe
 • Bezpieczeństwo urządzeń
 • Fizyczna kontrola dostępu

12 OCENA RYZYKA I PRZEGLĄDY

 • Ocena ryzyka
 • Przeglądy bezpieczeństwa

13 ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI

 • Monitorowanie incydentów
 • Zgłaszanie incydentów

14 ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH

 • Wykaz zbiorów danych osobowych
 • Opis struktury zbiorów danych osobowych
 • Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami
 • Określenie środków technicznych i organizacyjnych

15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE