Tłumaczenia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego

Karta pacjenta jest to dokument zawierający pisemne zestawienie wszelkich zabiegów, procedur klinicznych jakim poddawany był pacjent w trakcie leczenia. Zawiera informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, przebiegu choroby, zastosowanego leczenia, profilaktyki, sprawowanej opieki pielęgnacyjnej czy rehabilitacji.
  • Dokumentacja medyczna jest potrzebna do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych  z tytułu błędów w sztuce medycznej.
tłumaczenia kart pacjenta

Polska Karta Praw Pacjenta

Bardzo ważne jest to, że według Polskiej Karty Praw Pacjenta każdy ma prawo, aby otrzymać kopię swojej karty leczenia. Taką kartę wypełnia zawsze lekarz, który wypisuje ze szpitala danego pacjenta. To on uzupełnia wszystkie informacje, dokonuje sprawozdania ze wszelkich metod leczenia oraz umieszcza opis, w jaki sposób wpływały one na zdrowie pacjenta. Kartę pacjenta uznaje się za bardzo ważny dokument, którego powinien domagać się każdy, kto opuszcza szpital.

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego powinna zawierać:

  1.   rozpoznanie choroby;
  2.   wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych;
  3.   zastosowane leczenie;
  4.   zalecenia dotyczące dalszego leczenia, żywienia, pielęgnowania oraz trybu życia;
  5.   orzeczony przy wypisie okres czasowej niezdolności do pracy, a w razie potrzeby – ocenę zdolności do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia;
  6.   adnotację o lekach i materiałach medycznych zapisanych na receptach dla pacjenta;
  7.   terminy planowanych wizyt kontrolnych lub konsultacji.

Profesjonalne tłumaczenia kart informacyjnych leczenia szpitalnego (historii leczenia)

Zdajemy sobie sprawę, że w naszej pracy nie ma miejsca na pomyłki. Tak jak w przypadku wszelkiej dokumentacji medycznej, tak i w tym, przekład wymaga niezwykłej precyzji oraz znajomości terminologii związanej z daną specjalizacją medyczną. Tłumaczenia kart wypisu pacjenta za szpitala są wykonywane u nas przez doświadczonych fachowców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości konsultujemy wszystkie dokumenty i teksty z fachowcami. Do naszej pracy podchodzimy rzetelnie, a Klientom zapewniamy pełną dyskrecję. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Usługi tłumaczeniowe – medycyna i farmacjaProfesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę

Oceń