Język wpływa na sposób myślenia
Ludzie, którzy zaczynają się uczyć drugiego języka, często spostrzegają, że kiedy mówią w nowym dla nich języku, czują się, jakby przybierali inną osobowość. Być może ich nienaturalny akcent albo niepewność w korzystaniu z nowego języka przyczynia się do ich braku pewności siebie.
Ostatnie badania dowiodły, że język sam w sobie może wpływać na nasz sposób myślenia oraz postrzegania otaczającego nas świata. Oznacza to, że osoba mówiąca po angielsku widzi świat inaczej i inaczej na niego reaguje, niż zrobiłaby to osoba mówiąca po hiszpańsku.

Interesujący eksperyment

Warto zauważyć, że kognitywiści odkryli dowody na wpływ języka na postrzeganie otaczającego nas świata.

Przykład można odnaleźć w badaniach prowadzonych przez dwóch doktorów nauk społecznych, Lerę Boroditsky i Alice Gaby. Odbyły one wyprawę do Australii, gdzie badały społeczność aborygeńskiego plemienia Pormpuraaw. Plemię to zamieszkuje tereny na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Jork, około pięćset kilometrów od czubka Australii. Tereny te zasiedlają też Aborygeni z plemion Wik, Thaayore, Yir, Yoront oraz Bakanh.

Członkowie tego plemienia zamiast używać pojęć „lewa” i „prawa”, odnoszą się do przestrzeni biorąc pod uwagę tylko generalne kierunki świata. Boroditsky i Gaby przeprowadziły eksperyment, pokazując badanym zdjęcia przedstawiające postęp czasu, na przykład proces starzenia się, i prosząc o ustawienie ich w odpowiedniej kolejności. Użytkownicy języka angielskiego układali oś czasu od lewej do prawej, hebrajskiego od prawej do lewej, zaś przedstawiciele Pormpuraaw ustawili je od wschodu do zachodu. Oznacza to, że układali je od lewej do prawej, kiedy byli skierowani twarzą na południe, i przeciwnie, gdy byli odwróceni na północ.

Przyczynowość

Język zmienia również nasz sposób myślenia jeśli chodzi o związki przyczynowo-skutkowe. Osoba mówiąca po angielsku na ogół położy nacisk na sprawę czynności – „John broke the cup” (John stłukł kubek), podczas gdy użytkownik japońskiego czy hiszpańskiego prawdopodobnie powiedziałby „the cup broke” („kubek się stłukł”).

Badania Stanford

Dowiedziono również, że różne struktury językowe niosą ze sobą poważne skutki jeśli chodzi o zapamiętywanie pewnych sytuacji oraz wskazywanie sprawcy. Badanie przeprowadzono na Uniwersytecie w Stanford. Użytkownikom angielskiego, hiszpańskiego oraz japońskiego pokazywano krótkie filmiki, na których ludzie coś psuli albo rozlewali. W porównaniu do użytkowników angielskiego, ludzie mówiący po japońsku i po hiszpańsku rzadziej zapamiętywali, kto był sprawcą wypadku.

To niezwykle istotne, aby do tłumaczeń zatrudniać ekspertów w dziedzinie języka

Te badania niosą ze sobą poważne implikacje na polu języka i językoznawstwa. Przede wszystkim dostarczają dowodów na zróżnicowanie języków świata i pokazują, jak istotne jest korzystanie z pomocy profesjonalistów w zakresie języka przy wszelkich tłumaczeniach.

Zatrudniamy jedynie wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych tłumaczy, którzy są gwarancją satysfakcji naszych klientów. W sprawie kolejnego projektu tłumaczeniowego zwróć się do nas – z przyjemnością nieodpłatnie go wycenimy.

Profesjonalne tłumaczenia

 Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123

Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 
Zamów wycenę

Oceń post