Kraków Business Park

Kraków Business Park

Ostatnie miesiące przyniosły zacieśnienie relacji polsko-ukraińskich w obrębie sektora outsourcingowego. Wpływ na ukształtowanie takiego trendu ma kilka czynników, spośród których najistotniejszym jest aktualna sytuacja polityczna za naszą wschodnią granicą. Wątpliwa stabilność systemu ekonomicznego na Ukrainie sprawia, że polski rynek finansowy zyskuje miano gwaranta bezpieczeństwa operacyjnego, a współpraca z partnerami biznesowymi znad Wisły ciągle się rozwija.

Różne wymiary współpracy polsko-ukraińskiej w sektorze BPO

Jak przekonują analitycy, zacieśnienie relacji między Polską a Ukrainą w obrębie branży outsourcingowej przybrało zasadniczo trzy formy. W pierwszych miesiącach po tzw. Euromajdanie w działających w Polsce centrach BPO odnotowano wzrost zatrudnienia Ukraińców, wykwalifikowanych głównie w sektorze technologii informatycznych. Z drugiej strony, bezpośrednio po ustabilizowaniu sytuacji w Kijowie, działające tam firmy outsourcingowe w trosce o bezpieczeństwo postanowiły otworzyć swoje oddziały za swoimi zachodnimi granicami, oferując możliwość szerokiego zatrudnienia przede wszystkim Polakom. Trzecią formę relacji polsko-ukraińskich w sektorze BPO stanowi natomiast model strategicznej współpracy na szczeblu operacyjnym.
Mimo wątpliwej stabilności politycznej, współpraca z partnerami zza naszej wschodniej granicy może przynieść wymierne korzyści. Szacuje się bowiem, że wartość ukraińskiego rynku outsourcingowego w sektorze IT wynosi ponad 1 mld dolarów w skali roku.

Inwestycyjne atuty Polski

Polska jest najczęściej obieranym kierunkiem we współpracy biznesowej nie tylko przez szefów firm BPO zlokalizowanych w Kijowie i innych dużych miastach Ukrainy, ale również przez ukraińskich małych i średnich przedsiębiorców. Dla wielu spośród nich, wobec załamania silnych dotąd kontaktów z Moskwą, działalność nad Wisłą może stanowić jedyną szansę na przetrwanie.
Jakie są zatem główne walory inwestycyjne Polski według ukraińskiego biznesu? Kluczową rolę odgrywa w tym zakresie bliska lokalizacja i ogromny potencjał drzemiący w polskim rynku outsourcingowym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że firmy BPO na stałe wpisały się krajobraz Polski. Zagraniczni inwestorzy, kontrahenci i partnerzy doceniają natomiast wysokie kwalifikacje i spore doświadczenie pracujących tam specjalistów. Nie bez znaczenia pozostaje ponadto fakt przynależności do Unii Europejskiej i wypływające z tego możliwości wsparcia w zakresie chociażby dotacji przy zakładaniu podmiotów w ramach tzw. start-upów.
Obszarem wymagającym poprawy są natomiast formalności natury administracyjnej. Ukraińscy inwestorzy zwracają uwagę, że długi proces wizowy stanowi dla nich dużą przeszkodę w rozwoju współpracy z polskimi partnerami biznesowymi.

Kraków europejską stolicą outsourcingu

W rankingu najatrakcyjniejszych miejsc na świecie dla inwestycji outsourcingowych „2015 Tholons Top 100 Outsourcing Destinations” Kraków znalazł się na 9. miejscu. W mieście tym (jedynym europejskim w pierwszej dziesiątce) oddziały ulokowało wiele firm BPO, w tym również tych mających centralę na Ukrainie.
Chociaż niektórzy sceptycy patrzą z niepokojem na całą sytuację, my dostrzegamy szansę na dalszy rozwój i zacieśnienie współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami. Kraków to jedno z największych centrów BPO na świecie. W samym mieście i w pobliskim Zabierzowie w tej branży pracuje ponad 30 tys. osób. Biura ma tu przeszło 80 firm świadczących usługi biznesowe. Nasza firma na co dzień wspomaga zagraniczne koncerny, świadcząc usługi tłumaczeń, audytów językowych oraz uczestnicząc w międzynarodowych szkoleniach – mówi przedstawiciel Biura Tłumaczeń 123tłumacz.pl.

Oceń post