Alfabet hebrajski

Alfabet hebrajski, nazywany też pismem żydowskim lub pismem kwadratowym, składa się z 22 liter. Nie rozróżnia się liter wielkich i małych.