Pater Noster w Jerozolimie

Krużganek kościoła Pater Noster w Jerozolimie z tablicami zawierającymi tekst modlitwy ”Ojcze Nasz”.