Nasze biuro tłumaczeń świadczy usługi translatorskie w niezwykle szerokim zakresie. Jedną z wielu grup docelowych, dla której przygotowaliśmy specjalną ofertę, są organizacje pozarządowe. W jej ramach proponujemy Państwu wszechstronną obsługę związaną z przekładami zarówno pisemnymi, jak i ustnymi. Nasze tłumaczenia spełniają najwyższe standardy przede wszystkim za sprawą nawiązania współpracy z doświadczonymi ekspertami w dziedzinie tzw. trzeciego sektora. W naszej pracy uwzględniamy profil Zleceniodawców i w pełni dostosowujemy się do ich bieżącego zapotrzebowania. Przywiązujemy szczególną wagę do należytego reprezentowania interesów naszych Klientów.

Co obejmuje oferowana przez nas obsługa translatorska NGO-sów?

Szeroka i bogata oferta jest niewątpliwie atutem naszego biura tłumaczeń. Możemy zapewnić kompleksową obsługę translatorską prowadzonej przez Państwa organizacji, w ramach której wykonamy przekłady:

 • zawartości treściowej domowych stron internetowych i blogów,
 • korespondencji mailowej i listowej wymienianej przez organizację z partnerami obcojęzycznymi,
 • wszelkiego rodzaju dokumentacji, w tym również projektowej,
 • zewnętrznych i wewnętrznych raportów, analiz i programów strategicznych,
 • różnego typu dokumentów o charakterze rozliczeniowo-finansowym,
 • wystąpień na briefingach i branżowych konferencjach.
Wszystkie wykonywane przez nas tłumaczenia, czy to ustne, czy pisemne, cechują się najwyższą jakością i niekwestionowaną poprawnością. W każdym przypadku powierzane nam zlecenia przechodzą co najmniej dwuetapowy proces korekty – po pierwsze, merytorycznej, a po drugie, językowej.

Jakim podmiotom zapewniamy obsługę translatorską?

Nasza oferta skierowana jest do szerokiej grupy docelowej, tzn. wszelkich podmiotów, które realizują swoją działalność w ramach tzw. trzeciego sektora. Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje pozarządowe, niezależnie od posiadanego przez nie statusu prawnego. Naszą ofertę kierujemy zatem w sposób szczególny do:

 • organizacji pożytku publicznego,
 • fundacji,
 • stowarzyszeń,
 • spółdzielni,
 • organizacji religijnych,
 • związków stowarzyszeń,
 • centrów wsparcia dla NGO-sów,
 • związków sportowych.

Dobieramy tłumaczy–specjalistów do profilu organizacji

Nie stanowi dla nas żadnych ograniczeń profil organizacji pozarządowej, dla której świadczymy usługi. Szeroki zakres zadowolonych Zleceniodawców świadczy o wysokim poziomie efektów naszej pracy. Dzięki współpracy ze specjalistami w wielu dziedzinach możemy Państwu zagwarantować pełen profesjonalizm. Podejmujemy współpracę z podmiotami działającymi na rzecz pomocy społecznej, poradnictwa, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji osób niepełnosprawnych, pomocy uzależnionym i polityki zdrowotnej. Z naszych usług korzystają ponadto organizacje zajmujące się ochroną środowiska, statusem mniejszości narodowych i etnicznych, oświatą i edukacją oraz sportem i kulturą.

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę