Tłumaczenia techniczne instrukcji i certyfikatów specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego

Tłumaczenia dokumentacji aparatury i sprzętu medycznego
Mianem sprzętu medycznego można określić jakiekolwiek urządzenie, element wyposażenia lub implant, służący do diagnostyki, zapobiegania lub leczenia chorób; zaczynając od stetoskopów, endoskopów a kończąc na laparoskopach. Oprócz tłumaczeń dokumentów prawnych, rozwiewających wszelkie wątpliwości dotyczące sprzedaży i dystrybucji sprzętu medycznego do wielu krajów, istnieje jeszcze cała masa innych materiałów wymagających tłumaczeń. Poniżej prezentujemy listę 5 najczęściej zamawianych usług w zakresie tłumaczeń tekstów specjalistycznych w tym zakresie.

  1. Instrukcje użycia

Instrukcje użycia (z ang. IFU – Instructions for Use) to, innymi słowy wskazówki dotyczące użytkowania lub instrukcje obsługi dołączane do sprzętu medycznego. Takie informacje wyjaśniają potencjalnemu użytkownikowi, którym może być zarówno lekarz, pielęgniarka, jak i pacjent, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z danego sprzętu medycznego. W instrukcjach użycia zawarta jest także informacja o zagrożeniach i środkach ostrożności, informacja ta również wymaga tłumaczenia na wszelkie możliwe języki, którymi może posługiwać się potencjalny użytkownik. Wiele wersji językowych jest zazwyczaj zawartych w jednej ulotce, fakt ten musi być więc brany pod uwagę w trakcie projektowania opracowania graficznego tłumaczeń instrukcji użycia sprzętu medycznego. Dodatkowo, wiele krajów wymaga Deklaracji zgodności dla tłumaczeń instrukcji użycia i tym podobnych dokumentów.

  1. Materiały szkoleniowe

Kiedy nowy sprzęt medyczny zostaje wprowadzony na rynek, każdy członek personelu medycznego, który będzie mieć kontakt z urządzeniem musi przejść szkolenie przygotowujące do poprawnego użytkowania. Do większości sprzętu medycznego będą dołączane materiały szkoleniowe we wszystkich językach, którymi mogą posługiwać się potencjalni lekarze, pielęgniarki czy też pracownicy szpitali, którzy zdecydują się na wprowadzenie nowych urządzeń. Materiały    szkoleniowe mają zazwyczaj formę prezentacji multimedialnych lub kursów e-learningowych. Zastosowanie tego typu formy stwarza wiele punktów do rozważenia podczas procesu tłumaczenia, m.in.: opracowania graficznego, doboru kolorów, a także zachowania kulturowej odpowiedniości sposobu w jaki informacja jest przekazywana.

  1. Materiały marketingowe

Znaczenie materiałów marketingowych podczas wprowadzania nowego sprzętu na         rynek jest nieocenione, zwłaszcza, wziąwszy pod uwagę zaciętą rywalizację pomiędzy firmami produkującymi często podobne urządzenia. Do materiałów marketingowych sprzętu medycznego można zaliczyć: plakaty, broszury, dane statystyczne, a nawet billboardy czy reklamy (telewizyjne lub radiowe). Co do tłumaczeń materiałów marketingowych, aby zapewnić sukces nowego produktu na rynku, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów dotyczących samego urządzenia, takich jak, przykładowo, nazwa firmowa.

  1. Lokalizacja oprogramowania

Obecnie, nawet sprzęt medyczny używany codziennie do rutynowych procedur wymaga oprogramowania, a co za tym idzie interfejsu użytkownika. Jednym z wymogów prawnych dotyczących sprzętu medycznego jest wymóg bycia łatwym i niezawodnym w użytkowaniu, wskutek tego, błędy w przekazywaniu informacji mogą mieć naprawdę poważne konsekwencje podczas skomplikowanych procedur medycznych. Oznacza to, że pożądane jest nie tylko wierne i efektywne tłumaczenie, ale również wiele kwestii edytorskich wchodzi w grę: rozmiar tekstu, dobór kolorów, umiejscowienie czy nawet wybór czcionki. Warto więc zadbać by lokalizacją oprogramowania dla sprzętu medycznego, korzystającego z interfejsu użytkownika, zajęli się eksperci w tej dziedzinie.

  1. Pamięć tłumaczeniowa

Pamięć tłumaczeniowa ma swoje zastosowanie przy dużej ilości powtarzanych zwrotów użytych w danym tekście, takim jak dokument prawny, potrzebny do oficjalnego przyjęcia sprzętu medycznego. Dodatkowo, instrukcje użycia i materiały szkoleniowe danego urządzenia zazwyczaj często na siebie nachodzą w kwestii zastosowanych wyrażeń, a nawet drobne zmiany w produkcie muszą zostać uwzględnione w każdym powiązanym dokumencie. Warto więc wspomnieć swojemu dostawcy usług tłumaczeniowych o możliwych korzyściach zastosowania pamięci tłumaczeniowej w trakcie tłumaczenia tekstów związanych ze sprzętem medycznym. Dzięki niej cały proces zostałby usprawniony, umożliwiając osiągnięcie sukcesu i zredukowanie kosztów.

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę